top of page

Opstartproces nieuwe samenwerking in beeld

In samenspraak met onze klant RIZIV-INAMI, het federale Rijksinstituut voor Ziekte -en Invaliditeitsverzekering, hebben we een videofragment opgenomen waarbij er wordt ingezoomd op het verloop van het ganse opstartproces bij een nieuwe samenwerking. Met name Seppe, de jobcoach die er onze consultant Jeroen begeleidt, legt uit welke stappen hij steeds met de klant doorloopt om een vlotte en succesvolle opstart te realiseren.


Hoewel elke samenwerking uniek is en iedere jobcoach zijn of haar eigen accenten in dit hele proces legt, zijn er enkele tussenstappen die tot de kern van onze aanpak behoren. Zo is er vooreerst het voorbereidende bezoek bij de klant, ook wel de ‘site survey’ genoemd. Dit bezoek biedt de jobcoach de kans om samen met de klant alle verwachtingen, noden en wensen gedetailleerd in kaart te brengen. Ook een voeling met de heersende cultuur en alle formele en informele regels wordt tijdens dit bezoek opgebouwd. Al die informatie vormt de basis voor het matchingproces, met name de selectie van de best passende consultant voor de nieuwe opdracht.


Een ander kernelement waar Seppe dieper op inzoomt, is de sensibiliseringspresentatie. Tijdens deze presentatie, die bestemd is voor alle collega’s bij de nieuwe klant die direct of indirect met onze consultant zullen samenwerken, schets de coach een realistisch beeld over zowel Passwerk als externe partner, maar uiteraard wordt er ook ingegaan op het profiel van de geselecteerde Passwerk-consultant. Op die manier worden onrealistische verwachtingen vermeden en een mogelijks gevoel van koudwatervrees gecounterd.


Via deze weg nogmaals bedankt aan RIZIV-INAMI voor de medewerking aan deze video. Veel kijkplezier!
Comments


bottom of page