IMG_6784.jpeg

Diensten

Artboard 1.png

Federale Overheid

Artboard 2.png
Artboard 3.png
Artboard 4.png
Artboard 5.png
IMG_6635 copy.jpg

“De productiviteit van de Passwerk-consultants lag simpelweg dubbel zo hoog! Niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit was uitstekend. Zij werkten bijzonder correct.”

Icons-website-22.png

Software testing

Het succes van onze aanpak is het resultaat van een uitstekende match tussen talent en taakinhoud. In de praktijk maken onze software test engineers namelijk vooreerst het verschil door hun erg hoge werktempo. Gemiddeld werken zij sneller dan iemand zonder autisme en laten zij dit niet ten koste gaan van kwaliteit.

 

Dit onevenaarbare gevoel voor kwaliteit en detail is het rechtstreekse gevolg van hun manier van informatieverwerking. Waar bepaalde bugs door anderen over het hoofd worden gezien, merken onze testers deze doorgaans wel op waardoor de kwaliteit van uw software almaar toeneemt.

 

Terwijl uw medewerkers worden ontzorgd en zij de focus kunnen blijven leggen op hun meest belangrijke kerntaken, werken onze gespecialiseerde testers erg plichtsbewust en gefocust hun werk af. Hun denk-en handelingsniveau van een bachelor/master en hun sterke affiniteit met ICT maken ook dat zij mee kunnen denken bij uw testuitdagingen, zowel on site als on remote.

 

Onze test engineers kunnen ingezet worden voor:

 

  • Manueel/functioneel testen: systeem -, regressie -,-acceptatie, -integratie -en performantie testing;

  • Test case design: uitschrijven van testscanario’s;

  • Automatiseren van testscripts

 
Icons-website-23.png

Software ontwikkeling

Kwalitatieve softwareontwikkelaars zijn grof wild op de arbeidsmarkt. Toch bestaat er een groep van gediplomeerde developers met autisme die zich, ondanks deze “war for talent”, typisch geconfronteerd ziet met een moeizame zoektocht. Het zijn deze ruwe diamanten voor wie we hun verdiende plaats op de professionele arbeidsmarkt willen waarmaken.

 

Via onderstaande knop kan u kennismaken met onze softwareontwikkelaars, allen gediplomeerde profielen met een individuele technische bagage (Java, .Net/C#, PHP, Python, etc.). Indien het CV van een bepaald profiel uw interesse weet te wekken, organiseren we graag een vrijblijvend sollicitatiemoment met de kandidaat in kwestie. Dit moment biedt u de gelegenheid om zowel op persoonlijk als op technisch-inhoudelijk vlak de persoon achter het CV beter te leren kennen.

 

Als beide partijen vertrouwen hebben in een goede match, stemt de betrokken jobcoach – die ook bij dit sollicitatiemoment aanwezig is – de praktische stappen graag verder met u af.

IMG_6761.jpeg
 
IMG_6196_edited.jpg

"De medewerkers van Passwerk kunnen zich veel langer concentreren en de focus behouden, wat niet altijd evident is. Hier hebben onze eigen werknemers trouwens ook van kunnen profiteren, gezien zij hun kerntaken met propere data konden afwerken."

Icons-website-73.png

Business Intelligence (BI)

Bedrijven en organisaties beschikken steeds meer over grotere hoeveelheden data en informatie. Deze data vormen een schat aan informatie voor onder andere het nemen van strategische beslissingen, het op maat aanbieden van diensten en producten en het uitwerken van algoritmes in het kader van artificiële intelligentie.

 

Onze BI-consultants bieden ondersteuning in het kader van de data-voorbereidende activiteiten zodat de Big Data-scientist met deze data aan de slag kan. Het sterk ontwikkelde analytische denkvermogen van onze specifieke groep consultants komt namelijk uitstekend van pas in het werken met data. Hun perfectionisme en gevoeligheid voor details staan daarbij garant voor een haast onevenaarbare kwaliteit. Daarenboven zijn onze BI-consultants creatief in het bedenken van oplossingen en hechten zij veel belang aan een goede documentatie, wat in deze omgeving zeer waardevol is.

Wij hebben zowel BI-consultants beschikbaar die gespecialiseerd zijn in SAS (partnership) als in Power BI van Microsoft.

 

Support Processes

Icons-website-24.png

Het uitstekende gevoel voor detail en efficiëntie van onze consultants, maakt dat zij iedere kleinigheid opmerken en erg nauwgezet te werk gaan. In de brede context van Support Processes, ter ondersteuning van de Operational Processes binnen elke organisatie, zijn dit uiteraard erg waardevolle troeven die bijvoorbeeld geweldig van pas komen om snel en correct data te behandelen. Ook bij werk met een hoge graad van repetiviteit of waarbij een strikte procedure moet worden gevolgd, blijven onze consultants geconcentreerd en zijn zij als geen ander in staat hun focus op peil te houden.

 

Opdrachten in de context van Support Processes zijn vaak erg tijdrovend en worden meestal als saai en demotiverend beschouwd. Het zijn die typische taken waarvoor collega’s de nodige tijd niet vinden of wensen vrij te maken. Omdat dit type van opdrachten heel diverse vormen kan aannemen en organisatiebreed voorkomen, is de kans erg groot dat wij deze als zeer geschikt voor onze consultants beschouwen. Zij nemen hiervoor graag de verantwoordelijkheid op zich en werken deze opdrachten gestructureerd, snel en zonder kwaliteitsverlies voor u af.

 
IMG_6971-1_edited.jpg

Managed Business

Process Services (MBPS)

Icons-website-78.png

Managed Business Process Services (MBPS) zijn diensten die door bedrijven en organisaties worden uitbesteed aan derden– in dit geval Hexaware – die in deze diensten gespecialiseerd zijn. Het kan gaan om bedrijfsprocessen die niet tot de kerncompetenties van een bedrijf behoren, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over bepaalde gespecialiseerde processen waarin door uitbesteding ervan heel wat efficiëntiewinst kan worden geboekt.

 

Concrete voorbeelden kunnen zijn: het uitbesteden van schadebehandeling bij verzekeraars, het verwerken van allerlei transacties en controles in een bancaire omgeving, het verwerken van boekhoudkundige of financiële verrichtingen, het verrichten van activiteiten in het kader van marketing, klantenbeheer, beheren van communicatiestromen, enz.

 

Het uiteindelijke doel van het uitbesteden van deze processen is kwaliteitswinst te boeken tegen een voordeligere prijs. Dankzij automatisering en efficiëntieverhoging wordt dit door Hexaware gerealiseerd. Hexaware zal voor de lokale medewerkers die in België worden ingezet zoveel als mogelijk consultants van Passwerk/TRplus inzetten.