Atrias getuigt over onze on remote samenwerking tijdens COVID-19

Hieronder een korte getuigenis van Stefan, de Single Point of Contact (SPOC) van onze consultant bij Atrias, over onze remote samenwerking met het bedrijf. Aan de hand van een aantal vragen toetsten wij naar ervaringen.


Welke maatregelen en acties werden ondernomen om van on site naar remote samenwerking over te stappen?

Vanaf het moment dat het coronavirus ons land binnendrong, werd door het management extra nadruk gelegd op hygiëne. Er werd een mail verstuurd om het bewustzijn over het virus te versterken. Meteen werd ook een aantal tips en tricks gegeven om het verspreiden van het virus tegen te gaan. Zodra de federale regering de aanbeveling gaf om zoveel mogelijk aan telewerk te doen, heeft Atrias dit toegepast. Aangezien Atrias, in tegenstelling tot veel andere projecten, procentueel met veel consultants werkt die uit verschillende hoeken van het land komen, leek ook mij dit de beste aanpak.


Hoe verlopen de communicatie en de opvolging?


Structureel is er eigenlijk niet zoveel veranderd, buiten dat alles nu digitaal gebeurt. Binnen ons team hadden we al de gewoonte elke ochtend een korte meeting te houden waarbij elke collega vertelt waaraan die bezig is en/of dingen signaleert die mislopen en waarbij andere collega’s kunnen helpen. Daarnaast hebben we ook één keer in de maand een meeting met alle teams om de progressie per domein te bespreken. Dit gebeurt nu gewoon allemaal via online calls.


Hoe wordt de samenwerking met andere collega’s georganiseerd?


We hebben binnen ons team een chatgroepje (waar elke ochtend dan ook de call voor de statusmeeting wordt geplaatst) waarin iedereen vragen kan stellen. De personen die kunnen helpen antwoorden vrijwel onmiddellijk. Ik denk niet dat ik me een moment kan herinneren waarop ikzelf of iemand van het team binnen de vijf minuten geen antwoord kreeg. Ik vermoed dat dit grotendeels te maken heeft met het feit dat wij binnen ons team al de cultuur hadden ontwikkeld om elkaar dingen te (durven) vragen.


Is de productiviteit gestegen of gedaald?


Het management reageerde positief over de productiviteit. Zo bleek dat die gelijk was gebleven. Geen daling, geen stijging. Het moedigde ons aan flexibeler met onze uren om te springen. Dat het oké was om eens een wandeling te maken. Het management begrijpt dat een hele dag binnenzitten lastig is en dat je dan stilaan de muren begint op te lopen.


Hoe is de tevredenheid vanuit Atrias, vanuit jezelf en vanuit de test engineer over deze manier van samenwerken?


Zelf ben ik zeer tevreden op de aanpak van Atrias. Ik heb altijd al het gevoel gehad dat Atrias heel flexibel met zijn werknemers weet om te gaan en ik denk dat de manier waarop ze deze crisis hebben aangepakt hiervan een duidelijk voorbeeld is.


Kan worden overwogen om in de toekomst volledig of gedeeltelijk van op afstand samen te werken?

Thuiswerken is voor Atrias nooit echt een probleem geweest. Het was volledig oké om één dag per week van thuis uit te werken. Natuurlijk was dit in samenspraak met de collega’s binnen je team en werd er ook een beetje op gelet dat niet iedereen tegelijkertijd thuis werkte (zodat als andere domeinen vragen hadden, ze altijd bij iemand terechtkonden). Er moest ook altijd een moment zijn waarop het volledige team aanwezig was zodat de communicatie vlot kan verlopen. Ik heb nog nooit geweten dat er een probleem van is gemaakt.

Enerzijds denk ik dat de afgelopen maanden duidelijk aantonen dat thuiswerken zeker haalbaar is. Aan de andere kant denk ik dat wanneer het ‘normale’ werkritme weer wordt aangenomen, het me een goede denkoefening lijkt te kijken hoe we de communicatie binnen een team dat deels van thuis uit en deels weer ‘normaal’ werkt kunnen laten verlopen. Maar het ligt uiteraard niet aan mij daarover beslissingen te nemen.


Hoe verloopt het contact tussen de SPOC en de jobcoach?


Ik heb het gevoel dat het contact tussen Seppe en mij altijd wel goed zit. Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn, dan worden die onmiddellijk uitgeklaard. De wekelijkse contacten via Skype zijn dan uiteraard sleutelmomenten om op elkaar af te stemmen en even te overlopen wat goed en wat minder goed loopt. Hoewel ik moet toegeven dat sinds het thuiswerken deze calls mij sneller ontglippen, soms verlies ik het uur uit het oog. Calls duren ook minder lang omdat alles wel duidelijk is en goed verloopt. De mails na het gesprek zijn dan des te belangrijker.
Berchem (HQ)
Posthofbrug 12 bus 7
2600 Berchem

Brussel
Dieudonné Lefèvrestraat 4
(Be-Here)
1020 Brussel

Hasselt
Kempische Steenweg 311/2.04
(Corda Campus)
3500 Hasselt

Roeselare
Kwadestraat 151a bus 41
(Westwing Park)
8800 Roeselare

Logos-13_edited.png

Partner:

M2Q.png

Partner van:

© 2021 Passwerk

Logo Passwerk-small-12.png
  • social-26
  • social-27
  • twitter-04