Adviescomité Foto 1: De nieuwe leden van het adviescomité poseren in de vergaderzaal: Nick Marly (RIZIV), Jorg Leenaards (FOD Buitenlandse Zaken), Filip Pynckels (FOD Binnenlandse Zaken), Wim De Clercq (SD Worx). Het nieuwe lid Filip Michiels van HDP&Arista ontbreekt op deze foto. Foto 2: De leden van het adviescomité zitten rond de tafel te vergaderen. Foto 3: De leden va het adviescomité zitten rond de tafel te luisteren naar een presentatie. Vrijdag 27 mei kwam het adviescomité voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling bijeen. Het centrale thema was het commerciële plan voor de komende periode. Na de rondvraag en de inventarisatie van de mogelijkheden voor Passwerk op de markt, werd het ontwerp van het commerciële plan toegelicht. Zowel input rond de inhoud van onze dienstverlening, de te benaderen markten, de commerciële benadering en opvolging als promotie en netwerking kwamen aan bod. Heldere adviezen rond bepaalde onderwerpen kwamen na gedachtenwisseling tot stand. Deze input worden gebruikt om het plan, dat aan onze Raad van Bestuur van juni zal worden voorgelegd, verder vorm te geven.