top of page

Getuigenis TVH - Accenture – Passwerk: Bram bewijst dat het stereotype helemaal niet stereotype is


Een interview met

  • Wouter: functioneel analist en onze SPOC (Single Point of Contact) bij TVH

  • Lies en Steven: managers bij Accenture

  • Bram: test engineer bij Passwerk

Hoe kwamen jullie tot Passwerk?


Lies en Steven: TVH had de ambitie de testactiviteiten uit te besteden aan een Managed Service Model en werkte hiervoor samen met Accenture de globale visie en structuur van hun Managed Service Test Factory uit. Accenture was voordien al een succesvolle samenwerking aangegaan met Passwerk en tijdens de zoektocht naar extra ondersteuning kwamen we al snel weer bij Passwerk terecht en kwamen we ook vrij snel tot een samenwerkingsakkoord met Bram.

Aan welk project werkt Bram momenteel?

Wouter: Eigenlijk werkt Bram niet aan één project. Binnen TVH werken we met een ERP, Link. Hierin werken we met verschillende teams aan dit ERP waarvan Bram en ikzelf deel uitmaken van het sales team. Bij het sales team zijn we dan weer verantwoordelijk voor alle processen die met de verkoop van wisselstukken van TVH Parts te maken hebben. Momenteel werkt Bram aan de opstart van TVH Iberica. Dat is een Spaans bedrijf dat recent werd overgenomen. Daar zijn momenteel verschillende aanpassingen nodig waarvoor Bram de nodige testing voorziet.

Wat zijn jouw precieze taken in dit project?


Bram: Na de analyse worden verschillende testideeën geschreven en op basis van deze ideeën ga ik de requirements na die ik daarna gebruik om testscenario’s op te maken en uit te voeren. Daarnaast ga ik ook testscenario’s van collega’s verder uitbreiden als dit nodig is. Als de scenario’s geslaagd zijn, dan worden deze op het einde van de week uitgelegd aan de mensen die de UAT testing uitvoeren. Hierbij leg ik uit waarover de verschillende tickets gaan, hoe die worden getest, etc. Sinds kort worden er op de Back-log Tosca tickets aangemaakt waarop de collega’s van Accenture in India de automation testing uitvoeren. Op het einde van een sprint dien ik soms demo’s te geven aan de UAT om waar nodig extra duiding te voorzien en fungeer ik als aanspreekpunt voor UAT als die met bepaalde vragen zit.


Waarom is er een match tussen Bram en TVH?


Wouter: Bram is een erg sociaal iemand die perfect past in de goede team sfeer die al aanwezig was en dat klikt heel goed. Er zit een vaste structuur in ons werk en ik ga ervan uit dat dit ook ten goede komt van Bram. We werken bijvoorbeeld in sprints van vier weken waarbij elke dag een stand-up wordt gehouden. Hierin wordt besproken wie met wat bezig is. Dit biedt de nodige vrijheid waarin Bram de dingen zoekt die goed bij hem passen.

De helft van ons team werkt remote vanuit India, Roemenië, Nederland en de VS wat een extra uitdaging met zich meebrengt om goed met elkaar te communiceren. We zien dat Bram hier heel goed zijn plan in trekt en vlot met iedereen communiceert. Daarnaast zie je dat Bram zijn werk met heel veel passie doet. Het typeert hem dat hij pas tevreden is wanneer iets afgewerkt en ook goed is. Voor TVH is het natuurlijk een mooie meerwaarde als je zo’n gedreven personen hebt.


Wat is het meest uitdagende aan jouw opdracht?


Bram: Het eerste is: Link bevat enorm veel verschillende programma’s die elk hun eigen settings en databanken hebben. Voor elke test moet je uiteraard proberen zoveel mogelijk te bepalen wat ik allemaal testen kan zonder dat ik elk miniscenario moet checken en dat is niet altijd even eenvoudig.

Wouter: Gelukkig zijn er niet zoveel voorbeelden waarin de testscenario’s beter gekozen konden worden en Bram doet dit vrij goed.


Bram: Het tweede is: als iets nieuw ontwikkeld wordt en iets moet performanter worden gemaakt waarbij je een bepaald iets moet regressietesten weet ik soms niet alles. Dan probeer ik te leunen op de kennis van mijn collega’s. Het meest uitdagende is dan: als ik iets vraag aan mijn collega’s en ze weten het zelf ook niet, dan is het niet altijd even makkelijk. Ik probeer dan iemand te vinden die het simpelweg wél weet. Uiteraard probeer ik zo onafhankelijk mogelijk te werken maar op een bepaald punt moet je kiezen tussen koppig doorwerken en hulp vragen, en dan vraag ik wel om hulp want anders ben ik mijn eigen tijd en die van TVH aan het verdoen.


Lost de samenwerking de vooropgestelde verwachtingen in?


Lies en Steven: Absoluut. Bram draagt in het team zeker en vast zijn steentje bij en is een enthousiaste collega en een volwaardig lid van het team. Hij lost de vooropgestelde verwachtingen zeker in en overtreft deze nog door zijn enthousiasme en zijn oog voor detail.

Waarom is het leuk om bij TVH te werken en zou je het aanraden aan andere collega’s?


Bram: Uiteraard heb ik bij TVH niet overal gewerkt, bijvoorbeeld als magazijnier en kan ik enkel spreken over de sales quad, maar er zijn zeker drie punten waardoor het leuk is om voor TVH te werken. Het eerste is dat het team verschillende activiteiten plant, zoals een teamlunch, waar je elkaar beter kunt leren kennen en over een tweetal weken is er een teambuilding met de squad. Daar kijk ik erg naar uit. Ten tweede is er bij een test ticket altijd ondersteuning vanuit de analist of developer waar ik met mijn vragen terecht kan. Je hebt echt het gevoel dat er geluisterd wordt en ze geven ook altijd positieve feedback. Ten derde is er een goeie structuur waarbij er elke dag stand-up is en elke woensdag is er een retrospectieve waar alle testers samenkomen om elkaar te helpen en te bekijken hoe we zaken beter kunnen aanpakken. Dat vind ik zeer waardevol. Als de rest van TVH net zoals de salesquad is, dan zou ik tegen mijn collega’s van Passwerk zeggen, kom er zeker bij!


Welke added value brengt Bram bij aan het Team en op welk vlak heeft Bram je positief verrast?


Wouter: Het eerste wat mij ten zeerste verrast heeft is de communicatie van Bram. Die oogt niet als het stereotype beeld dat je soms van autisme krijgt. Ik dacht persoonlijk dat dit moeilijker zou verlopen, maar niets is minder waar. Hij praat vlot met iedereen en dat draagt bij tot zijn grootste toegevoegde waard en die is dat hij zelfstandig kan werken. Hij komt niet met de kleinste vragen naar jou en zoekt eerst zelf een oplossing of antwoord. Daarnaast is Bram een echte doorzetter en dat is als tester natuurlijk belangrijk. Het is door het werk van Bram en z’n doorzettingsvermogen dat onze kwaliteit zeker is gestegen.


Is dat leuk voor jou om te horen Bram, al deze complimenten?


Bram: Ik moet eerlijk zeggen dat Wouter vaak de vraag krijgt van mij: ben je nog altijd tevreden?

Dus heb ik nu zeker het gevoel dat hij nog altijd blij is met mijn resultaten en dat doet wel goed om te horen. Ik ben zelf opgevoed als een harde werker. Als er iets fout gaat, dan wil ik zeker een oplossing vinden.


Wouter: Dat klopt zeker. Het is al een paar keer gebeurd dat ik moet zeggen: Bram stop maar en ga naar huis, het is goed geweest voor vandaag en we zullen morgen samen eens kijken of er een oplossing te vinden is.


Zijn er tips vanuit de jobcoach die bijdroegen tot een beter functioneren van het team in het algemeen?


Wouter: Eerst en vooral heeft de jobcoach voor de effectieve start een korte presentatie gegeven over autisme. Ik vond dit zeer nuttig want ik had enkel een beeld van autisme met verschillende stereotypes. Die zie ik totaal niet bij Bram. Dat vond ik dus zeer waardevol. Daarnaast werden er tips gegeven om voor duidelijke communicatie te zorgen.

Hoe kijkt Accenture als organisatie naar Passwerk?

Lies en Steven: Voor de Managed Service Test Factory zochten we mensen die graag en goed testen. Het is hierbij belangrijk mensen te vinden die voor lange termijn inzetbaar zijn, kwaliteit leveren en oog hebben voor detail. Ook als er bijvoorbeeld repetitief moet worden getest. Passwerk is hierin gespecialiseerd en zorgt er bovendien ook voor dat mensen op het autismespectrum, die potentieel uit de boot vallen op de algemene arbeidsmarkt, hun potentieel kunnen waarmaken.


Het individu wordt bij Passwerk centraal geplaatst en dit sluit perfect aan bij de algemene diversity and inclusion strategie van Accenture en zorgt dus voor een succesvolle samenwerking. Als we in de toekomst nog gelijkaardige profielen zoeken, dan nemen we zeker en vast contact op met Passwerk.

Wat zou je in de nabije toekomst graag willen doen bij TVH?


Bram: Ik doe nu vooral veel salestests. Maar ik neem aan dat het testen in de andere teams hetzelfde loopt. Als ik kijk naar de automation testers in India, dan lijken zij meer bezig met het uitvoeren en het uitschrijven ervan. Zij zijn minder bezig met de analyse van de automatische tests en dat vind ik net leuk om te doen.


Wouter: Het is uitdagender functioneel te testen dan de functionele tests in code om te zetten en ik denk dat Bram net dat uitdagende nodig heeft.


Wat zou je bij jezelf willen verbeteren of verbeterd zien?


Bram: Ik mag zeker niet zeggen dat ik tevreden ben van mezelf, ook al ben ik dat een beetje (lacht), maar dat zou niet volledig kloppen. Als ik toch één iets moet kiezen is dat ik m’n opgebouwde kennis niet mag vergeten. Hiervoor heb ik recent een Google-document ontwikkeld: 'Bram’s hulpvol documentje' waarin ik voor bepaalde flows verschillende stappen zet en de gebruikte tools noteer. Deze documentatie zou ik nog meer moeten uitbreiden, zodat ik nog meer tijd kan winnen.

Wat zou je zeggen tegen bedrijven of beslissingnemers die nog twijfelen om met Passwerk samen te werken?


Lies en Steven: Absoluut niet aarzelen. Er moet hierbij wel een gepaste match zijn tussen de rol en het individu. Als deze match goed zit, dan kan je als bedrijf een zeer hoge productiviteit krijgen, met een minimale investering, en heb je gelukkige medewerkers die heel goed hun job doen. Het is wel belangrijk wat tijd te investeren in de eerste contacten met Passwerk, zodat een bedrijf volledig begrijpt waar Passwerk voor staat en hoe ze te werk gaan. Nog belangrijker is dat Passwerk de cultuur van het bedrijf en de verwachtingen voor de specifieke rol leert kennen, zodat ze kunnen zorgen voor die goeie match. Je zal er als onderneming niet alleen een extra gemotiveerde medewerker bij krijgen die je team versterkt, je krijgt eveneens de kans om je steentje bij te dragen aan onze samenleving en mensen op het autisme spectrum zien groeien en openbloeien.TVH Parts: Bram en Wouter bij de verschillende TVH-onderdelen die verkocht wordenTVH Heftruck: Bram en Wouter bij een van de eerste TVH-heftrucksTVH – Bureau: Bram (Test Engineer) en Wouter (SPOC – Functional Analyst)

Comments


bottom of page