Terugblik op de resultaten van 2019 en vooruitblik op 2020

Resultaten van 2019


Groei

Net als 2018 werd 2019 gekenmerkt door groei. De voorbije twee jaar is ons personeelsbestand van consultants met 75 procent gestegen. Van 68 consultants einde 2017 groeiden we naar 119 consultants einde 2019. Zoals jullie weten is het onze doelstelling zoveel mogelijk mensen met een autismespectrumstoornis te integreren in het normale arbeidscircuit. We zijn met deze mooie groei dan ook bijzonder blij.


Kwaliteit

Groei betekent voor ons duurzame groei. We willen natuurlijk met deze spectaculaire ontwikkeling de hoge kwaliteit van onze dienstverlening blijven waarborgen. Daarom blijven we onder meer waken over het blijvend toepassen van onze strikte en strenge selectiecriteria voor onze nieuwe kandidaat-consultants. De interne processen en procedures werden in 2019 geformaliseerd en in flows omgezet. De interne organisatie werd, rekening houdend met deze groei, aangepast.


Opleiding

In 2019 werden een aantal consultants opgeleid in test automatisering. Vanuit de markt kregen we steeds meer vraag naar consultants die tests kunnen automatiseren. De opleiding bestaat uit:


API-testing, webservices, SoapUI;

Java basics, Maven;

TDD, BDD, Cucumber;

Selenium;

Git, Docker, SSH;

UI, UX design principles, HTML, CSS.


De cursisten kunnen na de opleiding bij onze klanten verder groeien in dit automatiseren.

In 2019 werden we partner van SAS. Dankzij dit partnership hebben we bij SAS verschillende consultants een aantal opleidingen kunnen laten volgen. Inmiddels is een aantal van hen gecertificeerd en kunnen ze binnen een business intelligence omgeving worden ingezet.

Een aantal consultants kregen een basisopleiding Power BI. Klanten die met dit systeem van Microsoft werken kunnen dus nu een beroep doen op onze consultants.


X-ray screening

Begin 2019 werden de eerste daarvoor opgeleide x-ray screeners door G4S effectief ingezet op de luchthaven van Zaventem. Aangezien de prestaties beantwoorden aan de verwachtingen van G4S en als positief werden beoordeeld, werd in het najaar een tweede groep van zeven kandidaten aangetrokken om opgeleid te worden tot bewakingsagent en vervolgens tot x-ray screener.


Franstalige consultants

In 2019 werd er weer een nieuw kantoor geopend, nu op de site Be-Here in Brussel. We hebben inmiddels zes Franstalige consultants beschikbaar om onze Franstalige Brusselse en Waalse klanten te bedienen. We zullen binnenkort nog een assessment organiseren om nog meer Franstalige consultants aan te trekken. Roxane, onze nieuwe account manager voor de Franstalige regio is alvast erg enthousiast van start gegaan en is vastbesloten om ons bij Franstalige klanten in het Brusselse en in Wallonië op de kaart te zetten.


Awards

In 2019 werd onze derde Passwerk Lifetime Achievement Award uitgereikt aan Peter Vermeulen. Voor de zesde keer werd onze Passwerk Prijs toegekend. Laureaten zijn Daphne Paas en Katrijn Van Damme voor hun thesis ‘Jongvolwassenen en autismespectrumstoornis’. De scriptie behandelt de relatie tussen individuele en sociodemografische kenmerken, de jongvolwassenheid en de kwaliteit van leven bij hoogfunctionerende jongvolwassenen met een ASS.

Passwerk won in 2019 zelf een eerste award, met name de Social Innovation Award van Computable.


ICT Community for ASD

In 2019 werden elf projecten financieel ondersteund door het door ons in 2012 opgerichte fonds ‘ICT Community for ASD’. Het jaarthema was ‘autisme en geluk’. In mei werd in Kapellen ons eerste Charity Golf Event georganiseerd. Een veertigtal spelers namen deel aan het event dat ’s avonds met een diner werd afgesloten. De vrijwillige bijdragen van de deelnemers gingen integraal naar het fonds ‘ICT Community for ASD’.


Nieuwe huisstijl

In 2019 werd een nieuwe huisstijl vormgegeven en werd voor Passwerk en TRplus een nieuw logo ontworpen. Verfrissend en dynamisch wordt de nieuwe huisstijl genoemd.

Evolutie van aantal medewerkers met autisme


De toekomst


Website

Begin 2020 wordt onze nieuwe website gelanceerd. Het gaat niet alleen om een aanpassing aan onze nieuwe huisstijl, maar ook om een grondige herziening van het totale concept en de inhoud. We hopen met de vernieuwde website de bezoeker gemakkelijke toegang te kunnen geven tot relevante informatie.


Verdere uitbouw van activiteiten

In 2020 zullen we verder inzetten op de uitbreiding van ons team softwareontwikkelaars, zowel in aantal als in regionale verspreiding. Daarnaast willen we ons Business Intelligence (BI)-team verder uitbouwen. Ook willen we door een externe organisatie laten onderzoeken welke mogelijke bijkomende activiteiten goed aansluiten bij mensen met autisme. Als deze activiteiten aan een aantal criteria voldoen, zullen we ook die verder ontwikkelen.


Franstalige klanten

In 2020 willen we het aantal Franstalige consultants verhogen. We richten ons in de eerste plaats op Franstalige klanten in Brussel en Waals-Brabant, maar ook het potentieel in andere regio’s in Wallonië wordt bekeken.


Prijzen

Ook in 2020 zullen we onze Passwerk Prijs en onze Passwerk Lifetime Achievement Award toekennen. De beslissing rond deze laatste werd reeds genomen. Hierover binnenkort meer op onze website en in onze eerstvolgende Passmap.


ICT Community for ASD

In 2020 zal onder het thema ‘ondernemen door en voor personen met autisme’ opnieuw financiële steun worden toegekend aan door de jury geselecteerde projecten. Vermoedelijk zullen een achttal projecten financieel worden ondersteund.


Neurowrx

In 2020 willen we samen met de andere betrokken partijen Neurowrx verder uitbouwen en effectief resultaten boeken. Als founding member willen we de organisatie wereldwijd nog sterker op de kaart zetten en het netwerk een reële toegevoegde waarde laten leveren voor zijn leden.

Berchem (HQ)
Posthofbrug 12 bus 7
2600 Berchem

Brussel
Dieudonné Lefèvrestraat 4
(Be-Here)
1020 Brussel

Hasselt
Kempische Steenweg 311/2.04
(Corda Campus)
3500 Hasselt

Roeselare
Kwadestraat 151a bus 41
(Westwing Park)
8800 Roeselare

Logos-13_edited.png

Partner:

M2Q.png

Partner van:

© 2021 Passwerk

Logo Passwerk-small-12.png
  • social-26
  • social-27
  • twitter-04