top of page

Stel uw kandidaat voor onze Passwerk Lifetime Achievement Award voor!

Bijgewerkt op: 24 aug. 2021

Inmiddels werd aan reeds vijf laureaten onze Passwerk Lifetime Achievement Award (PLAA) toegekend (zie kader).


Wie komt in aanmerking?


De PLAA heeft tot doel die persoon te eren en te erkennen die zich op buitengewone wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor medemensen met een autismespectrumprofiel. Daarbij zijn de duur van zijn of haar inspanningen en het uitzonderlijke karakter ervan bepalende criteria. De award is niet gebonden aan een specifiek soort bijdrage of een van te voren vastgesteld domein (diagnose, onderwijs, werk, cultuur, vrije tijd, onderzoek enz.). Het is vooral de passie en inzet die wij willen eren.


Wie kent de PLAA toe?


De Raad van Bestuur (RvB) van Passwerk is verantwoordelijk voor de voordracht van kanshebbers en de selectie van de uiteindelijke winnaar. In de regel zal de besluitvorming over de voordracht in december tijdens de RvB plaatsvinden. De PLAA wordt in principe jaarlijks toegekend.


Wat is eraan verbonden voor de laureaat?


  • Formele vastlegging (oorkonde)

  • Gastjurylid bij het fonds ‘ICT Community for ASD’ in het jaar van toekenning

  • Biografie over de laureaat geschreven door Cas Raaijmakers

  • Viering, receptie met gasten

  • Eén van de ruimtes in het kantoor van Passwerk wordt vernoemd naar de laureaat


Voordracht van kandidaten


Iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij en met de wereld van autisme, mag ook zelf kandidaten voorstellen. U kunt dat doen door duidelijk in een mail te motiveren waarom u vindt dat uw kandidaat in aanmerking zou moeten komen. Daarbij dient u vooral de langdurige en uitzonderlijke meerwaarde te beschrijven die deze kandidaat levert voor mensen met een autismespectrumprofiel. Vergeet daarbij niet de naam en het adres van de kandidaat te vermelden. U kunt uw voorstellen mailen naar Nico De Cleen, nico@passwerk.be. 


Laureaten


2021

Bert Beelen

De Lift Education


2020

Ilse Noens

Hoogleraar Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KULeuven


2019

Peter Vermeulen

Autisme Centraal


2018

Cis Schiltmans

Vlaamse Vereniging Autisme


2017

Kristiene Reyniers

Ergasia 


Comments


bottom of page