top of page

Getuigenis vanuit CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest) over onze samenwerking

Aan welk project werkt Charles (consultant bij Passwerk) momenteel? Wat is daarin zijn rol ?


Kerlyne: Charles werkt als testanalist voor IRISbox, het elektronisch loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij werkt dus actief mee aan het verbeteren van de kwaliteit van deze applicatie.


Aanvankelijk waren er wat twijfels of iemand met autisme succesvol zou kunnen meedraaien bij CIBG. Hoe heeft Charles jullie hier op andere gedachten kunnen brengen?


Kerlyne: Mensen zijn gewoontedieren en kijken daardoor vaak argwanend naar nieuwe dingen of staan wat weifelend tegenover vernieuwing. Ik beschouw de samenwerking met Passwerk als een voorbeeld van zo’n nieuwe aanpak en van het betreden van nieuwe paden. We mogen daarbij niet de eerste twijfels onthouden. Wat telt, is het eindresultaat en de nieuwe, productieve samenwerking. Charles is een aangename medewerker die zijn naaste collega’s ongetwijfeld een nieuwe kijk heeft gegeven op mensen met autisme.


Hoe kijkt CIBG als organisatie naar de samenwerking met Passwerk en daaraan gekoppeld de insteek om personen met autisme binnen de organisatie te integreren?


Kerlyne: Inclusie is meer dan een woord bij het CIBG. In het kader daarvan is de samenwerking met Passwerk en de rekrutering van een medewerker met autisme geen doekje voor het bloeden, maar een bewuste keuze.


Zijn er specifieke facetten waarin Charles een duidelijke meerwaarde levert binnen het team?


Kerlyne: Charles is een nieuwe medewerker zonder enige specifieke kennis van de business. Hij mocht IRISbox testen, net omwille van zijn frisse kijk op de zaken. Zo heeft hij al verschillende discrepanties tussen de oorspronkelijk ontwikkelde applicatie en het verwachte resultaat ontdekt.


Net omdat hij nieuw is, blijft het natuurlijk aangewezen zijn werk op te laten volgen door een collega met ervaring.


Hoe is de integratie van Charles verlopen in het team, rekening houdend met de beperkingen door Corona?


Kerlyne: Door het telewerk is de integratie wat moeizamer verlopen. Charles heeft één specifiek contactpersoon. Dit betekent dat de rest van het team net vroeg om wat (meer) contact met hem. Ze kwamen hem immers niet dagelijks tegen op kantoor. Om Charles dichter bij het team te brengen, werd hij geïntegreerd in de “daily standup’s” met alle medewerkers van de dienst. Binnen het testteam zijn de contacten ondertussen vrij hecht geworden.


Hoe ervaren jullie het contact met de jobcoach van Charles die de samenwerking opvolgt?


Kerlyne: Dit contact wordt uitermate positief bevonden. Het is een specifieke ondersteuning voor de SPOC (Single Point of Contact), want die weet dat er binnen Passwerk steeds iemand beschikbaar is waarop zij, in dit geval, terug kan vallen. Het stelt meteen gerust te weten dat, indien er een probleem optreedt tussen Charles en het CIBG/de SPOC, hij dit meteen bij zijn jobcoach aan kan kaarten.


Wat zou je zeggen tegen bedrijven of beslissingsnemers die twijfelen of geschoolde mensen met autisme kunnen meedraaien in dynamische werkomgevingen?


Kerlyne: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” – Pippi Langkous


Kerlyne

Comentarios


bottom of page