top of page

Interne academy actualiseert en verbreedt kennis van consultants

Bijgewerkt op: 23 mei 2022

Het is een open deur intrappen als we zeggen dat we momenteel in een erg turbulente periode leven. De oorlog in Oekraïne veroorzaakt ontzettend veel leed, en daarnaast ook heel wat onzekerheid. De inflatie is lang niet zo hoog geweest, met een stijging van de loonkosten als gevolg, de energiekosten rijzen de pan uit… Wat de toekomst ons zal brengen is afwachten, maar wij zitten alvast boordevol plannen en energie!


Allereerst zijn we volop bezig met het vormgeven aan onze interne academy. In eerste instantie ligt de focus op onze opleiding tot SOC-analist (Security Operations Center Analist). Einde juni start deze opleiding en ze zal een tweetal maanden duren. Ergens in de zomervakantie van 2022 zullen we de eerste SOC-analisten bij klanten kunnen inzetten. Omdat we gemerkt hebben dat er vanuit de markt heel wat interesse voor dit soort profiel is, is het onze intentie deze opleiding meerdere keren te organiseren. Daarnaast zullen dit jaar ongeveer vijftig van onze consultants van Passwerk en TRplus een opleiding Low Code volgen. Naast deze opleidingen zullen nog andere initiatieven verder uitgewerkt worden binnen onze academy, maar daarover later meer.


In januari kregen we Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenaren-zaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, samen met een aantal van haar kabinetsmedewerkers op bezoek. Het was een aangenaam bezoek van een geïnteresseerde minister die trouwens via haar administratie BOSA (FOD Beleid en Ondersteuning) klant is van Passwerk.


Door onze raad van bestuur werd een laureaat voor onze Passwerk Lifetime Achievement Award gekozen. Dit jaar is dat Toon DeVriendt geworden. In deze Passmap alvast een eerste kennismaking met Toon. Binnenkort wordt ook de negende Passwerkprijs uitgereikt. Daarover lees je meer in onze editie van september.


Op vrijdag 1 april, de dag vóór Wereld Autisme Dag 2022, werd opnieuw een open dag georganiseerd in onze kantoren in Berchem en Roeselare. Het doel van deze open dagen was voornamelijk kandidaat-consultants te informeren. Daarom werden verschillende infosessies georganiseerd voor de job van softwaretester, softwareontwikkelaar en x-ray screener. Er was een mooie opkomst en de reacties waren zeer positief, dus voor herhaling vatbaar!


Verder in deze Passmap nog een getuigenis over onze samenwerking vanuit nexuzhealth en EVS. Altijd fijn om de feedback van onze klanten te vernemen!

In de rubriek ‘kort nieuws’ lees je meer over ons derde Charity Golf Event, over enkele beurzen waaraan we deelnamen en over de oproep van ons fonds ‘ICT Community for ASD’.


Veel leesplezier!


Nico De Cleen
コメント


bottom of page