Jobcoaching in tijden van corona

Zoals zovele anderen staarde ik begin maart vol ongeloof naar het journaal. Het waren de eerste berichten over wat later zou uitgroeien tot de wereldwijde coronapandemie. We maakten vanuit ons kot de overgang mee naar milde maatregelen voor een lockdown light en werden aangemoedigd van thuis uit te werken. Tijd om even stil te staan bij de impact hiervan op mijn job als jobcoach.


In snelheid gepakt


Vanaf het moment dat het coronavirus een belangrijk nieuwsitem werd, polste ik bij de consultants naar hun bezorgdheid en hoe zij de toestroom aan corona-informatie filterden. Hen geruststellen, informeren en wijzen op de in acht te nemen maatregelen stond hierbij voorop. Me niet bewust van wat komen zou, voelde ik me enkele dagen later dan toch in snelheid gepakt. Het virus sloeg om ons heen sneller en harder toe dan we hadden kunnen vermoeden. Het werd duidelijk dat we met lichte maatregelen het virus niet zouden verslaan.


Gebundelde krachten


Volgens viroloog Marc Van Ranst en co was zwaarder geschut nodig. Cafés, restaurants, winkels en scholen sloten voor onbepaalde tijd de deuren. Niet-essentiële verplaatsingen werden verboden. Voor consultants en jobcoaches betekende dit: van thuis uit werken. Het virus kende geen genade en had haast. In slechts enkele dagen moesten we de consultants en onszelf voorbereiden op een nieuwe manier van werken. Een hele uitdaging! Maar zoals we bij de hele bevolking zien, is er ook onder de jobcoaches veel solidariteit. Kennis en krachten werden gebundeld.

En dat laatste mag je best letterlijk nemen: laptops, schermen, desktops… moesten snel op hun nieuwe bestemming (bij de consultant thuis) geraken. Daar zijn ettelijke kilometers voor gereden. Intussen werden afspraken gemaakt met de klant (de SPOC) over het verloop van de communicatie met de consultant. We maakten kennis met een hele resem aan onlinecommunicatiemiddelen: Teams, Zoom, Skype, Slack… Tools waar ik voor de lockdown nauwelijks van had gehoord, behoren nu tot mijn dagelijks gebruikte instrumenten. Zo werden tweewekelijkse werkbezoeken vervangen door minstens wekelijkse, soms zelfs dagelijkse contacten met de consultants.


Coaching verlegt zijn grenzen van werk naar thuis


Het is al lang duidelijk dat onze consultants keien in testen zijn, maar corona veroorzaakte toch enkele issues die moeilijker oplosbaar waren. Mijn coaching verplaatste zich van kantoor naar huis. Enkele van de consultants hadden nog geen ervaring met thuiswerk. Voor anderen bleek het zoeken naar een rustige, comfortabele werkplek niet zo eenvoudig. Plots zorgde het geluid van voorbijrijdende auto’s voor overlast. Voor iemand waarvoor op kantoor een headset niet nodig was, bleek die nu wel een redmiddel. De werkdag nam een andere structuur aan: de verplaatsing van en naar het werk viel weg, pauzes waren niet meer in een rooster vastgelegd, overlegmomenten werden in een andere vorm gegoten… Samen zochten we naar een nieuwe, werkzame routine. Voor sommigen was hiervoor een dagelijks telefoontje nodig.


What’s next?


‘Social distancing’, allemaal goed en wel, maar zowel bij de consultants als bij mezelf wordt het gemis aan sociaal contact steeds groter. WhatsApp biedt gelukkig de mogelijkheid elkaar even kort te horen en te zien. Sommigen worstelen intussen wel met het schuldgevoel dat ze zich thuis niet voor de volle 100 procent kunnen concentreren. Er ontbreekt een motiverende factor, met name een ‘werkende omgeving’. Ook de beslotenheid van thuis kan tot een negatieve gemoedsstemming leiden.

Leren mild te zijn voor zichzelf maakt dan ook deel uit van onze gesprekken. Het vraagt wat creativiteit om manieren te vinden om met dat besloten gevoel om te gaan.

Enkele van de consultants zijn omwille van praktische moeilijkheden niet in de mogelijkheid om van thuis uit te werken. Zij werden genoodzaakt hun dagen op een andere manier in te vullen. Ook voor hen zochten we samen naar een nieuwe dagstructuur, vaak ingevuld met een zinvolle cursus of opleiding. Door een bepaald ritme aan te houden zal de terugkeer naar de klassieke werkplek ongetwijfeld soepeler verlopen.


Social distancing? Digital proximity!


Social distancing is sowieso een nieuwe realiteit die nog even de norm zal blijven. Maar in tegenstelling tot wat de term impliceert, betekent dit voor mij als jobcoach net méér nabijheid en diepere gesprekken met consultants. Dankzij veelvuldige digitale contacten, krijgen zowel jobcoach als consultant een ruimere inkijk in elkaars leven. Dit versterkt de band en maakt de begeleiding intenser en diepgaander. Of hoe een verschrikkelijk virus ook positieve effecten kan hebben…Katrien (jobcoach)

Berchem (HQ)
Posthofbrug 12 bus 7
2600 Berchem

Brussel
Dieudonné Lefèvrestraat 4
(Be-Here)
1020 Brussel

Hasselt
Kempische Steenweg 311/2.04
(Corda Campus)
3500 Hasselt

Roeselare
Kwadestraat 151a bus 41
(Westwing Park)
8800 Roeselare

Logos-13_edited.png

Partner:

M2Q.png

Partner van:

© 2021 Passwerk

Logo Passwerk-small-12.png
  • social-26
  • social-27
  • twitter-04