top of page

Onze eerste externe participatie

Allereerst wensen wij jullie allen een heel gelukkig, gezond en voorspoedig 2022 toe! Hopelijk is de vijfde golf de laatste, maar daarop weet natuurlijk niemand een antwoord. Gelukkig passen mensen en bedrijven zich snel aan de veranderde omstandigheden aan!


Onlangs werd door de raad van bestuur beslist vennoot te worden van Lichtwerk. Het gaat om een financiële participatie, waarmee we bedoelen dat we geen mandaat opnemen in hun raad van bestuur, maar natuurlijk wel onze expertise ter beschikking willen stellen indien daar behoefte aan zou zijn. Lichtwerk is expert in assistieve technologische oplossingen voor de werk- en opleidingsvloer. Verder in deze Passmap kunt u kennismaken met Lichtwerk en met de expertise die ze in huis hebben.


Onlangs werd de kaap van de 150 consultants (Passwerk en TRplus samen) met autisme overschreden. Naast de 154 consultants werken nu ook 23 medewerkers in het ‘ondersteuningsteam’. En de groei lijkt nog niet ten einde. We zien nog heel wat mogelijkheden voor onze softwaretesters en -ontwikkelaars. Er komt ook beweging in ons aanbod van SAS-consultants. Samen met een aantal partners van SAS hebben we de inzetmogelijkheden geëvalueerd en daaruit zijn al een aantal concrete pistes naar voren gekomen. Laten we hopen dat dit de start wordt van de verdere uitbouw van deze dienstverlening. De kaap van 200 consultants komt in zicht!

Ook op andere domeinen hebben we niet stilgezeten. Op sportief vlak vond het tweede Charity Golf Event plaats in september, waarvoor de deelnemers een vrijblijvende bijdrage konden storten aan het fonds ‘ICT Community for ASD’. In totaal werd meer dan 5.350 Euro ingezameld. Gelukkig kon dit jaar op de valreep (wegens Corona-maatregelen), einde november de viering doorgaan van de laureaten van 2020 (Ilse Noens) en 2021 (Bert Beelen) van onze Passwerk Lifetime Achievement Award. Het werd een prachtige viering waar zowel de laureaten als hun partners in de 'bloemetjes’ werden gezet. Verder in de Passmap kunt u in een interview nader kennis maken met Bert Beelen. Het interview met Ilse Noens verscheen hier begin 2021.


Ook einde november kwam de jury van het fonds ‘ICT Community for ASD’ bijeen om de niet minder dan 42 ingediende projecten te beoordelen. Aan negen projecten werd voor een totaalbedrag van meer dan 55.000 Euro steun toegekend. In deze Passmap kunt u kennismaken met deze ondersteunde projecten.


Verder verneemt u de nieuwe samenstelling van ons Adviescomité en leest u een getuigenis vanuit I.B.A. en Encima over onze samenwerking en krijgt u in ‘kort nieuws’ een update over nog een aantal andere onderwerpen.Nico De Cleen
Comments


bottom of page