Vooruitgang op Franstalige markt

Zoals u weet, is Passwerk sinds kort actief op de Belgische Franstalige markt. We houden u dan ook graag op de hoogte van onze vooruitgang, maar ook van de vertraging in de voorbije maanden.

Aanwerving van Franstalige consultants

U weet dat we bij Passwerk met vrij lange en strenge rekruteringsprocessen werken. Het duurt wel acht weken om kandidaten te rekruteren en op te leiden.

Eind februari 2020 besloten we een nieuw rekruteringsproces op te starten om ons team van Franstalige consultants uit te breiden. Helaas werd in maart een eerste lockdown afgekondigd, waardoor de opleiding van de consultants onmogelijk werd. Dankzij heel wat geduld, veel inventiviteit en vooral een goede organisatie om de gezondheidsregels te respecteren, kon de opleiding van onze nieuw gerekruteerde consultants acht maanden later toch worden hervat. Sinds november 2020 versterkten vier nieuwe Franstalige consultants ons Brusselse team. Allen zijn met glans geslaagd voor het ISTQB-examen en hebben de training in testautomatisering voltooid. En omdat goed nieuws nooit alleen komt: drie van de vier nieuwe consultants zijn al volledig actief bij onze klanten!

Natuurlijk zijn er trouwe klanten die de samenwerking verlengden, maar we gingen ook nieuwe samenwerkingen aan. Zo is er onze nieuwe klant Le Forem, die Dimitri aannam als langetermijntester. We wensen je veel geluk Dimitri! We zijn erg blij en trots met deze eerste concrete samenwerking met een grote Waalse instelling. Natuurlijk stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze samenwerking voor Passwerk in Wallonië nog maar het begin is van een mooi verhaal.

We verwelkomen nogmaals deze 4 nieuwe consultants die ons Franstalig team verrijken.


LinkedIn


Social Selling

Nu commerciële contacten door de pandemie moeilijker werden, namen we de tijd om onze manier van ‘contact houden’ te herbekijken. Misschien merkte u verandering op onze sociale netwerken? Misschien zag u dat Passwerk op LinkedIn actiever is geworden? Dat hebt u goed gezien, en dat is dankzij de 'Social Selling' training van Vanguard Leadership (Mic Adam) die het hele salesteam enkele maanden geleden kon volgen.

We leerden heel wat bij: in contact blijven met onze prospecten en klanten; onze zichtbaarheid versterken met goede posts, hashtags en sleutelwoorden; een andere manier van prospecteren... De verrijkende opleiding bevelen we sterk aan voor iedereen die over 'Social Selling' meer wil weten.

Video Franstalige markt

De 'Social Selling' training leerde ons ook onze berichten op LinkedIn te diversifiëren. Daarom zetten we iedereen bij Passwerk aan het werk, zowel onze collega’s jobcoaches als onze accountmanagers en onze consultants. Bovendien werden al onze video’s ondertiteld.

Onlangs verscheen de eerste video in het Frans, met op de voorgrond onze collega Roxane Résimont, account manager voor het Franstalig landsgedeelte. In de korte video legt Roxane het engagement van Passwerk uit, zowel in de privé- als in de publieke sector in heel België.Media

Zichtbaarheid bekom je niet alleen met de sociale netwerken maar ook in de klassieke media! Misschien zag u in oktober onze commercieel directeur Dirk Rombaut op uw tv-scherm?

Hij was uitgenodigd in het programma 'Regard Sur' van de RTBF, gepresenteerd door Julie Morelle, en praatte er over autisme. Hij benadrukte daarbij onze bijzondere benadering van consultant-ondersteuning door middel van jobcoaching.


Conferentie over neurodiversiteit

Iets later, in november, was het de beurt aan onze collega’s Isabelle Van De Wouwer (jobcoach) en Roxane Résimont (account manager) op een conferentie over neurodiversiteit.

Op uitnodiging van 'Liège Creative', een forum voor ontmoetingen en conferenties dat actoren uit de onderzoekswereld, het bedrijfsleven en de publieke sector samenbrengt, presenteerden zij Passwerk en onze werking. Het thema van deze beloftevolle onlineconferentie was: 'Neurodiversiteit: een kans voor het bedrijfsleven'.

Artikel 'HRsquare'

U mag ten slotte in januari nog een artikel over Passwerk verwachten in het tijdschrift 'HR Square', een referentie op het gebied van objectieve informatie over arbeidsrelaties en human resources management. In dit artikel kunt u een getuigenis lezen van onze collega jobcoach Isabelle Van De Wouwer. Ze heeft het over de voordelen van onze consultants met een autismepectrumprofiel en over onze werking.


Dirk Rombaut In de tv-show 'Regard sur'

Berchem (HQ)
Posthofbrug 12 bus 7
2600 Berchem

Brussel
Dieudonné Lefèvrestraat 4
(Be-Here)
1020 Brussel

Hasselt
Kempische Steenweg 311/2.04
(Corda Campus)
3500 Hasselt

Roeselare
Kwadestraat 151a bus 41
(Westwing Park)
8800 Roeselare

Logos-13_edited.png

Partner:

M2Q.png

Partner van:

© 2021 Passwerk

Logo Passwerk-small-12.png
  • social-26
  • social-27
  • twitter-04