top of page

Interview met onze 200ste klant: Fluvius

Bijgewerkt op: 24 aug. 2021

Enkele maanden geleden werd de samenwerking met Fluvius, onze tweehonderdste klant, opgestart.

Na de pandemie zal deze bijzondere samenwerking op een gepaste wijze met hen worden gevierd, maar we zijn natuurlijk benieuwd naar hun ervaringen met onze samenwerking.


We namen dan ook een interview af met Kristel Verwaest (Hoofd ICT architectuur en security), Niels Van Nuffel (project engineer asset register) en verantwoordelijk van het GIS project en Stijn De Walef (GIS specialist) en aanspreekpunt voor onze consultant.


Wat was de drijfveer om met Passwerk samen te werken?


Kristel: “Ik heb de fakkel van mijn voorganger in het adviescomité van Passwerk overgenomen en heb dit met veel plezier aanvaard. Vanuit het maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij het namelijk belangrijk om initiatieven als Passwerk mee te ondersteunen.

Passwerk vind ik een mooie organisatie doordat zij mensen begeleiden naar een passende job op de reguliere arbeidsmarkt die het doorgaans iets moeilijker hebben om deze weg zelfstandig te vinden. De grote meerwaarde van Passwerk zit hem hierbij in hun aanpak op maat. Zij kijken voldoende ver vooruit en evalueren samen met de klant wat de toekomstige noden zijn om op die manier een match te kunnen maken waar mensen met autisme en IT-skills inzetbaar zijn. Zij zorgen ook voor de juiste begeleiding en ondersteuning, steeds afgestemd op elke individuele medewerker. Dankzij de knowhow van Passwerk slagen we erin om hun collega’s op de juiste jobs te kunnen inzetten.”


Aan welk project werkt Stef momenteel?


Niels: “Stef werkt momenteel binnen het project Asset Register, dat werd opgestart n.a.v. de fusie tussen distributienetbeheerders Infrax en Eandis tot Fluvius (2018). Binnen Infrax en Eandis werden verschillende applicaties gebruikt om geografische plannen van distributieleidingen te raadplegen. Om onze werking te uniformiseren en efficiënter te maken, werd de keuze gemaakt om een nieuwe GIS-applicatie (Geografisch Informatie Systeem) uit te rollen. Stef helpt ons bij de voorbereiding van de migratie naar dit nieuwe systeem. Binnen ex-Eandis werden historisch de leidingen geregistreerd op 2 plannen met een verschillende voorstellingswijze. Stef controleert deze plannen en koppelt deze aan elkaar, waarna deze op een uniforme manier naar de nieuwe Fluvius GIS-applicatie kunnen worden gemigreerd.”


Hoe kijkt Fluvius als organisatie naar de samenwerking?


Kristel: “De samenwerking met Passwerk is aangenaam. We vinden het zeer positief dat zij met ons meedenken. Niet alleen in het belang van ons, maar ook steeds in het belang van hun medewerkers. Zo zorgen zij voor de nodige begeleiding en op die manier krijgen we de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Een win-win voor iedereen.”


Welke toegevoegde waarde levert Stef?


Stijn: “Gezien het gevraagde werk zeer repetitief en ééntonig is, durft het tempo en de correctheid wel eens afnemen op termijn. Met Stef stelt zich dit probleem niet. Hij blijft een zeer strak tempo en correctheid aan de dag leggen.”


Hoe verloopt de samenwerking vanop afstand?


Niels: “Het on remote samenwerken heeft voor- en nadelen. Enerzijds laat dit toe om gefocust te werken binnen een vertrouwde omgeving, wat de kwaliteit ten goede komt. Anderzijds is het iets moeilijker om even snel een vraag te stellen of kort af te stemmen. Het gebruik van o.a. Microsoft Teams is ondertussen wel volledig ingeburgerd, waardoor we vlotter kunnen omgaan met de obstakels van het on remote samen werken.”


Wat zou je zeggen tegen bedrijven of beslissingsnemers die twijfelen om met Passwerk samen te werken?


Kristel: “Ik zou het zeker een kans geven en eens proberen. Vaak heb je in je organisatie jobs die repititief zijn en waar je moeilijk iemand voor kan blijvend motiveren. Voor dergelijke jobs heeft Passwerk vaak de geknipte personen. De begeleiding en opvolging die Passwerk aanbiedt is een verrijking.”


Hoe ervaren jullie ons jobcoachmodel?


Stijn: “Als coördinator is het leuk om op regelmatige basis feedback te krijgen over de samenwerking. Eventuele problemen kunnen onmiddellijk aangekaart worden indien nodig. Hier is dat niet nodig geweest, vandaar ook dat de overlegmomenten tot een minimum konden worden herleid.“


Waar zien jullie in de toekomst mogelijke projecten waarbij onze mensen een meerwaarde kunnen betekenen?


Kristel en Niels: “Bij projecten waar een grote focus en oog voor detail centraal staan. In de nasleep van de migratie naar de nieuwe GIS-applicatie, moeten er optimalisaties en correcties van data doorgevoerd worden. Ik verwacht dat Passwerk daar een meerwaarde kan betekenen. Bij uitbreiding kan in alle toekomstige projecten waar het werken met data een belangrijk onderdeel van uitmaakt en datakwaliteit verbeteren een belangrijk onderdeel is, de sterkte van jullie mensen naar boven komen. Ook in het kader van (her)testen in de verschillende projecten zie ik opportuniteiten met de medewerkers van Passwerk.”
Comments


bottom of page