Artboard 1.png
Artboard 4.png
Artboard 5.png
Artboard 2.png

Federale Overheid

Artboard 3.png
Diensten
Icons-website-22.png

Software

testing

Testers van A tot Z: van het opstellen van testcases, over manueel testen tot het automatiseren van scripts.

Icons-website-23.png

Software

ontwikkeling

Gediplomeerde software developers met expertises in o.a. Java, .Net, C#, C++, PHP, …

BI-73.png

Business

Intelligence (BI)

Gecertificeerde werkkrachten in SAS (Base & Advanced) en Power BI.

Kwalitatieve werkkrachten voor een breed scala aan

data-gerelateerde kwaliteitsopdrachten.

Quality

assurance

Icons-website-24.png
shutterstock_329923466-edit.png

“De productiviteit van

de Passwerk-consultants lag simpelweg dubbel zo hoog! Niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit was uitstekend. Zij werkten bijzonder correct.”

Software testing

Icons-website-22.png
blob-02.png

Het succes van onze aanpak is het resultaat van competentiemanagement in combinatie met maatwerk. Hierbij vormt een uitstekende match tussen talent en taakinhoud de kern van de zaak. In de praktijk maken onze software test engineers vooreerst het verschil door hun erg hoge werktempo. Gemiddeld werken zij sneller dan iemand zonder autisme en laten zij dit niet ten koste gaan van kwaliteit. Dit onevenaarbare gevoel voor kwaliteit en detail is het rechtstreekse gevolg van hun manier van informatieverwerking. Waar bepaalde bugs door anderen over het hoofd worden gezien, merken onze testers deze doorgaans wel op waardoor de kwaliteit van uw software almaar toeneemt.

 

Terwijl uw medewerkers worden ontzorgd en zij de focus kunnen blijven leggen op hun meest belangrijke kerntaken, werken onze gespecialiseerde testers erg plichtsbewust en gefocust hun werk af. Hierbij streven ze steeds naar de meest haalbare perfectie. Hun denk-en handelingsniveau van een bachelor/master en hun sterke affiniteit met ICT maken ook dat zij mee kunnen denken bij uw testuitdagingen.

 

Bij wijze van “plan A”, werken onze consultants voornamelijk On Site bij onze klanten. Indien dit voor beide partijen duidelijke voordelen biedt, kunnen zij ook On Remote voor u aan de slag vanuit één van onze vier kantoren. In dat geval kunnen ook erg kortstondige opdrachten door ons worden uitgevoerd.

blake-connally-IKUYGCFmfw4-unsplash2-edi

Onze test engineers kunnen ingezet worden voor:

 • Manueel/functioneel testen: systeem -, regressie -, -acceptatie, -integratie -en performantie testing;

 • Test case design: uitschrijven van testscanario’s;

 • Automatiseren van testscripts.

Icons-website-23.png

Software ontwikkeling

Kwalitatieve softwareontwikkelaars zijn grof wild op de arbeidsmarkt. Erg gezocht, maar ook erg moeilijk te vinden. Toch bestaat er een groep van gediplomeerde developers met autisme die zich, ondanks deze “war for talent”, typisch geconfronteerd ziet met een moeizame zoektocht. Het zijn deze ruwe diamanten voor wie we hun verdiende plaats op de professionele arbeidsmarkt willen waarmaken.

 

Onze softwareontwikkelaars blinken uit in het op een efficiënte manier ontwikkelen van hoog kwalitatieve software. Hun logisch denkvermogen leidt tot doordacht opgebouwde software. Zij volgen hierbij als geen ander de regels en procedures, wat leidt tot een uitermate zuiver gebruik van code. Hun doorgaans sterk ontwikkelde creativiteit komt dan weer tot uiting bij het bedenken van nieuwe softwarematige oplossingen voor bijzondere uitdagingen.

 

Via onderstaande knop kan u kennismaken met onze softwareontwikkelaars. Indien het CV van een bepaald profiel uw interesse weet te wekken, organiseren we graag een vrijblijvend sollicitatiemoment met de kandidaat in kwestie. Dit moment biedt u de gelegenheid om zowel op persoonlijk als op technisch-inhoudelijk vlak de persoon achter het CV beter te leren kennen. Als beide partijen vertrouwen hebben in een goede match, stemt de betrokken jobcoach – die ook bij dit sollicitatiemoment aanwezig is – de praktische stappen graag verder met u af.

blob-02.png
shape1-edit.png
BI-73.png

Business

Intelligence (BI)

Bedrijven en organisaties beschikken steeds meer over grotere hoeveelheden data en informatie. Deze data vormen een schat aan informatie voor onder andere het nemen van strategische beslissingen, het op maat aanbieden van diensten en producten en het uitwerken van algoritmes in het kader van artificiële intelligentie.

 

Onze BI-consultants bieden ondersteuning in het kader van de data-voorbereidende activiteiten zodat de Big Data-scientist met deze data aan de slag kan. Het sterk ontwikkelde analytische denkvermogen van onze specifieke groep consultants komt namelijk uitstekend van pas in het werken met data. Hun perfectionisme en gevoeligheid voor details staan daarbij garant voor een haast onevenaarbare kwaliteit. Daarenboven zijn onze BI-consultants creatief in het bedenken van oplossingen en hechten zij veel belang aan een goede documentatie, wat in deze omgeving zeer waardevol is.

 

Wij hebben zowel BI-consultants beschikbaar die gespecialiseerd zijn in SAS (partnership) als in Power BI van Microsoft.

blob-02.png

Business Intelligence (BI)

Skills SAS-consultants (Base & Advanced)

Skills Power BI-consultants

 • Schrijven van SAS programma’s;

 • Extraheren, manipuleren en samenvoegen van databases en bestanden;

 • Coderen van business regels en afgeleide velden;

 • Uitvoeren van éénvoudige analytische en statistische taken;

 • Implementeren van datakwaliteitscontroles en validatieproces;

 • Analyseren, onderhouden en oplossen van problemen in bestaande SAS programma’s;

 • Opbouwen en onderhouden van documentatie (gegevensprocessen en gegevens kwaliteitsproblemen);

 • Geavanceerde tuning van SAS code;

 • Optimalisatie van resources in de context van big data processing;

 • Debuggen en reverse engineering van complexe SAS programma’s;

 • Automatisering van code-uitvoering;

 • Annotaties;

 • Opmaken van glossaries;

Onze Power BI-consultants hebben een basisopleiding in Power BI gevolgd en kunnen ingezet worden voor:

 • Gegevensgebruik -en transformatie door gebruik van Power BI Desktop

  • Connecteren met databronnen

  • Transformaties uitvoeren

  • Data cleansing

 • Modelleren en visualiseren van data

  • Creëren en optimaliseren van data models

  • Aanmaken van gecalculeerde kolommen, tabellen en metingen

  • Creëren van hiërarchiën

  • Interactieve visualisaties creëren en formatteren

  • Beheer van aangepaste rapportageoplossingen

 • Configureren van dashboards, rapporten & apps in de Power BI Service

  • Toegang tot on-premises data

  • Configureren van dashboard

  • Publiceren van rapporten

  • Configureren van beveiliging voor dashboards, rapporten & apps

  • Configureren van apps en apps workspaces

“Ik heb met Passwerk bijzonder positieve ervaringen.

De medewerkers kunnen zich veel langer concentreren en de focus behouden, wat niet altijd evident is. Ze werken preciezer en streven meer de perfectie na dan anderen. Hier hebben ook onze eigen werknemers trouwens van kunnen profiteren, gezien zij hun kerntaken met propere data konden afwerken.”

blob-02.png
shape2-edit.png

Quality assurance

Icons-website-24.png

Het uitstekende gevoel voor detail en efficiëntie van onze consultants, maakt dat zij ieder detail opmerken en erg nauwgezet te werk gaan. Binnen specifieke domeinen zijn dit uiteraard erg waardevolle troeven die bijvoorbeeld geweldig van pas komen om snel en correct data te behandelen. Ook bij werk met een hoge graad van repetiviteit of waarbij een strikte procedure moet worden gevolgd, blijven onze consultants geconcentreerd en zijn zij als geen ander in staat hun focus op peil te houden.

 

Quality assurance-opdrachten zijn vaak erg tijdrovend en worden meestal als saai en demotiverend beschouwd. Het zijn die typische taken waarvoor collega’s de nodige tijd niet vinden of wensen vrij te maken. Omdat dit type van opdrachten heel diverse vormen kan aannemen, is de kans erg groot dat wij deze als erg geschikt voor onze consultants beschouwen. Zij nemen hiervoor graag de verantwoordelijkheid op zich en werken deze opdrachten gestructureerd, snel en zonder kwaliteitsverlies voor u af.

Voorbeelden van

quality assurance opdrachten

 • Opmaken gebruikershandleidingen

 • Data cleaning

 • Data- of tekstmigratie

 • Datacontrole- en correctie volgens bepaalde criteria 

 • Data input 

 • Inbrengen en testen van gegevens in het CMS van uw (nieuwe) website

 • Interactieve scanning van data 

 • Herkennen van bepaalde items op beelden

 • Verrijken van facturatiegegevens i.g.v digitalisering

 • Upgrade naar een nieuwe versie van Windows (configureren)

 • Inbrengen van metadata voor intranet 

 • Monitoringsactiviteiten

 • Anonimiseren van documenten

 • Praktisch beheer van verschillende systemen (vb. toegang, autorisaties) 

 • Standaardrapportages uitvoeren

 • Updaten van gegevens, bestanden

 • Administratieve afhandeling van allerhande gegevens (in kader van specifieke campagnes van klant) 

 • Activiteiten in het kader van ‘Know your customer’ (KYC), ‘Know your transaction’ (KYT), Anti Money Laundering (AML) etc.