Passwerk in top 50 “Grote Gazellen” provincie Antwerpen

Ergens rond de jaarwisseling, kregen we het verrassende maar fijne bericht dat Passwerk door Trends was opgenomen in de voorselectie van hun jaarlijkse “Trends Gazellen” lijst voor de provincie Antwerpen. Ondanks het moeilijke jaar 2020, beseften we wel dat Passwerk erin geslaagd was om meer dan stand te houden. De stappen voorwaarts die we als onderneming hadden gezet doorheen 2018 en 2019, hebben we zeker weten te consolideren. Hoe die prestatie in te schatten valt ten opzichte van andere ondernemingen, is uiteraard koffiedik kijken. Enkele maanden later, volgde dan het nieuws dat Passwerk de Top 50 lijst had gehaald in de categorie “Grote Gazellen”.


We hebben ons daarop eens een beetje verdiept in de werkelijke betekenis achter deze erkenning. Wat zegt ons dit nu? Wel, we hebben daaruit geleerd dat Trends deze lijst samenstelt op basis van een kwantitatieve analyse van de groei-evolutie, bekeken over de laatste 5 boekjaren. Zowel groei in toegevoegde waarde, personeelsbestand als cashflow worden hierbij in rekening gebracht. We bekijken het dan ook als een objectieve bevestiging dat we goed bezig zijn: “doe zo voort”. En zoals dat bij alles het geval is in het leven, doet een schouderklopje altijd deugd.


Tot slot realiseren we ons ook dat het innemen van een plaatsje in deze lijst al helemaal niet te onderschatten valt voor een onderneming die actief is op de convergence market, waarbij er een evenwicht wordt gecreëerd tussen economische en sociale doelstellingen. Die twee dimensies hangen daarbij aan elkaar vast. Goede economische resultaten effenen immers het pad voor het tegemoetkomen aan onze maatschappelijke rol. Die bestaat erin om de leef-, woon -en werkomstandigheden van personen met autisme te verbeteren, in de eerste plaats door hen zoveel als mogelijk te activeren binnen het reguliere circuit. Laten we deze nominatie dan ook aangrijpen als een extra motivatie om onze slagkracht als onderneming nog verder te ontwikkelen!
23 keer bekeken