top of page

Fonds ICT Community for ASD

Bijgewerkt op: 5 jul. 2023

In 2012 werd het fonds ‘ICT community for ASD’ opgericht door Passwerk in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Het doel van dit fonds is om projecten financieel te ondersteunen die bijdragen aan het verbeteren van de leef-, woon- en werksituatie van mensen met autisme en/of die bijdragen aan de destigmatisering van autisme.


De oprichting van het fonds past in de realisatie van ons ‘sociaal oogmerk’. Vóór de oprichting van dit fonds werd financiële steun rechtstreeks toegekend via onze Algemene Vergadering. Intussen werden reeds 77 projecten voor een totaalbedrag van 556 471 euro ondersteund.


Jaarlijks wordt er een oproep vanuit de Koning Boudewijnstichting gelanceerd om projecten in te dienen die mogelijks in aanmerking zouden kunnen komen voor financiële ondersteuning. Daaraan gekoppeld wordt er telkens een jaarthema bepaald waarvoor extra aandacht zal gelden bij het weerhouden van te ondersteunen projecten. Dit jaar is het centrale thema “empowerment”.


De jury bestaat uit het bestuurscomité (zie de samenstelling ervan op www.ictforasd.be), aangevuld met de laureaat van de Passwerk Lifetime Achievement Award.


In onderstaande video geven Gerdy De Clercq, voorzitter van het fonds, en Dirk Rombaut, lid van het bestuurscomité van het fonds, toelichting bij dit initiatief en haar werking.Comments


bottom of page