top of page

Passwerk Lifetime Achievement Award 2022

De Raad van Bestuur van Passwerk heeft Toon DeVriendt als laureaat voor de Passwerk Lifetime Achievement Award 2022 gekozen.


Toon DeVriendt studeerde af als orthopedagoog aan de KU Leuven in 1972. Hij startte vervolgens als orthopedagoog/wetenschappelijk medewerker op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan de Universiteit Groningen (NL). Daar kwam hij al vrij snel in contact met meerdere autistische kinderen/jongeren en hun gezin. Ook werd hij er actief in de (toenmalige) regionale oudervereniging “Noordelijke Stichting Autisme”. Vooral de nieuwere inzichten in de hele autismeproblematiek trokken hem sterk aan.


In 1977 keerde hij terug naar België en werkte vervolgens gedurende 25 jaar als orthopedagoog/gezinsbegeleider op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Medisch-psychologische kliniek) van UZ Gasthuisberg te Leuven. Ook daar ging zijn aandacht al snel richting (vroeg)diagnostiek bij autistische kinderen en de eerste begeleiding van hun gezin. Meerdere artikels en lezingen in het hele Vlaamse land volgden. Hij was ook een veel gevraagde spreker in de oudergroepen die zich overal vormden, oudergroepen die later zouden uitgroeien tot de VVA (Vlaamse Vereniging Autisme).


In 1982 richtte hij samen met enkele ouders ‘De Speling’ op, een opvang- en behandelingstehuis voor jongeren met autisme, en ging er zelf deeltijds werken. De opgedane ervaring in De Speling en de voortschrijdende inzichten ivm de gehele autismeproblematiek werden vervolgens intens gedeeld met heel wat instellingen en scholen die een toenemende aandacht vertoonden om in hun midden een meer specifieke zorg uit te bouwen voor kinderen/jongeren met autisme.


Later volgden Autigone (1988) en Huis 3 (2001), twee opvangtehuizen voor volwassenen met autisme. Vanaf 2001 tot zijn pensioen in 2011 was hij werkzaam in drie tehuizen voor mensen met autisme.Comments


bottom of page