top of page

Autisme op de werkvloer

What’s in a name?

In het vijftienjarige bestaan hebben we bij Passwerk al heel wat ervaring opgedaan rond autisme op de werkvloer waarin onze eigen praktijkervaring steeds centraal staat.

‘Autisme op de werkvloer’ blijft een breed begrip dat op talloze manieren benaderd kan worden en dat gebeurt gelukkig ook steeds meer. De maatschappij is bewuster en de arbeidsmarkt was wat betreft autisme op de werkvloer nog nooit zo betrokken als vandaag. Daar valt erg veel voor te zeggen.


Van overtuiger naar ondersteuner

De evoluties binnen onze jobcoaching en de bijhorende aanpak hangen onlosmakelijk samen met algemene maatschappelijke veranderingen en de impact daarvan op de arbeidsmarkt.

Oorspronkelijk lag de focus van de rol van jobcoach voornamelijk bij het overtuigen van klanten en hun medewerkers van de redenen waarom het een meerwaarde zou zijn om een collega met autisme te integreren op de werkvloer. In de loop der jaren is de focus van deze rol verschoven naar ondersteuning, waarbij we vanuit onze ervaring de klant willen ondersteunen, uitgaande van de gedeelde overtuiging van de meerwaarde van neurodiverse collega’s.

Waar sensibiliseren vroeger synoniem was met het informeren (over autisme) en het wegnemen van bestaande stereotypering, staat dit vandaag eerder gelijk aan het implementeren van passende condities voor en het ondersteunen van neurodiverse collega’s op de werkvloer. Het sensibiliseren van nieuwe werkvloeren vormt dus de rode draad binnen onze aanpak die de genoemde evoluties met elkaar verbindt.


De eerste, (niet noodzakelijk) de beste

Als pionier mag je dan wel de eerste (en enige) zijn – en daarop mogen we best trots zijn – dat wil niet zeggen dat je ook meteen de beste bent. Onze unieke, maatschappelijk relevante rol als werkgever van meer dan 200 neurodiverse medewerkers pleit ons nu éénmaal niet vrij van foutieve inschattingen of veronderstellingen die soms onhoudbaar bleken in de praktijk. Zo lang we hieruit maar blijven leren en groeien.

Een voorbeeld uit onze praktijk als IT-dienstverlener is de eerder algemene stelling dat onze consultants door hun autisme minder behoefte zouden hebben aan variatie in hun takenpakket en eerder een voorkeur zouden hebben voor repetitieve taken. Hoewel dit, met het testen van software als activiteit in het achterhoofd, een passend vertrekpunt leek, is in de praktijk snel gebleken dat deze stelling uiteraard niet op elke individuele consultant van toepassing is. Veel van onze collega-consultants omarmen net variatie en zijn er bovendien expliciet naar op zoek. Het was toen aan ons als werkgever om met deze diversiteit binnen diversiteit om te gaan.

Mede dankzij deze vaststelling in de praktijk is ons matchingsproces in een stroomversnelling gekomen. Dit intensieve proces van het matchen van de juiste consultant aan de juiste opdracht is intussen één van onze belangrijkste USP’s, omdat we nog sterker vanuit het individu zijn gaan denken.


Human capital

Simultaan met onze ‘coming of age’ als bedrijf, vergrootte gaandeweg de bewustwording dat ons menselijk kapitaal het fysieke hart van Passwerk vertegenwoordigt. Onze consultants in de eerste plaats, maar ook alle andere medewerkers – van jobcoaches over sales tot marketing, administratie en grafisch designer – doen Passwerk groeien en bloeien.

Investeren in het welbevinden van onze medewerkers is prioritair en vormt eveneens het snijpunt tussen onze commerciële en maatschappelijke ambities voor nu en later. Zorg dragen voor medewerkers mag niet zomaar een thema zijn, het moet een ‘embedded system’ zijn, met blijvend engagement. Bij Passwerk zetten wij hierop in op verschillende manieren, waarvan de voornaamste onze jobcoaching is. Net omdat onze coaches en onze consultants zo’n grote, wederzijdse menselijke betrokkenheid ontwikkelen, kunnen we van een echte investering in ons menselijk kapitaal spreken.


Open Source

Het ‘open source’ narratief dat vijftien jaar geleden werd gekozen door onze oprichters blijft vandaag nog altijd ons DNA en onze mogelijke koers voor de toekomst meebepalen. Met als opzet zo veel mogelijk van onze ervaring en kennis te delen, heeft dit ons al veel opgeleverd: extra expertise en kennis, een groot netwerk in binnen- en buitenland, maar ook zelfinzicht door meer zelfreflectie. Dankzij deze aanpak blijven we bredere perspectieven op neurodiversiteit in het algemeen en op de werkvloer ontdekken.

We zien onze open source mentaliteit dan ook als onze grootste kracht om onze pioniersrol verder op te nemen in de snel veranderende maatschappij. Een maatschappij die nooit zo bewust was en die nooit eerder zo hard lonkte naar neurodivers talent!

bottom of page