top of page

Fonds 'ICT Community for ASD' geeft dit jaar voor meer dan € 55.000 steun aan in totaal 9 projecten

In november kwam naar jaarlijkse gewoonte de jury van het fonds ‘ICT Community for ASD’ bijeen.


Dit jaar lag de focus op projecten met aandacht voor het jaarthema 'verbinding'. Daarnaast was er ook aandacht voor andere projecten die bijdragen aan het verbeteren van de leef-, woon- en werkomstandigheden van mensen met autisme en ook projecten die de destigmatisering van autisme bevorderen komen natuurlijk voor mogelijke ondersteuning in aanmerking.


Onder de 42 ingezonden projecten werd na een uitgebreide bespreking en deliberatie financiële steun toegekend aan negen projecten voor een totaalbedrag van 55.239 euro. De steun aan het eerste project ‘Buurt-ASS-en’ is nog voorwaardelijk (onder meer wegens bijkomende financiering en toelatingen van de gemeente).


Hieronder vindt u per ondersteund project de naam van de indienende organisatie, het bedrag van de steun, de naam van het project en een korte omschrijving ervan zoals die door de betreffende indieners is opgegeven.


 

De Vijver vzw (Deurne) - https://www.devijvervzw.be 7500 Euro Buurt-ASS-en


Volwassenen met autisme ontwikkelen wandelroutes in de buurten waar ze wonen of werken (in Deurne-Antwerpen). De routes leiden de wandelaars telkens langs tien Points Of Interest. Deze POI's zijn gekozen door de volwassenen met autisme zelf en door andere kwetsbare buurtbewoners. De uitleg of illustraties bij de POI's (beschikbaar als tekst, QR-codes en/of beeldend materiaal) worden gemaakt door de volwassenen met autisme in samenwerking met medewerkers van De Vijver, Villa Vonk en de kunstacademie van Deurne.

De steun zal dienen voor de loonkost en een deel van de materialen voor de palen en de beelden.


Lees- en Adviesgroep Volwassenen met Autisme vzw (LAVA vzw) (Vilvoorde) - https://lavautisme.wordpress.com 7500 Euro Lees- en Adviesgroep Volwassenen met Autisme


LAVA is een recent opgerichte vzw die participatief onderzoek wil bevorderen en de beeldvorming over autisme wil verbeteren. Met leessessies, ledendagen, de uitreiking van een jaarlijkse LAVA-beurs aan autistische onderzoekers en het toekennen van een LAVA-label aan participatieve initiatieven wil ze dit doel bereiken. LAVA vzw wil binnen vijf jaar op kruissnelheid kunnen functioneren. Voor de verdere uitbouw van en de opstart van nieuwe activiteiten zijn tegen dan extra fondsen noodzakelijk.

De financiële ondersteuning zal worden gebruikt voor de organisatie van leessessies en ledendagen, het sensibiliseren en uitdragen van expertise rond autisme – zowel lokaal als Europees – en het toekennen van de LAVA-beurs en de LAVA-labels.

Aditi vzw (Antwerpen) - https://aditivzw.be/nl 7500 Euro Voor al je vragen over seksualiteit en autisme? Slecht één plek: Ga naar deze webstek!


Jongeren en volwassenen met autisme vragen toegankelijke informatie over autisme, relaties en seksualiteit (Dewinter e.a., 2020). Met dit project ontwikkelen we samen met de autismegemeenschap, wetenschappers en medici een informatieve website met duidelijke antwoorden op vaak terugkerende, vaak ook specifieke vragen over relaties, seksuele gezondheid en seksuele rechten. Daarnaast willen we met deze website verder nieuwe vragen verzamelen die bij de doelgroep en het netwerk leven .

De middelen zullen worden gebruikt voor werkingskosten zoals bijvoorbeeld vervoerkosten, het verder ontwikkelen van de website, personeels- en administratiekosten en de aankoop van een laptop en smartphone.


Wijzersterk vzw (Bonheiden-Rijmenam) - https://www.wijzersterk.be 4770 Euro Sterker worden in relaties, intimiteit en seksualiteit in context van autisme.


Wijzersterk is een inclusief ouderproject van dagbesteding voor jongeren met autisme. Zij gaan op zoek naar hoe ze met intimiteit, relaties en seksualiteit kunnen omgaan. Belangrijk is het aangeven en respecteren van grenzen. De begeleiders, netwerken, enclaves en vrijwilligers volgen vormingen over de juiste houding. Aditi vzw zal als erkende organisatie advies en ondersteuning bieden. We beogen een aantal uitdagingen aan te pakken waarmee we worden geconfronteerd.

De financiële ondersteuning wordt gebruikt voor de ondersteuning, voor vorming door een professionele organisatie, voor de vergoeding voor de begeleiders en vrijwilligers die deze vorming zullen volgen alsook voor het bekendmaken van dit initiatief aan een breder netwerk.


eduCentrum vzw (Gent) - https://fyxxi.be 7500 Euro Make IT digital: hands-on aan de slag met autisme


Make IT digital: hands-on aan de slag met autisme werkt met workshops op maat voor deelnemers van 4 tot 26 jaar, hun leerkrachten en andere begeleiders. Tijdens de workshops gaan we aan de slag met innovatieve en digitale technologie, denk aan robotica, LEGO-bouwkits die je kunt laten bewegen, vertellen digitale verhalen, ontwikkelen een game of printen met een 3D-printer de eigen creaties van de deelnemers.

De middelen zullen voornamelijk worden ingezet voor het begeleiden van twintig workshops en voor de opvolging en administratie ervan.


Jeugdzorg Emmaüs Mechelen (Mechelen) - https://www.jeugdzorgemmaus.be 5069 Euro Recharge Mechelen: Verbinding vanuit rust


Recharge is een project dat zich richt op kwetsbare jongeren die de band met het onderwijs kwijt zijn. Bij Recharge kunnen jongeren op adem komen, en kunnen ze de ruimte vinden om waardevolle verbindingen aan te gaan of terug te vinden. Dit kan verbinding zijn met andere jongeren, begeleiders, vrijwilligers(werk), school, de eigen context, nieuwe of hervonden interesses… Recharge wil ook voor jongeren met een autismespectrumprofiel een plek zijn waar ze rust en verbinding kunnen vinden.

De middelen zullen worden ingezet voor het opleiden van het team, het bezoeken van andere schooluitvalpreventie initiatieven met aandacht voor autisme. Tevens zal een prikkelarme kamer worden ingericht en wordt een deel van het budget voorzien voor het inrichten van activiteiten die aansluiten bij de interesses van de jongeren.


Les Jeunesses Musicales du Brabant wallon (Rixensart) - https://www.jeunessesmusicales.be/brabantwallon 7500 Euro Stages broers en zussen


De Brussenstages (brussen staat voor broers en zussen) zijn in 2010 ontstaan vanuit de wens gezinnen met kinderen met een beperking als geheel te ondersteunen. Zo bieden de stages de verschillende kinderen van een gezin de mogelijkheid samen aan activiteiten deel te nemen en brussen van andere gezinnen te ontmoeten. Professionals begeleiden de kinderen in de wederzijdse verrijking door muziek, beeldende kunst, ontmoetingen met dieren enz.

Met de ondersteuning zullen ze een viertal stages organiseren in 2022 plus nog een extra stage laten doorgaan.


Vzw ‘Vers la Vie’ (Charleroi-Marcinelle) - https://www.personnesextraordinaires.be 7500 Euro Ensemble met buitengewone mensen


Sensibiliserend evenement rond handicaps dat jaarlijks plaatsvindt en de afronding is van een semester van inclusieve ontmoetingen, animaties en activiteiten rond bewustmaking. Zij organiseren uitwisselingsdagen tussen ‘reguliere’ scholen en scholen uit het ‘buitengewoon onderwijs’, waarvan een aantal met leerlingen met autisme.

De middelen worden ingezet voor het transport van de leerlingen, voor specifieke activiteiten voor de slotbijeenkomst en voor de prijsuitreiking rond de projectoproepen.


Vzw Luape (Sint-Pieters-Woluwe) - http://luape.org 2900 Euro Samenstelling van een koffer met aangepaste uitrusting om jongeren met autisme te kunnen laten deelnemen in een vrijetijdsstage in een gewone omgeving


Onze dienst 'onderzoek voor inclusieve vrijetijdsbesteding' krijgt veel vragen van mensen met autisme, maar de vrijetijdsorganisaties zijn veeleer terughoudend. De begeleiders ondervinden moeilijkheden om de kinderen met autisme in de groep te integreren (verschillende interesses, ander tempo, noden rond prikkels, behoefte aan afzondering). De vzw wil een koffer samenstellen die een betere opvang mogelijk maakt en wil daarbij rekening houden met specifieke behoeftes rond communicatie en de mogelijkheid zich te kunnen afzonderen. Dit zal de participatie van deze groep kinderen versterken.

De middelen zullen aangewend worden voor het aanmaken van ondersteunend communicatiemateriaal, de uitwerking en de aankoop van individuele en collectieve spelen en voor de uitrusting van een mobiele sensoriële ruimte.Comments


bottom of page