top of page

Gelukkig Nieuwjaar!

Wij wensen jullie allen een heel gelukkig, gezond en voorspoedig 2022 toe! Hopelijk is de vijfde golf de laatste, maar daarop weet natuurlijk niemand een antwoord. Gelukkig passen mensen en bedrijven zich snel aan de veranderde omstandigheden aan!


Hieronder blikken we even terug op onze resultaten bereikt in 2021 en kijken we vooruit naar onze toekomstplannen voor 2022


Resultaten van 2021


COVID-19


In 2021 hadden we door COVID-19 te maken met een derde, vierde en vijfde golf. Gelukkig hebben deze golven voor ons geen negatieve economische gevolgen gehad. We stellen ook in de praktijk wel vast dat hybride werken een blijver lijkt te gaan worden.


Groei


Zowel het aantal softwaretesters (+15) als het aantal softwareontwikkelaars (+13) is in 2021 toegenomen.


Uitbreiding dienstverlening


In september werd een partnership met Hexaware opgestart. Het is de bedoeling dat zij zoveel mogelijk van onze consultants inzetten voor de samenwerkingen die worden afgesloten rond Managed Business Process Services.


SAS


Na evaluatie van ons partnership heeft SAS ons in contact gebracht met een aantal SAS-partners om de inzet van onze SAS-consultants uit te breiden.


ICT Community for ASD


Dit jaar was het thema ‘verbinding’ en werden door de jury negen projecten uit 42 ingediende projecten geselecteerd. Deze negen projecten werden financieel ondersteund voor een totaalbedrag van 55.239 euro.


Passwerk Lifetime Achievement Award


Dit jaar kon op de valreep (nadien werden strengere Coronamaatregelen van kracht) de viering van de laureaat van 2020 (Ilse Noens) en van 2021 (Bert Beelen) toch doorgaan in De Ark in Antwerpen. In aanwezigheid van een tachtigtal genodigden werden de respectievelijke oorkondes uitgereikt.


Passwerkprijs


De achtste Passwerkprijs werd uitgereikt aan Elise Tackx voor haar masterproef 'Student life on the autism spectrum: how the built and social environment affect the experience of living in a student accommodation' ('op kot met autisme: hoe de gebouwde en sociale omgeving het leven op kot beïnvloeden'). Elise studeerde af als master in de ingenieurswetenschappen architectuur.


Website werd opgefrist


In het najaar kreeg zowel de website van Passwerk (www.passwerk.be) als TRplus (www.trplus.be) een opfrisbeurt.


Charity Golf Event


Einde september kon uiteindelijk ons tweede Charity Golf Event ten voordele van het Fonds ‘ICT community for ASD' plaatsvinden. De weergoden waren een veertigtal deelnemers uitermate gunstig gezind. Het werd een prachtige golfdag die werd afgesloten met een gezamenlijk diner. De opbrengst voor het fonds bedroeg 5.355 Euro.


De toekomst


Verdere groei


We hopen in 2022 onze groei verder te kunnen zetten en in dat jaar of het jaar erna de kaap van tweehonderd consultants met autisme te overschrijden. Zowel een groei in aantal softwaretesters, softwareontwikkelaars, business intelligence consultants als consultants in Managed Business Process Services wordt vooropgesteld.


Academy


De raad van bestuur van december besliste het concept van een ‘academy’ vorm te geven. Het is de bedoeling met een academy op een gestructureerde wijze in te spelen op nieuwe evoluties en tendenzen binnen de markt en om bepaalde praktische tips en ervaringen mee te geven aan startende consultants. In een eerste fase zullen we voornamelijk inzetten op een opleiding rond SOC (security operating center) en op Low Code.


Diversificatie


Zoals hierboven aangegeven zullen we in 2022 specifieke opleidingstrajecten voorzien in SOC en Low Code. Zodra deze consultants de opleiding hebben gevolgd, zullen ze uiteraard worden ingezet.


ICT Community for ASD


Het jaarthema voor 2022 is ‘autisme en beweging’. Projecten kunnen van einde april 2022 af worden ingediend bij de Koning Boudewijnstichting. In november zal de jury uit de ingezonden projecten een keuze maken. De geselecteerde projecten ontvangen een financiële ondersteuning.


Passwerk Lifetime Achievement Award en Passwerkprijs


Ook dit jaar zal een nieuwe laureaat, intussen al de zesde, worden verkozen door onze raad van bestuur. Ook zal dit jaar, en dat voor de negende keer, een Passwerkprijs worden uitgereikt.


Charity Golf Event


In principe zal op 6 mei 2022 ons derde Charity Golf Event plaatsvinden. Begin volgend jaar zal over deze datum definitief uitsluitsel worden gegeven.


Ministerieel bezoek


Einde januari staat een bezoek gepland van vicepremier Petra De Sutter. Hopelijk steken hiervoor geen dringende zaken of aan COVID-19 gerelateerde maatregelen stokken in de wielen.

Comments


bottom of page