Getuigenis UZA

Sinds begin 2017 is het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gestart met de ontwikkeling en installatie van een elektronisch patiëntendossier (EPD). In zo’n EPD zijn alle medische gegevens van de patiënt altijd en overal beschikbaar voor alle betrokken dokters, verplegers en de patiënt zelf.

Het nieuwe EPD zal de meer dan 150 IT-toepassingen die vandaag binnen het UZA bestaan om die gegevens te verzamelen, vervangen door één centraal systeem. Nu zit zo’n dossier van één patiënt vaak nog versnipperd over verschillende diensten. Patiënten zullen altijd en overal hun dossier kunnen raadplegen, net als hun huisarts en alle betrokken zorgverleners.

Om een van de grootste veranderingen van de afgelopen en komende jaren mogelijk te maken koos het UZA voor het systeem van internationaal marktleider Cerner als meest geschikte pakket voor het toekomstige EPD.


Met inmiddels het project al een heel eind op de rails en de go Live in mei 2020 stilaan in zicht werd begin 2019 de teststrategie uitgewerkt. Het werd vrij snel duidelijk dat we extra resources nodig zouden hebben die ons de nodige test-expertise en ondersteuning moest brengen.

We zijn verschillende gesprekken aangegaan met potentiële partners voor het leveren van test-engineers, maar het verhaal van Passwerk wist ons te overtuigen: De nodige expertise rond software testing aangevuld met een maatschappelijke meerwaarde.

We hebben dan ook de beslissing genomen drie Passwerkers in te zetten als testconsultant.


Alvorens we onze drie gedreven test-engineers aan boord kregen werden we als EPD team eerst uitgebreid geïnformeerd over de unieke kwaliteiten van de Passwerk medewerkers. Tijdens een interactieve presentatie gaf de jobcoach iets meer inzicht over de werking van Passwerk, het werken met mensen met een autismespectrumstoornis en de ondersteunende rol, voor, tijdens en na de tewerkstelling. Ook praktische overwegingen moesten besproken worden: een aparte ruimte/bureau, liefst prikkelarm.

Voor de start waren er best nog wel wat vragen bij de UZA-teamleden….


Op 24 april zijn onze drie test engineers van start gegaan.

Lotte, Arthur en Glenn zijn drie uiteenlopende persoonlijkheden die heel snel door het EPD-team zijn opgenomen en bijzonder snel geïntegreerd zijn. Iedereen merkte vrijwel onmiddellijk hun grote meerwaarde in de grondigheid en snelheid waarmee zij de zaken analyseren.

Elk hebben ze natuurlijk hun eigenheid en hun sterktes, snel en analytisch, hoge taalgevoeligheid, gefocust en rigoureus, …

Zijzelf hadden initieel heel wat vragen en ook de vrees dat het ontbreken van een klinische achtergrond een barrière zou vormen.

Het tegendeel was echter waar, door juist zonder assumpties en klinische insteek naar onze cases en workflows te kijken konden ze veel zuiverder problemen pinpointen waar we zelf inmiddels aan het overkijken waren.


De hoofdtaak voor de drie testengineers was tweeledig: ondersteunen in het schrijven van testscripts en het uitvoeren van verschillende unittesten (hierbij werd vooral content nagekeken). Zeker de unittesten was vaak een repetitieve taak met soms een hoog aantal problemen. De testengineers hebben de gouden eigenschap dit vol te houden en niet zo snel beu te zijn als we dat van andere collega’s zouden mogen verwachten.

Hun oog voor detail is en blijft hetgeen dat de collega’s allemaal zo in hen bewonderen. Dit maakt dat ze buiten testing ook perfect konden ingeschakeld worden voor nalezen van teksten en datavalidatie.


Als testmanager en aanspreekpunt voor de testers ligt de interne begeleiding van de drie testers bij mij. Op zich valt dit prima mee. Uiteraard is er het nodige overleg en hebben we samen gekeken hoe we de totale Agile-projectaanpak voor hen toch helder gestructureerd kon worden. We hebben samen een Trello-bord opgezet en overleggen minstens dagelijks. De begeleiding is intensief maar ligt wel in lijn van de verwachtingen.


Op regelmatige basis komen ook de coaches van Passwerk langs voor een 1-op-1 met de drie test engineers alsook een overleg met mij. Dit geeft enige ondersteuning voor alle partijen.

Zoals ik begrepen heb, is het vrij uniek dat er een groep van drie test engineers vanuit Passwerk samen op 1 project tewerk gesteld worden. Dit maakt natuurlijk dat de opvolging vanuit Passwerk ook maal drie is en ik regelmatig afstem met drie jobcoaches.

Wij zijn vooralsnog erg tevreden over ons testteampje en hopen hen nog een hele poos aan boord te houden.


Kurt Maes

Berchem (HQ)
Posthofbrug 12 bus 7
2600 Berchem

Brussel
Dieudonné Lefèvrestraat 4
(Be-Here)
1020 Brussel

Hasselt
Kempische Steenweg 311/2.04
(Corda Campus)
3500 Hasselt

Roeselare
Kwadestraat 151a bus 41
(Westwing Park)
8800 Roeselare

Logos-13_edited.png

Partner:

M2Q.png

Partner van:

© 2021 Passwerk

Logo Passwerk-small-12.png
  • social-26
  • social-27
  • twitter-04