top of page

Presentatie van Proximus over de trouwe partnerschap met Passwerk

Op initiatief van onze klant Proximus werd eind oktober een presentatie over hun trouwe partnerschap met Passwerk georganiseerd, waaraan onze sales manager Roeland deelnam. Dit ging door in het auditorium van Proximus en nam de vorm aan van een panelgesprek. Naast een afvaardiging vanuit Proximus zelf, met name Katia Battheu (Director Customer Service Center) en Peter Daemen (Testing & QA Manager), nam ook Gert Vanhaecht (CIO Belins) deel aan dit moment. Gert volgt ons immers al sinds jaar en dag op de voet en beschikt over jarenlange ervaringen met talrijke Passwerk-consultants binnen Belfius en Belfius Insurance.


De insteek van dit initiatief was tweeërlei. Enerzijds koestert Proximus de uitgesproken ambitie om het aantal tewerkgestelde Passwerk -of TRplus-consultants op korte termijn te laten stijgen. Een algemeen presentatiemoment dat toegankelijk is voor de ganse Proximus-organisatie en waarbij de meerwaarde van een bedrijf als Passwerk in de spotlights wordt gesteld, kan daar uiteraard aan bijdragen. Anderzijds was het ook de intentie om de openheid rond het schenken van aandacht aan thema’s als inclusie binnen alle interne teams en afdelingen van Proximus in de aandacht te brengen.


Ook via deze weg bedanken we Proximus nogmaals voor dit initiatief en hopen we uiteraard dat het onze trouwe partnerschapsrelatie verder mag versterken!
Bình luận


bottom of page