top of page

Getuigenis Sibelga

Sibelga is de distributienetbeheerder (DNO) voor elektriciteit en aardgas in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar missie is te zorgen voor een betrouwbare toegang tot energie voor iedereen en de partner te zijn van de energietransitie in Brussel. De context wordt gekenmerkt door een aantal veranderingen in het energielandschap, waaronder gedecentraliseerde energieproductie, lokale energiegemeenschappen en de inzet van slimme meters. Digitale transformatie is een ander stuk van het verhaal en brengt nieuwe kansen maar ook uitdagingen met zich mee, onder andere op het gebied van cyberbeveiliging.


Om haar missie waar te maken en deze uitdagingen aan te gaan, is het voor Sibelga van cruciaal belang om te vertrouwen op een solide en beveiligde ICT-infrastructuur, innovatieve digitale oplossingen en interne operationele en menselijke uitmuntendheid.


Dit wordt binnen Sibelga's IT-afdeling aangestuurd door de Chief Information Officer, Herbert Carracillo, die zijn visie en feedback deelt over de samenwerking met Passwerk en informatiebeveiliger Amedée.Wat was de drijfveer om met Passwerk samen te werken?

Voor Sibelga, als distributienetwerkbeheerder voor elektriciteit en gas en als belangrijke speler in het Brusselse energielandschap, is het van cruciaal belang om hoge normen te handhaven voor de kwaliteit van de diensten en oplossingen die we leveren en voor de beveiliging van onze infrastructuur, aangezien we essentiële diensten leveren aan gemeenschappen en industrieën.


Precisie en aandacht voor detail zijn daarom essentieel en verklaren waarom we besloten hebben samen te werken met Passwerk op het gebied van IT testing en cybersecurity. Het geeft ons de kans om toegang te krijgen tot een pool van zeer getalenteerde mensen met uitzonderlijke analysevaardigheden. Hun nauwkeurigheid, nauwgezetheid en zorgvuldige aanpak maken het verschil en vullen onze interne vaardigheden aan om ervoor te zorgen dat onze oplossingen grondig worden getest en dat het hoogste niveau van cybersecurity wordt toegepast. Dit creëert wat wij beschouwen als een win-win samenwerking.


Wat ons ook overtuigde om een samenwerking aan te gaan met Passwerk is de aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De missie van Passwerk om werkgelegenheid te bieden aan mensen met autisme weerspiegelt onze visie en waarden op het gebied van diversiteit en inclusie.


We zijn onze samenwerking in 2020 gestart met een consultant van Passwerk die ons Test Management team kwam versterken. Op basis van een positieve ervaring hebben we deze samenwerking in 2023 uitgebreid met Amedée die ons IT security team kwam versterken en meer recentelijk heeft een derde consultant van Passwerk het team vervolledigd.Wat doet onze consultant Amedée bij Sibelga?

Amedée houdt toezicht op de beveiliging en stelt maandelijks een beveiligingsrapport op om zichtbaarheid te creëren voor ons hoofd IT security, hoofd IT infrastructure en mijzelf als CIO.


Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van de kwaliteit en nauwkeurigheid van de rapporten die Amedée tot nu toe heeft geproduceerd en van zijn diepgaande kennis van cybersecurity, die zijn toewijding en inzet voor het werk weerspiegelen.


Amedée beoordeelt ook de configuratie van beveiligingsprogramma's en past deze aan. Op basis van onze behoeften en mogelijke onvoorspelbare gebeurtenissen voor onze IT-beveiliging, moet hij een of andere vorm van analyse uitvoeren (detectie van hoofdoorzaken, gevolgen,...) en een rapport opstellen dat vervolgens wordt beoordeeld en gedeeld met ons management.Hoe verloopt de samenwerking?

Amedée's integratie in ons IT Security team verliep erg soepel, hij heeft zijn plek gemakkelijk gevonden en we zijn erg blij met de toegevoegde waarde die hij voor het team betekent.


De diversiteit aan taken die hij kan uitvoeren, zijn toewijding om te af te leveren, zelfs onder uitdagende omstandigheden, en zijn aandacht voor detail maken hem een waardevol lid van ons team. Hij is ook in staat om zich snel aan te passen aan veranderende behoeften en kan heel zelfstandig werken, terwijl hij waar nodig op één lijn blijft met de rest van het team.


De samenwerking en de interacties die we met hem hebben zijn zeer verrijkend, zowel op het gebied van technologie en cybersecurity als op een meer persoonlijk niveau omdat we altijd graag van gedachten wisselen over onze respectieve of wederzijdse interesses.Hoe ervaren jullie ons jobcoachingmodel en wat zijn de lessen die jullie uit hun expertise trekken?

Het jobcoachingmodel is in eerste instantie heel belangrijk geweest om de start van Amedée's missie bij Sibelga voor te bereiden. De integratie van consultants met autisme in een team brengt altijd de vraag met zich mee of onze manier van werken en onze werkplek geschikt zijn en hoe de interacties optimaal georganiseerd kunnen worden.


Onze uitwisselingen met de jobcoach van Passwerk hebben ons in staat gesteld om het bewustzijn in ons team te verhogen over wat autisme is, wat het van ons vraagt en hoe iedereen wordt ondersteund om het beste uit deze samenwerking te halen.


De on-the-job coaching en ondersteuning die elke twee weken wordt gegeven door de jobcoach van Passwerk is ook erg nuttig voor iedereen. Het stelt ons in staat om ervoor te zorgen dat onze verwachtingen en die van Amedée op elkaar blijven afgestemd, dat we een gemeenschappelijk begrip hebben van het werk dat geleverd moet worden en om eventuele misverstanden op te helderen.


Dit jobcoachingsmodel maakt dat we van deze samenwerking een succesverhaal kunnen maken voor ons, voor Passwerk en voor de consultants.Past onze samenwerking in een bredere strategie rond diversiteit & inclusie binnen Sibelga?

Diversiteit & inclusie is een belangrijk onderwerp voor Sibelga, het maakt deel uit van alles wat we doen. We willen het vanuit verschillende invalshoeken benaderen, niet alleen vanuit sociaal en genderperspectief, maar ook vanuit het oogpunt van neurodiversiteit.


Dit betekent voor ons dat we gelijke kansen willen geven aan mensen met een andere manier van denken, zoals high potentials en mensen met autisme, omdat het ons in staat stelt innovatie, probleemoplossing en out-of-the-box-denken in onze activiteiten te brengen.


Het helpt ook om bepaalde misvattingen of stereotypen te doorbreken door te laten zien dat wat door sommigen onterecht als een zwakte wordt gezien, een scala aan mogelijkheden biedt op verschillende gebieden.


We kijken ernaar uit om deze samenwerking met Passwerk voort te zetten en om toekomstige mogelijkheden te verkennen terwijl Sibelga verder navigeert in de digitale transformatie en de energietransitie in Brussel met alle uitdagingen die dat nog met zich mee kan brengen.Herbert Carracillo, CIO van Sibelga, is nominee voor de CIO of the Year Award van Datanews.
https://datanewscio.be/nominee/herbert-carracillo/Comments


bottom of page