Elf door het fonds ICT Community for ASD in 2019 ondersteunde projecten

Eind november werd, naar jaarlijkse gewoonte, door de jury van het fonds ICT Community for ASD beslist wie in 2019 financiële ondersteuning mocht ontvangen. Uit de 48 (bijna twee keer zoveel als in 2018) ingediende projecten werden elf projecten geselecteerd. Zij ontvingen samen een totaalbedrag van ongeveer 75.000 euro. Het jaarthema in 2019 was ‘autisme en geluk’. Niet alle ingediende projecten hoeven binnen het jaarthema te vallen, het dient veeleer als ‘richtinggever’. Hieronder vindt u per ondersteund project de naam van de indienende organisatie, het bedrag van de steun, de naam van het project en een korte omschrijving ervan zoals dat is opgemaakt door de betreffende indieners.


SBSO De Passer (Brugge)

€ 7500


De gelukspASSers!

Preventieve zorg binnen de veilige grenzen van het schoolgebeuren, waarbij aan de hand van een verbindende en herstelgerichte aanpak het welbevinden en de sociale weerbaarheid van jongeren met autisme wordt versterkt.

Momenteel vindt de zorg plaats in het schoolgebouw, maar we merken dat dit de rust en de focus verstoort. Het horen van schuivende stoelen, pratende mensen, een leerling die in de gang of de klas ernaast blokkeert verstoort telkens weer de flow van wat in de preventie gebeurt. Daarom is het belangrijk echt stille ruimtes te creëren waar leerlingen ongestoord kunnen praten of handelen, los van het schoolgebouw toch met de nodige verbindingen met de vertrouwde omgeving en gezichten. We konden een aantal plaatsen buiten op het schooldomein creëren, maar hebben nog nood aan binnenruimtes. Daarom zal met de bijdrage van het Fonds worden geïnvesteerd in caravans (‘pippowagens’), zitkussens en stoeltjes zodat stille ruimtes in de hele schoolomgeving kunnen worden uitgebouwd.


Ezelopvangcentrum Anegria VZW (Sint-Gillis-Waas)

€ 3990


Gemotoriseerde kruiwagens voor inclusieve dagbesteding.

Sinds januari 2019 slaan zorgpartner KATR!NAHOF en ezelopvangcentrum Anegria de handen in elkaar om een duurzame dagbesteding aan te bieden aan mensen met een beperking. Velen van hen hebben naast hun mentale beperking ook autisme en vaak mogen wij getuige zijn van hun unieke band met onze te verzorgen dieren.

Omdat het werk in de stallen fysiek soms erg zwaar kan zijn, zijn wij op zoek naar gemotoriseerde kruiwagens waardoor meer tijd over kan blijven om van de ezels te genieten.


VZW Tongelbos Campus Buso Tongelbos (Westerlo)

€ 3500


Social repaircafés.

Jongeren met een autismespectrumstoornis herstellen huishoudtoestellen die worden binnengebracht via OCMW Westerlo of via het gewone circuit van de repaircafés regio Zuiderkempen.

We gebruiken het talent van de jongeren als middel om mensen met een ASS te laten integreren in het sociale maatschappelijke leven. Na de eerste aanzet van het repaircafé wordt deze sociale integratie verder bevorderd door uitwisselactiviteiten met verenigingen (ezelwandeling, workshops koken, tuinieren, nestkastjes maken...).


Liga Autisme Vlaanderen (Melle)

€ 7500


Radio Felix: Documentaire en educatief pakket rondom de beleving van een kind met een autismespectrumstoornis.

Radio Felix wordt een korte documentaire die de gevoelswereld van Felix in beeld brengt, een twaalfjarige jongen met autisme. In het dagelijkse leven wordt hij geconfronteerd met heel wat sociale uitdagingen. Zijn eigen (fictieve) radioprogramma helpt hem de wereld, de anderen en zichzelf beter te begrijpen. Op basis van deze documentaire van de hand van Associate Directors (release voorjaar 2020) zal Liga Autisme Vlaanderen een educatief pakket ontwikkelen rondom de beleving van kinderen met autisme.


Sensitieve zorg VZW (Borgerhout)

€ 7450


dAmeSS - ASS bij meisjes met migratieachtergrond.

dAmeSS is een pilootproject gericht op meisjes met een ASS en een migratieachtergrond. Met een cultuur-sensitief aanbod wil dAmeSS een veilige plek creëren waar meisjes met een ASS terecht kunnen voor contacten met lotgenoten, vorming, ondersteuning en zelfzorg.


De Kanteling vzw (Wijnegem)

€ 7500


ASS geluk(t).

Deel 1: Een belevingsgerichte en interactieve presentatie wordt ontwikkeld door jong-volwassenen (18-30 jaar) met een ASS onder begeleiding van twee ASS-therapeuten. Het verkennen en aanwenden van talenten en creativiteit wordt gestimuleerd waardoor het zelfvertrouwen wordt versterkt.

Deel 2: De twee uur durende presentatie, bedoeld voor onder meer scholen en verenigingen, wordt gebracht door jongvolwassenen met een ASS en therapeuten en wil de specifieke behoeften én talenten van mensen met een ASS belichten en bekendmaken.


BlinkOut vzw (Gent)

€ 7500


BlinkOut-Labo: Experimenteren en leren in een prikkelarme en veilige omgeving.

Zonder druk, zelf aan het stuur, in weder-zijds respect, kwetsbaarheid centraal. In dit ‘spiegelparadijs’ kun je echt verbinden, met jezelf, je kwetsbaarheid en met anderen. Te veel mensen belanden omwille van hun autisme in een sociaal isolement, een burn-out, een depressie, voelen zich niet goed in hun vel… Een en ander kan leiden tot een gebrek aan levenskwaliteit. BlinkOut vzw wil daar (binnen haar huidige werking en het ESF-project ‘kLink) iets aan doen. Mensen met een autismeprofiel kunnen er terecht met hun talenten en passies. Ze vinden er een veilige plek waar ze naar hartenlust kunnen experimenteren.


ASBL Terre des 4 vents (Neder-over-Heembeek)

€ 7500


Création d’une structure favorisant l’inclusion (professionnelle et sociale) de jeunes adultes porteurs d’autisme de moyen et haut niveau pour l’après-école.

Trois axes d’action: 1.l’inclusion professionnelle: préparation à la vie active par la participation à des modules de formations en codes sociaux (domaine encore très déficitaire chez la personne avec autisme). 2. l’inclusion sociale: organisation d’ateliers de loisirs et de moments de divertissement (évitant l’isolement). 3. l’information-relais: renseignements pour le jeune et les familles sur les autres services existants, affiner les recherches et établir le relais parmi les réseaux actifs.


Participate ! (Schaerbeek)

€ 7766,2


Atlas - Pour mieux dessiner sa vie.

Outil disponible en ligne gratuitement sur le site www.participate-autisme.be permettant aux adolescents et adultes avec autisme de bon niveau de mieux se comprendre, d’être acteur de leur projet de vie et de le construire avec le soutien nécessaire. Cinq domaines importants de la vie sont développés : le bien-être émotionnel, la communication et les relations sociales, les aspects sensoriels, l’autonomie et le projet de vie.


Centre des ressources autisme Namur (Namur)

€ 7500


Guide méthodologique : Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle pour les personnes autistes.

Nous développons un outil méthodologique et pédagogique, élaboré en direction des personnes autistes ayant une déficience intellectuelle, de leurs proches et des professionnels, qui permet d’aborder les questions de la vie relationnelle, affective et sexuelle. En partant d’une revue de la littérature approfondie et de l’expérience de tous les partenaires professionnels de la clinique, l’outil a pour objectif de favoriser une meilleure qualité de vie pour la personne autiste.


Fédération multisports adaptés (FéMA) (Schaerbeek)

€ 7308


Journées sportives de formation au profit des personnes autistes.

Lors que les recherches démontrent que la pratique du sport peut apporter de nombreux bienfaits aux personnes autistes, il y en a peu qui pratiquent un sport. Nous proposons l’organisation de journées sportives multisports à destination des personnes autistes. Ces journées seront l’occasion pour les moniteurs sportifs de parfaire leur formation encadrés par des professionnels du sport pour les personnes autistes.Jury van het fonds: vlnr Gerdy De Clercq, Marc Libeert, Ilse Noens, Isabelle Swolfs, Sabine Demey, Dirk Rombaut, Cis Schiltmans, Alice Suls

Berchem (HQ)
Posthofbrug 12 bus 7
2600 Berchem

Brussel
Dieudonné Lefèvrestraat 4
(Be-Here)
1020 Brussel

Hasselt
Kempische Steenweg 311/2.04
(Corda Campus)
3500 Hasselt

Roeselare
Kwadestraat 151a bus 41
(Westwing Park)
8800 Roeselare

Logos-13_edited.png

Partner:

M2Q.png

Partner van:

© 2021 Passwerk

Logo Passwerk-small-12.png
  • social-26
  • social-27
  • twitter-04