top of page

Woelig water

Iedereen werd het voorbije jaar geconfronteerd met woelig water. We hadden nog maar pas goed en wel de Covid-crisis achter de rug en de stijgende energiekosten, de grote inflatie met daaraan gekoppelde indexatie, de oorlog in Oekraïne en de aankomende recessie werden in geen tijd het onderwerp van de dag. Iedere burger en bedrijf heeft de nodige veerkracht aan de dag moeten leggen om deze verschillende uitdagingen het hoofd te bieden. Het zijn vooral de onzekerheden die hiermee gepaard gaan en de vraag van “wat zal de volgende uitdaging zijn ?” die ons bezig houden. Er gaat geen dag voorbij of één van bovenstaande onderwerpen komt aan bod tijdens één van onze gesprekken.


Wat voor ons wel hoopgevend nieuws is, is dat de ICT sector nog verder groeit. Ongetwijfeld hebben de gebeurtenissen van de voorbije periode ook hier een invloed op gehad en dat stemt ons dan weer optimistisch!


Wij hopen dat ook jullie dit jaar vol goede moed aanvatten en zijn ervan overtuigd dat jullie er mee een succes van zullen maken. Wij wensen jullie alvast het allerbeste toe voor 2023 en kijken al uit om jullie in het nieuwe jaar persoonlijk terug te ontmoeten!


In deze Passmap vindt u alvast een terugblik op 2022 en een vooruitblik op 2023. Er komen verder nog heel wat andere interessante onderwerpen aan bod, waaronder de winnaar van dit jaar’s Passwerk Lifetime Achievement Award, de aanwerving van onze eerste marketingcollega en de nieuwe samenstelling van het adviescomité.


Gelukkig nieuwjaar en veel leesplezier gewenst!Nico De Cleenコメント


bottom of page