top of page

De toekomst

Digitalisering


We denken dat de digitaliseringsgolf verdergezet zal worden en onder andere cyber security een nog grotere aandacht zal krijgen bij veel bedrijven en organisaties.


Het blijft onzeker wat de toekomstige economische, maatschappelijke en (geo)politieke evoluties zullen zijn, alsook hun gevolgen. Wat wel een zekerheid is: onzekerheid blijft. Daarom is het noodzakelijk om als bedrijf de nodige veerkracht op te bouwen om met voortdurend wijzigende omstandigheden te kunnen omgaan. Gelukkig hebben we al wat kunnen oefenen. Zo hebben we recentelijk de coronacrisis doorstaan, hebben we de inflatie het hoofd geboden en economische recessies overleefd.


Veerkrachtig bedrijf


Als we over de veerkracht van een bedrijf of organisatie spreken, hebben we het natuurlijk ook over de veerkracht van haar medewerkers. Dankzij (neuro)diverse teams creëer je meer veerkracht, omdat iedereen de verschillende uitdagingen vanuit diverse invalshoeken kan bekijken en creatief naar oplossingen kan zoeken.


Aangezien wij als onderneming ervaren wat de meerwaarde is van neurodiversiteit, willen we hierover een praktisch gericht aanbod voor bedrijven en organisaties uitwerken. Het project zit nog in de onderzoeksfase, maar er wordt gedacht aan het uitwerken van een audit rond (neuro)diversiteit & inclusie, consultancy aan bedrijven en organisaties, alsook over sensibiliserings- en opleidingspakketten die deze consultancy activiteiten ondersteunen.


Niet indommelen, maar alert blijven


De dienstverleningsnoden op de markt evolueren snel. Het is dus noodzakelijk om deze evoluties van nabij op te volgen en trachten in te schatten wat een trend is die de markt zal beïnvloeden. Daarom is het van groot belang om voortdurend in contact te zijn met een zo breed mogelijk spectrum aan marktspelers om de vinger aan de pols te houden. Dankzij ons adviescomité komen we in contact met specialisten uit hun netwerk en blijven we op de hoogte van de nieuwste technologische evoluties om een realistische inschatting te kunnen maken van de mogelijkheden of potentiële bedreigingen voor ons bedrijf.


Diversificatie


Alert blijven is niet enkel van belang op het vlak van evoluties binnen ICT. Zoals we tonen in onze videoreeks op LinkedIn over ‘talenten van mensen met autisme’, situeren de talenten van mensen met autisme zich niet uitsluitend binnen ICT. Daarom blijven we alert voor andere opportuniteiten, dus ook buiten ICT, om mensen met autisme aan de slag te helpen in het reguliere arbeidscircuit.


Duurzame groei


We gaan ervan uit dat er nog voldoende groeimogelijkheden zijn in de verschillende diensten die wij aanbieden. Het is belangrijk om het potentieel van ons huidige aanbod verder te optimaliseren alvorens nog bijkomende dienstverleningen op te starten. We streven groei na, maar op een duurzame wijze. We vermijden koste wat het kost dat de kwaliteit van onze dienstverlening of de ondersteuning van onze consultants onder onze groei zouden leiden.


Organisatieontwikkeling


De belangrijkste succesfactoren van ons bedrijf zijn ongetwijfeld het talentmanagement en het werken op maat. Daarnaast is onze organisatiecultuur een zeer belangrijk onderdeel van ons bedrijfs-DNA. Wat eveneens heeft bijgedragen aan een succesvolle uitbouw is het tijdig aanpassen van structuren en rollen binnen het bedrijf. Dit vermijdt paniekvoetbal of onnodige improvisatie.


Open systeem


Wij geloven dat bedrijven en organisaties open systemen zijn. Dat wil zeggen dat er een gezonde doorstroom moet zijn van onder andere ideeën, praktijken, enz. Het uitwisselen van ‘beste praktijken’, ervaringen, opgebouwde werkinstrumenten en -processen, methodieken enz. zit ingebakken in ons DNA. We zullen dit blijven doen omdat we dankzij deze open opstelling geïnspireerd raken door anderen, onze veerkracht verhogen en voortdurend een reality check kunnen uitvoeren. Zo hebben we in het verleden zowel aan het Duitse Auticon als aan het Canadese Meticulon, maar ook aan veel andere bedrijven, vanuit een ‘open source’-gedachte onze kennis en ervaring ter beschikking gesteld.


Maatschappelijke betrokkenheid


Onze maatschappelijke betrokken-heid is onlosmakelijk verbonden aan onze bedrijfsvoering. Een goed evenwicht tussen de sociale en economische dimensie van ons ondernemen blijft ook aanwezig in de toekomst onze leidraad. Maatschappelijke meerwaarde leveren is richtinggevend in ons beslissingsproces. Onze financiële bijdrage aan het het door ons opgerichte

'fonds ICT community for ASD' zal mee verder evolueren met de financiële resultaten van ons bedrijf.


Daarnaast zullen we ons blijven inzetten om de talenten van mensen met autisme in beeld te brengen. Dat doen we onder andere door presentaties over neurodiversiteit of autisme te geven binnen bedrijven of organisaties. Daarnaast nemen we actieve rollen op binnen de autismegemeenschap om hun welzijn te bevorderen.


Comments


bottom of page