top of page

Getuigenis vanuit IDEWE over onze samenwerking

“Passwerk is zeer verheugd mee te kunnen delen dat sedert de start van 2021 we een nieuwe samenwerking zijn kunnen aangaan met IDEWE. In een notendop zorgt IDEWE bij 35.000 werkgevers en 750.000 werknemers voor een gezonde en veilige werkomgeving en zijn in België dan ook de grootste externe dienst voor preventie en veiligheid op de werkvloer. Een mooie samenwerking waarbij onze consultant Koen wordt ingeschakeld als test engineer. Hierna een interview met Kris Brys (ICT Software Engineer, IDEWE) over zijn ervaringen rond de samenwerking met Passwerk.

Kris, wat was voor jullie de motivatie om de samenwerking met Passwerk af te trappen?


Doordat er bij softwareontwikkeling steeds meer koppelingen gemaakt worden tussen systemen wordt het steeds belangrijker om vaker te testen en wordt testen steeds meer een grote noodzaak maar ook een complexer verhaal. Om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen moeten wij dus net als andere bedrijven vaker testen en meer testen. Daardoor ontstond ook de nood aan meer doorgedreven testautomatisatie. Doordat ik deze automatisatie uitbreid zou ik zelf minder tijd hebben om functioneel de testcases uit te voeren en om exploratief te testen, vooral dat laatste is tijdsintensief. Het werd dus al vrij snel duidelijk dat we versterking nodig hadden in ons team.


Ik had al eerder van een Passwerk-medewerker ervaringen gehoord en toen we iemand zochten om ons team te versterken heb ik bij IDEWE de mogelijkheid voorgesteld om Passwerk in te schakelen. Eén van de redenen is dat Passwerk ook de ISTQB-standaard gebruikt waar ik zelf ook mijn fundamenten als tester heb gehaald. Dat zorgt ervoor dat we dezelfde begrippen en visie hanteren zodat we van in het begin vanuit de zelfde basis vertrekken, onafhankelijk van technologie. Naast het feit dat we de positieve eigenschappen van autisme zien als meerwaarde bij het testwerk is het maatschappelijk belang van een bedrijf zoals Passwerk zeker ook een extra troef om voor Passwerk kiezen.


Autisme is voor mij ook een vertrouwd begrip doordat ik er in mijn onmiddellijke omgeving dagelijks mee in aanraking kom. Ik zag autisme dan ook eerder als een set van eigenschappen en niet als een ‘stoornis’ zoals het vaker wel beschreven wordt.


IDEWE bleek in het verleden ook reeds samengewerkt te hebben met Passwerk wat toen niet helemaal liep zoals gepland doordat er toen ook vanuit IDEWE niemand was die zich kon engageren in het project en voldoende tijd kon vrijmaken. Functioneel testen was toen nog verspreid over verschillende mensen en diensten, er waren nog geen testmanagementtools in gebruik binnen IDEWE en er was geen SPOC (Single Point Of Contact) voorhanden. Kortom er was geen ideaal klimaat door gebrek aan structuur in het testwerk. Gebrek aan structuur in het testwerk zal voor elke externe partij een belemmering zijn bij het uitvoeren van testen, maar ik kan me inbeelden dat mensen met autisme hier sneller vastlopen. De afgelopen jaren is hier bij IDEWE verandering in gekomen zoals implementatie van een testmanagementtool Xray, die in verbinding staat met andere tools van het ontwikkelteam zoals Jira en Confluence. In Xray hebben we op voorhand testscripts gemaakt met telkens de stappen die uitgevoerd moeten worden en de verwachte resultaten. Wat er nog te testen is voor Koen zet ik klaar in een geplande testuitvoering en ik kan de afwijkende resultaten nadien bespreken met Koen. Er is ook voor mij een duidelijk overzicht van wat reeds getest is. Door deze structurele veranderingen en het nodige engagement zag IDEWE dat dit project nu meer kans op slagen had en dus gaf IDEWE fiat om met dit project van start te gaan.


Waar wordt Koen vandaag voor ingeschakeld?


Koen voerde in het begin manuele testen uit die we vooraf uitgeschreven hadden. Zo kon hij ervaring opdoen met het toch wel redelijk complexe applicatielandschap binnen IDEWE en kon hij al testend de applicaties verkennen. Later ging Koen exploratief testen en zelf testscripts onderhouden en maken. Recent zijn we ook een groter aanbod van applicaties gaan opnemen in zijn testproces.


Koen gaf aan interesse te hebben in automatisering. De komende maanden gaan we Koen ook meer inschakelen om geautomatiseerde testen te laten draaien en resultaten opvolgen.


Hoe verliep de integratie in het team en opstart van Koen gedurende de eerste weken?


Door Covid-19 is het integratieproces iets anders gelopen dan we het graag gezien hadden maar ik denk dat we er het beste van gemaakt hebben. De eerste dagen hebben we in de kantoren van IDEWE gewerkt zodat hij weet voor welk bedrijf hij werkt, hij heeft mij leren kennen, toch ook al iets van de bedrijfscultuur kunnen zien. Ik vind het belangrijk dat ook in deze tijden een nieuwe medewerker weet voor wie hij werkt, ook al is dat de maanden nadien op afstand. In die eerste dagen werd veel uitleg gegeven zodat hij vanaf de tweede week op afstand kon werken. Maar uiteraard overbruggen we de afstand met de nodige online overlegmomenten.


Het team kreeg vooraf van Passwerk ook een infosessie met meer informatie over autisme en over wat dit voor de samenwerking met Koen betekent wat duidelijkheid bracht voor iedereen van het directe team. Ik sta zelf in als SPOC en de meeste communicatie gebeurt via mij, maar bij onbeschikbaarheid weet Koen bij wie hij terecht kan binnen ons team. Elke ochtend neemt Koen deel aan de Zoom stand-up meeting waarbij we overleggen hoe het project verloopt maar daar zijn ook informele gesprekken bij, wat tijdens deze periode van werken op afstand belangrijk is voor het groepsgevoel en motivatie.


Wat is jullie algemeen gevoel na 6 maanden samenwerken met Passwerk?


We kunnen alleen maar positief terugkijken op de afgelopen 6 maanden. Koen leert snel en geeft voldoende aan wanneer iets niet duidelijk is. Elke twee weken hebben we een kort overlegmoment met Marijke (coach van Passwerk) om de samenwerking te bespreken. Eigenlijk hebben we ook op die gesprekken alleen maar positieve feedback gegeven maar het is handig om te weten dat wanneer er een probleem is dat besproken kan worden.


Waar ligt de toegevoegde waarde van Koen precies?


Koen is redelijk technisch. Bij het zoeken van een geschikte kandidaat was dat ook één van onze wensen. Zeker in deze Covid-19 periode waar op afstand gewerkt wordt, vraagt dit toch wel een redelijke inspanning om de technische zaken eigen te maken en een technische achtergrond is dan wel meegenomen. Koen leert deze dingen snel, en laat weten wanneer iets niet duidelijk is. Hij leert graag bij en we kunnen opdrachten toevertrouwen aan Koen en er zeker van zijn dat hij zijn uiterste best zal doen om deze tot een goed eind te brengen. Als hij rapporteert geven we feedback die hij altijd ter harte neemt.


Daarnaast was het voor ons zeer nuttig om een frisse kijk te krijgen op onze applicaties door iemand die de zaken vanuit een ander standpunt bekijkt. Voor ons is het leerzaam om te zien welke zaken als minder logisch worden ervaren en waar de nodige eenvoud ontbreekt. Voor ons is dat een reden om de complexiteit te gaan herbekijken.


Koen heeft ook veel oog voor detail wat uiteraard een positieve eigenschap is bij testen.


Hoe ervaren jullie het werken met iemand die autisme heeft?


Eigenlijk denk ik dat we weinig merken van het autisme zelf. Ik weet dat autisme niet altijd zichtbaar is en dat het zich zeer individueel kenmerkt dus een stereotypebeeld had ik sowieso niet voor ogen.


Ik denk dat Koen als mens goed in het team past. We maken enkele kleine aanpassingen waardoor we Koen helpen zoals een vaste werkplek. Om omgevingsgeluiden weg te filteren gebruikt Koen een noise cancelling hoofdtelefoon. Koen heeft ook ADD en ik vermoed dat dit meer duidelijk zal worden als we op kantoor gaan werken. We weten intussen dat Koen problemen heeft als hij geen werk op de plank heeft liggen dus proberen we zo vaak als mogelijk extra backup-taken klaar te leggen zodat hij focus kan houden. Ik denk dat we in ons team iedereen zijn eigenschappen proberen te respecteren. De zichtbare kenmerken die autisme typeren zijn bij menig ander IT’er wel vaker te bespeuren, wel in mindere mate of minder complex. Daarmee wil ik de fundamentele verschillen bij mensen met autisme, die vaak niet zichtbaar zijn, zeker niet minimaliseren. Ik ben me ervan bewust dat autisme een fundamenteel andere vorm van waarnemen en verwerken van prikkels is maar in de dagdagelijkse omgang tijdens het werk is dat zeker niet altijd een belemmering om goed samen te kunnen werken.


Hoe ervaren jullie het jobcoach-model van Passwerk?


Bij ons is de jobcoach nuttig in die zin dat we weten dat we er terecht kunnen moesten er zich toch ergens problemen voordoen. Ook ervaar ik het positief dat de jobcoach ook regelmatig polst bij Koen of veranderingen oké zijn voor hem en of Koen voldoende houvast heeft.


Na zelf deze ervaring te hebben, wat zou je tegen beslissingsnemers van andere bedrijven willen zeggen die overwegen om een samenwerking met Passwerk aan te gaan?


Ik denk dat het aanbrengen van een vaste methodiek en structuur in het testlandschap een vereiste is voor iedere geslaagde QA. Als je dit voor elkaar hebt denk ik dat de kans van slagen op een samenwerking met Passwerk zeer groot is. Iemand met autisme heeft die structurele aanpak nodig maar of je nu samenwerkt met iemand met autisme of niet, dit is een vereiste voor elk bedrijf dat kwaliteit serieus neemt dus de kost van de opzet van een gestructureerd testlandschap en de inspanning die dat vereist heb je ongeacht of je samen gaat werken met Passwerk. Verder heb je echt iemand nodig die zich wil toeleggen op het project en als SPOC wil fungeren en dat is ook een vraag van Passwerk. Uiteraard moet er een soort van klik zijn tussen de Passwerk medewerker en de SPOC maar ik heb de indruk dat Passwerk de juiste mensen op het juiste project kan zetten.
Kris Brys

ICT Software Engineer

Comments


bottom of page