Nieuws van het fonds‘ICT Community for ASD’

Postzegel van het fonds ‘ICT Community for ASD’


Wist je dat het we een gepersonaliseerde postzegel voor het fonds ‘ICT Community for ASD’ hebben laten maken door Bpost? Zoals jullie weten werd dit fonds een kleine 10 jaar geleden opgericht door Passwerk in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Intussen werden er al 58 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van 432.297 Euro. De projecten die worden ondersteund dragen bij aan het verbeteren van de leef-, woon- en werkomstandigheden en/of de destigmatisering rond autisme.


Video’s van ondersteunde projecten in 2020


Beelden zeggen vaak veel meer dan woorden. Deze uitdrukking in gedachten hebben we gevraagd aan de projecten die werden ondersteund in 2020 om een video over hun project te maken. Het resultaat van de verschillende video’s die wij ontvingen van de betrokken organisaties kan je vinden op de website van het fonds www.ictforasd.be


Nieuw jaarthema voor 2021


Voor 2021 is het jaarthema ‘Verbinding’. De jury zal dit jaar voorrang geven aan initiatieven die speciale aandacht besteden aan het verdiepen van contacten van personen met autisme en dit op alle niveaus. De aandacht gaat hierbij zowel naar de persoonlijke en familiale contacten alsook de verbindingen binnen een breder - sociaal of professioneel - netwerk.


Zo wil het Fonds bijvoorbeeld projecten steunen die de veerkracht binnen de familiale kring van personen met autisme stimuleren. Initiatieven die ondersteuning rond relaties en seksualiteit centraal stellen, krijgen ook speciale aandacht. Op professioneel vlak maken bijvoorbeeld organisaties die innovatief en inclusief te werk gaan een kans op selectie. Projecten die het groot publiek willen sensibiliseren rond verbinding zullen ook aandacht krijgen van de Jury.


Het ondersteunen en versterken van contacten van personen met autisme op persoonlijk, familiaal, professioneel of breder sociaal niveau staat dus centraal. Maar ook meer algemene initiatieven waarvan sociale integratie van de kansengroep het uitgangspunt is, komen in aanmerking voor de oproep. Het Fonds heeft een blijvende aandacht voor projecten rond zowel preventie, diagnosestelling als interventie bij autismespectrumstoornis.

De oproep werd op 27 april laatstleden gelanceerd. Tot 7 oktober kunnen aanvragen worden ingediend via de website van de Koning Boudewijnstichting.21 keer bekeken