top of page

Elfde Passwerk Prijs voor Ruben Bamps

Bij Passwerk zijn we toegewijd aan het stimuleren van onderzoeken en initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit en de inclusie van mensen met autisme. We zijn altijd op zoek naar manieren om onze impact te vergroten, niet alleen binnen onze organisatie, maar ook in de bredere maatschappij.


Zo reikten we onlangs de elfde Passwerk Prijs uit aan Ruben Bamps, afgestudeerd in de master Ingenieurswetenschappen: architectuur. Hij schreef zijn masterthesis over het volgende: “How to make the campus life more comfortable for students on the spectrum? Focussing on the KU Leuven built environment.” Met zijn thesis draagt hij bij aan de woon-, leef- en werkomstandigheden van mensen met autisme en de destigmatisering van autisme, een van de criteria voor de Passwerk Prijs.


 

Korte samenvatting van deze masterproef

“Naar een universiteit gaan, brengt verschillende uitdagingen met zich mee, zoals zelfstandig wonen en afstand van een vertrouwde omgeving en vertrouwde personen. Voor studenten met autisme zijn deze uitdagingen vaak nog groter vanwege hun specifieke manier van denken en interpreteren van de wereld. Dit onderzoek heeft als doel hun studentenervaring te begrijpen en de ruimtelijke aspecten die dit beïnvloeden te identificeren. Hiervoor werden participatieve methoden gebruikt zodat de ervaring van vijf autistische studenten van de KU Leuven onderzocht konden worden. Eens de resultaten verzameld en geanalyseerd waren, werd een studentenorganisatie uitgenodigd om de resultaten van het onderzoek te bespreken en suggesties te doen om hun evenement meer autisme-vriendelijk te maken. Dit evenement werd vervolgens bezocht door de onderzoeker en de deelnemers om hun ervaringen te beoordelen. Uit de studie blijkt dat aandacht besteden aan signalisatie, materiaalgebruik en ruimtes voor terugtrekking, een significante invloed hebben op autistische studenten hun ervaring. Verder geeft de studie aan dat luisteren en leren van autistische studenten zou kunnen helpen om een betere omgeving te ontwerpen voor iedereen.”

 


Bij Passwerk hechten we veel waarde aan het NOOZO-principe (Niets Over Ons Zonder Ons), wat eveneens een van de selectiecriteria is voor de Passwerk Prijs. Dit onderzoek legt niet alleen de pijnpunten bloot, maar richt zich ook op het vinden van oplossingen door actief te luisteren naar en te leren van de studenten met autisme zelf. Door hun perspectieven te integreren in het ontwerpproces, kan men niet alleen een betere ondersteuning bieden aan mensen met autisme, maar wordt ook een meer inclusieve en diverse omgeving gecreëerd die ten goede komt aan alle studenten.


Met initiatieven als de Passwerk Prijs blijven we ons inzetten voor een wereld waarin iedereen de kans krijgt om zijn/ haar volledige potentieel te bereiken, ongeacht zijn/ haar neurodiversiteit.Nico De Cleen schudt de hand van winnaar Ruben Bamps

2 comentarios


Het lijkt erop dat een deel va het artikel is weg gevallen? De laatste (onvolledige) zin die ik zie is: "Verder geeft de studie aan dat luisteren en leren van autistische studenten zou kunnen helpen om een betere omgeving te"

Me gusta
Contestando a

Dag Maarten, bedankt voor je opmerking! Je hebt gelijk dat de post niet eindigt na die zin, er volgt nog een deel, maar bij ons is de post weliswaar volledig. Als je de pagina refresht/ de browser herstart, krijg je hopelijk wel de volledige post te zien. Hieronder alvast het vervolg van de post.


"Verder geeft de studie aan dat luisteren en leren van autistische studenten zou kunnen helpen om een betere omgeving te ontwerpen voor iedereen.'

 


Bij Passwerk hechten we veel waarde aan het NOOZO-principe (Niets Over Ons Zonder Ons), wat eveneens een van de selectiecriteria is voor de Passwerk Prijs. Dit onderzoek legt niet alleen de pijnpunten bloot, maar richt zich ook op het vinden van oplossingen…


Me gusta
bottom of page