top of page
IMG_6784.jpeg

Diensten

Artboard 1.png

Federale Overheid

Artboard 2.png
Artboard 3.png
Artboard 4.png
Artboard 5.png
IMG_6635 copy.jpg

“De productiviteit van de Passwerk-consultants lag simpelweg dubbel zo hoog! Niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit was uitstekend. Zij werkten bijzonder correct.”

Icons-website-22.png

Software testing

Het succes van onze aanpak is het resultaat van een uitstekende match tussen talent en taakinhoud. In de praktijk maken onze software test engineers namelijk vooreerst het verschil door hun erg hoge werktempo. Gemiddeld werken zij sneller dan iemand zonder autisme en laten zij dit niet ten koste gaan van kwaliteit.

 

Dit onevenaarbare gevoel voor kwaliteit en detail is het rechtstreekse gevolg van hun manier van informatieverwerking. Waar bepaalde bugs door anderen over het hoofd worden gezien, merken onze testers deze doorgaans wel op waardoor de kwaliteit van uw software almaar toeneemt.

 

Terwijl uw medewerkers worden ontzorgd en zij de focus kunnen blijven leggen op hun meest belangrijke kerntaken, werken onze gespecialiseerde testers erg plichtsbewust en gefocust hun werk af. Hun denk-en handelingsniveau van een bachelor/master en hun sterke affiniteit met ICT maken ook dat zij mee kunnen denken bij uw testuitdagingen, zowel on site als on remote.

 

Onze test engineers kunnen ingezet worden voor:

 

  • Manueel/functioneel testen: systeem-, regressie- acceptatie-, integratie- en performantie testing;

  • Test case design: uitschrijven van testscanario’s;

  • Automatiseren van testscripts.

Software testing
Icons-website-23.png

Software

ontwikkeling

(High Code)

Kwalitatieve softwareontwikkelaars zijn grof wild op de arbeidsmarkt. Toch bestaat er een groep van gediplomeerde developers met autisme die zich, ondanks deze “war for talent”, typisch geconfronteerd ziet met een moeizame zoektocht. Het zijn deze ruwe diamanten voor wie we hun verdiende plaats op de professionele arbeidsmarkt willen waarmaken.

 

Via onderstaande knop kan u kennismaken met onze softwareontwikkelaars, allen gediplomeerde profielen met een individuele technische bagage (Java, .Net/C#, PHP, Python, etc.). Indien het CV van een bepaald profiel uw interesse weet te wekken, organiseren we graag een vrijblijvend sollicitatiemoment met de kandidaat in kwestie. Dit moment biedt u de gelegenheid om zowel op persoonlijk als op technisch-inhoudelijk vlak de persoon achter het CV beter te leren kennen.

 

Als beide partijen vertrouwen hebben in een goede match, stemt de betrokken jobcoach – die ook bij dit sollicitatiemoment aanwezig is – de praktische stappen graag verder met u af.

Icons-website-23.png

Software

ontwikkeling

(Low Code)

Het gebruiksklaar afleveren van een kwalitatieve applicatie moet zo efficiënt mogelijk gebeuren. Eenvoudige tot middelgrote applicaties, meestal bestemd voor interne bedrijfsprocessen, kunnen snel en kwaliteitsvol in low code worden ontwikkeld.

 

De ontwikkeltijd in low code is 3 tot 5 keer sneller dan met klassieke high code ontwikkeltalen. Dit vertaalt zich dan ook in een aanzienlijke kostenbesparing.

 

We hebben ervoor gekozen om een 50-tal van onze consultants op te leiden in OutSystems. De mogelijkheden van dit ontwikkelplatform zijn erg vergelijkbaar met die van o.a. Mendix. Indien u dus een alternatief platform zoals bijvoorbeeld Mendix zou toepassen, dan kunnen onze ontwikkelaars in low code hier ook voor in beeld komen.

Software ontwikkeling (Hi)
Icons-website-73.png

Business Intelligence (BI)

Bedrijven en organisaties beschikken steeds meer over grotere hoeveelheden data en informatie. Deze data vormen een schat aan informatie voor onder andere het nemen van strategische beslissingen, het op maat aanbieden van diensten en producten en het uitwerken van algoritmes in het kader van artificiële intelligentie.

 

Onze BI-consultants bieden ondersteuning in het kader van de data-voorbereidende activiteiten zodat de Big Data-scientist met deze data aan de slag kan. Het sterk ontwikkelde analytische denkvermogen van onze specifieke groep consultants komt namelijk uitstekend van pas in het werken met data. Hun perfectionisme en gevoeligheid voor details staan daarbij garant voor een haast onevenaarbare kwaliteit. Daarenboven zijn onze BI-consultants creatief in het bedenken van oplossingen en hechten zij veel belang aan een goede documentatie, wat in deze omgeving zeer waardevol is.

Wij hebben zowel BI-consultants beschikbaar die gespecialiseerd zijn in SAS (partnership) als in Power BI van Microsoft.

IMG_6196_edited.jpg

"De medewerkers van Passwerk kunnen zich veel langer concentreren en de focus behouden, wat niet altijd evident is. Hier hebben onze eigen werknemers trouwens ook van kunnen profiteren, gezien zij hun kerntaken met propere data konden afwerken."

Business Intelligence

Support Processes

Icons-website-24.png

Het uitstekende gevoel voor detail en efficiëntie van onze consultants, maakt dat zij iedere kleinigheid opmerken en erg nauwgezet te werk gaan. In de brede context van Support Processes, ter ondersteuning van de Operational Processes binnen elke organisatie, zijn dit uiteraard erg waardevolle troeven die bijvoorbeeld geweldig van pas komen om snel en correct data te behandelen. Ook bij werk met een hoge graad van repetiviteit of waarbij een strikte procedure moet worden gevolgd, blijven onze consultants geconcentreerd en zijn zij als geen ander in staat hun focus op peil te houden.

 

Opdrachten in de context van Support Processes zijn vaak erg tijdrovend en worden meestal als saai en demotiverend beschouwd. Het zijn die typische taken waarvoor collega’s de nodige tijd niet vinden of wensen vrij te maken. Omdat dit type van opdrachten heel diverse vormen kan aannemen en organisatiebreed voorkomen, is de kans erg groot dat wij deze als zeer geschikt voor onze consultants beschouwen. Zij nemen hiervoor graag de verantwoordelijkheid op zich en werken deze opdrachten gestructureerd, snel en zonder kwaliteitsverlies voor u af.

Support Processes

Security Operations Center (SOC)

Icons-website-84.png

Aandacht voor cyber security is een must voor alle bedrijven en organisaties. De vraag is niet of men ooit te maken krijgt met een security issue, maar wel wanneer. Daarom is het cruciaal om preventief de activiteiten op de verschillende systemen te monitoren op mogelijke veiligheidsproblemen en tijdig de nodige maatregelen te nemen om de schade zo beperkt mogelijk te houden.

 

Deze monitoring gebeurt door een team van security specialisten waaronder een security operations center analist. Zij monitoren de systemen en ondernemen de voorziene acties in geval van dreiging. Zij evalueren permanent de security systemen, detecteren de zwakke punten en stellen mogelijke opportuniteiten tot optimalisering vast.

 

Onze SOC-analisten met autisme kunnen zowel worden ingezet bij bedrijven die zelf een SOC-dienst hebben als bij bedrijven die deze diensten aanbieden aan derden. Zij blinken uit in deze activiteit dankzij onder andere hun nauwgezette methodiek (het volgen van voorziene procedures in geval van incident) en hun uitmuntend oog voor detail.

 

Onze SOC-analisten hebben minimaal een vooropleiding van een Bachelor IT genoten (of gelijkwaardig) en hebben een uitgesproken kennis en interesse in netwerken. Wij voorzien een specifieke opleiding tot SOC-analist. Deze opleiding wordt afgesloten met een certificatietraject Cybrary SOC Analyst Level 1. 

IMG_6608_edited.jpg
SOC
bottom of page