Kort nieuws

40ste editie van de Passmap


U leest nu de veertigste editie van onze Passmap. Wat destijds begon als een update over Passwerk voor stakeholders die we persoonlijk hadden ontmoet, is Passmap uitgegroeid tot een volwaardig magazine over ons bedrijf. Vanaf deze veertigste editie zal ook een Franstalige editie verschijnen. Langs dit kanaal willen we alle geïnteresseerden in Passwerk/TRplus een inkijk bieden in ons bedrijf, onze dienstverlening, onze realisaties, onze toekomstplannen, ons maatschappelijk engagement en andere onderwerpen waarmee we bezig zijn. We hopen nog veel edities te mogen uitgeven en kijken steeds weer uit naar de reacties die we van onze lezers mogen ontvangen.


Uitstel is geen afstel: Charity Golf Event verhuist van 2020 naar 2021


Door de huidige coronacrisis hebben we helaas moeten besluiten om ons tweede Charity Golf Event op vrijdag 8 mei te annuleren. Uitstellen naar een latere datum dit jaar werd overwogen, maar wegens de volle agenda van de golfclub in Kapellen werd besloten deze tweede editie te verplaatsen naar vrijdag 7 mei 2021. Het Charity Golf Event organiseert Passwerk/TRplus ten voordele van het fonds ‘ICT Community for ASD’ dat in 2012 werd opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. De genodigden kunnen vrijblijvend een bijdrage storten aan dit fonds.


Grote ambities TRplus tijdelijk verstoord


TRplus, dat als zusterbedrijf van Passwerk het levenslicht zag in 2017, ziet zich sinds maart geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis. Nieuwe marktopportuniteiten voor onze softwareontwikkelaars bieden zich minder aan en de X-ray screeners op de nationale luchthaven zagen de toevloed aan passagiers plots stilvallen.

Sinds het najaar van 2019 zagen we echter een gestage groei van het aantal sollicitanten voor een functie als softwareontwikkelaar. Onze inspanningen om de naamsbekendheid van TRplus een boost te geven, begonnen duidelijk resultaten af te werpen. Het team was er dan ook sterk op gebrand om deze nieuwe medewerkers zo snel als mogelijk aan de slag te laten gaan en de stijgende curve verder door te trekken.

De uitzonderlijke omstandigheden die corona met zich meebrengt, staan deze ambitie tijdelijk in de weg. Hoe dan ook zal het hele team alle zeilen bijzetten om de veelbelovende tendens van enkele maanden geleden een vervolg te geven en het aantal tewerkgestelde softwareontwikkelaars met autisme verder te laten groeien.


Passwerk zet eerste stappen richting Hoger Onderwijs


Heel wat ICT-studenten met autisme zullen weldra de eerste stappen in een professionele carrière zetten. Als inclusief werkgever heeft Passwerk de ambitie ook hen interessante toekomstperspectieven te bieden. Perspectieven waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke talenten en de persoonlijke aandachtspunten van elk individu.

Het is dan ook vanuit deze ambitie dat de eerste gesprekken met diverse academische instellingen in Vlaanderen van start zijn gegaan. Het centrale doel hierbij is het verhogen van de bekendheid van ons bedrijf bij deze specifieke groep studenten. Wordt ongetwijfeld vervolgd in de volgende editie van de Passmap…
Berchem (HQ)
Posthofbrug 12 bus 7
2600 Berchem

Brussel
Dieudonné Lefèvrestraat 4
(Be-Here)
1020 Brussel

Hasselt
Kempische Steenweg 311/2.04
(Corda Campus)
3500 Hasselt

Roeselare
Kwadestraat 151a bus 41
(Westwing Park)
8800 Roeselare

Logos-13_edited.png

Partner:

M2Q.png

Partner van:

© 2021 Passwerk

Logo Passwerk-small-12.png
  • social-26
  • social-27
  • twitter-04