Andries Haesevoets wint 7de Passwerk prijs

Met zijn masterproef ‘Hoe beleven kinderen met autisme doelgroepgerichte theaterlessen? Een dynamische analyse vanuit Disability Studies’ wint Andries onze 7de Passwerk prijs.

Dit jaar vond de beraadslaging door de jury plaats via videoconferentie. De juryleden die dit jaar de ingediende masterproeven voor de 7de editie van onze prijs hebben beoordeeld waren:

  • Dieter Baeyens (KULeuven)

  • Hanne De Brue (KULeuven – moderator)

  • Nico De Cleen (Passwerk/TRplus)

  • Yolande Pacco (Passwerk/TRplus)

  • Peter Van Puyvelde (KULeuven)

Hieronder een korte samenvatting van zijn onderzoek.


Onze samenleving houdt ervan om mensen in te delen in categorieën. We hebben geen oog voor de bredere context waarin we leven, maar we focussen ons alleen op de ‘beperkingen’ van het individu. Ook mensen met autisme bekijken we op die manier. Deze masterproef gaat in tegen deze eenduidige, essentialistische benaderingen en onderzoekt vanuit verschillende visies, afkomstig van het jonge onderzoeksveld Disability Studies, hoe kinderen met autisme theaterlessen ervaren.


In dit kwalitatief onderzoek zijn de dominante modellen van Disability Studies op een dynamische manier toegepast op twee kinderen met autisme in een groep van acht tijdens theaterlessen van Ingrid Dullens. De lessenreeks werd specifiek georganiseerd voor kinderen met autisme. Haesevoets heeft de twee deelnemers van het onderzoek geobserveerd en geïnterviewd gedurende de volledige lessenreeks. Via deze weg heeft hij geprobeerd om dichter bij hun ervaringen van de toneellessen te komen. Het doel van deze masterproef is dan ook om een beter inzicht te krijgen in deze ervaringen.


Hoewel beide participanten de diagnose autisme hebben gekregen, werd het duidelijk dat ze de acteerlessen niet op dezelfde manier hebben ervaren. Het zijn twee verschillende kinderen met elk hun eigen karakter en hun unieke persoonlijkheid, ondanks hun autisme. Mensen met autisme zijn meer dan hun diagnose. Iedereen is anders. Ga dus op zoek naar wie je echt bent en laat je niet te veel leiden door de heersende normen. Geloof in jezelf en in de ander in je omgeving. Je bent meer waard dan je denkt.
Berchem (HQ)
Posthofbrug 12 bus 7
2600 Berchem

Brussel
Dieudonné Lefèvrestraat 4
(Be-Here)
1020 Brussel

Hasselt
Kempische Steenweg 311/2.04
(Corda Campus)
3500 Hasselt

Roeselare
Kwadestraat 151a bus 41
(Westwing Park)
8800 Roeselare

Logos-13_edited.png

Partner:

M2Q.png

Partner van:

© 2021 Passwerk

Logo Passwerk-small-12.png
  • social-26
  • social-27
  • twitter-04