Personeelsenquête

Ook dit voorjaar heeft Passwerk bij alle consultants de vinger aan de pols gehouden. Iedere medewerker kreeg de gelegenheid zijn of haar ervaringen en bevindingen over hun functioneren als Passwerk-consultant te kennen te geven via een anonieme personeelsenquête. Opnieuw valt uit de resultaten erg veel te leren en nemen de positieve signalen weer duidelijk de bovenhand. Hieronder pikken we er enkele aspecten uit.


Uit de resultaten blijkt bijvoorbeeld dat ruim de helft van onze consultants ook voortreffelijk testwerk kan afleveren zonder daarbij een welbepaalde structuur te volgen. Daaruit voortvloeiend kwam bij dezelfde groep een duidelijke voorkeur voor exploratief testen naar voor. ‘Spelen met een applicatie’ of ‘in een applicatie duiken’, zonder vooraf gedefinieerde stappen, blijkt dus door velen als een leuke uitdaging te worden ervaren. Deze bevindingen kunnen zeker een rol spelen om de soms gangbare verwachtingen in een breder perspectief te plaatsen.


Maar liefst 61 procent van de respondenten gaf aan aan bedrijfsevenementen deel te nemen wanneer ze hiervoor worden uitgenodigd. Dit is een mooie weergave van het belang dat ook onze consultants hechten aan het uitbouwen en onderhouden van contacten op het werk. Zo bracht de enquête ook duidelijk naar voor dat onze consultants zich erg goed begrepen voelen binnen de teams waarvan ze deel uitmaken (98 procent).

Een hoeksteen van het Passwerkmodel is uiteraard de individuele jobcoaching op maat. Met de expertise en toewijding van onze jobcoaches trachten we als bedrijf voor iedere medewerker het grote verschil te maken. Het team mag zichzelf dan ook op de borst kloppen: 95 procent van de participanten geeft aan erg tevreden te zijn over de geboden ondersteuning.
Berchem (HQ)
Posthofbrug 12 bus 7
2600 Berchem

Brussel
Dieudonné Lefèvrestraat 4
(Be-Here)
1020 Brussel

Hasselt
Kempische Steenweg 311/2.04
(Corda Campus)
3500 Hasselt

Roeselare
Kwadestraat 151a bus 41
(Westwing Park)
8800 Roeselare

Logos-13_edited.png

Partner:

M2Q.png

Partner van:

© 2021 Passwerk

Logo Passwerk-small-12.png
  • social-26
  • social-27
  • twitter-04