top of page

Interview met Roeland, test engineer met heel wat jaren ervaring

Op het einde van dit jaar ben je bij Passwerk tien jaar in dienst. Hoe blik je terug op deze periode?


Er waren verschillende periodes. In het begin was ik nog wat wennen, maar men waardeerde mijn inzet. Ik maakte ook de overgang mee van het zogenaamde 'V-model development', een lineaire softwareontwikkelingsmethode naar het 'agile-model development', een handiger methode.


Je bent nu al een achtste jaar als consultant aan de slag bij RSVZ. Welke opdrachten heb je zoal voor hen uitgevoerd?


Ik heb er bijna uitsluitend als software test engineer gewerkt. In het begin ging het over te ontwikkelen schermen, met controles via de database. Nadien kwam het meer technische erbij, zoals XML’s opstellen en versturen.


Waarmee denk jij voor RSVZ meerwaarde te hebben geleverd?


Vrijwel zodra ik kon testen, leverde ik feedback van de kwaliteit. Dit gaf programmeurs tijd om correcties aan te brengen, zodat ik die dan kon hertesten. Als ik terugdenk aan de projecten, dan is me vooral de vernieuwing van de software voor loopbaaneenheid en gelijkstellingen (van studie en militaire dienst) bijgebleven.


Voor welke uitgevoerde taken krijg je van je collega’s complimenten?


Het gebeurt dat ik complimenten krijg over de kwaliteit van de uitgevoerde tests. Dat hoort bij het teamwerk. Gedurende die tien jaar heb ik nog vóór de business die kon vinden, heel wat bugs gevonden.


Je zult in die tien jaar bij Passwerk technisch heel wat hebben bijgeleerd. Heb je daar voorbeelden van?


Het belangrijkste wat ik leerde is toch wel teamwerk. Dat klinkt ingewikkeld en complex, maar door goed af te stemmen op het project en de anderen zit je gauw op dezelfde lijn. Ik leerde omgaan met de testdatabase om gegevens te creëren, te lezen, te updaten en indien nodig te wissen. Ik leerde ook omgaan met het programma van de business en met het testprogramma. Door het vele thuiswerk en om privéredenen vond ik het nodig mijn pc te verbouwen: dat deed ik zelf en nu heb ik dus een dual boot voor Windows 10 en Linux.


Hoe heb je de COVID-periode ervaren?


COVID betekende voor mij bijna uitsluitend thuiswerk. Aanvankelijk deed ik dat met één scherm, maar door de vele geopende programmavensters heb ik een tweede scherm aangesloten. Tijdens vergaderingen had ik in het begin wel wat moeite om al dat Frans met telefoonkwaliteit te volgen, maar nu is bellen via internet met webcam de standaard. Waar ik vroeger gemakkelijk bij een collega te rade kon gaan, moet het nu via internet of telefoon. Daarom is het zo belangrijk goed op elkaar af te stemmen. Door dat thuiswerk at ik niet in het bedrijfsrestaurant, maar kookte ik vaak zelf: het doet me denken aan de film 'The Martian'.


Door COVID had ik erg weinig contact met anderen, vooral tijdens de piekperiodes. Als ik buitenkwam, voelde ik me soms op een andere planeet omdat nogal wat mensen de opgelegde veiligheidsmaatregelen niet opvolgden. Problemen met sociale interactie hebben zo een andere dimensie. Ik leefde zoals mijn hamster: solitair, voorzien van een voorraad voeding en af en toe wandelen of hardlopen. In het begin wou ik zoveel mogelijk over COVID bijleren, maar in de journaals waren wel erg veel herhalingen te zien. Na lang zoeken op internet las ik dat het virus maar één van de op de mens overdraagbare vleermuisvirussen is. Ik heb nog altijd een hekel aan foutieve informatie, het moet vooral om de voor- of nadelen van vaccineren gaan.


Wat vind jij, met jouw autisme, voor je opdracht de grootste uitdaging?


De grootste uitdaging vind ik nog altijd de kwaliteit van de communicatie voldoende hoog te kunnen houden. Hoe ik het best overkom probeer ik uit feedback te halen. Handige technische trucs ken ik intussen wel, zeker als het bijvoorbeeld gaat om het opstellen van data.


Heb je veel baat bij de coaching vanuit Passwerk? En als dat zo is, waarom is die zo belangrijk?


Dankzij de jobcoaching van Passwerk krijg ik de kans situaties te bespreken. Het grote voordeel is dat ik niet op het tweewekelijkse gesprek moet wachten om een coach te contacteren. Een gesprek gaat zelden over ‘alarmsignalen’, maar typisch over wat ik in bepaalde situaties beter zou kunnen doen. Als de klant me vraagt mijn werkwijze aan te passen, dan is het voor mij meestal een kleine moeite om me daarin te vinden en vol te houden.


Op welke domeinen zou jij nog zaken willen bijleren?


Ik heb nu al mijn handen vol met testen of met het voorbereiden van tests: analysedocumenten lezen, testscenario’s opstellen, data klaarzetten, schermen consulteren, databases gebruiken en XML’s opstellen. Hoewel ik ervaring heb met websites maken, zou ik toch nog vlot willen kunnen testen met geautomatiseerde tools, ook al kreeg ik er al een opleiding over. Hoe het dynamische proces van een wens naar een analyse verloopt, dat heb ik via Passwerk wel geoefend. Toch is het voor mij nog een soort raadsel, net zoals wijs geraken uit '.NET'.


Heb jij contacten met andere consultants van Passwerk bij RSVZ of daarbuiten?


Die contacten blijven veeleer beperkt tot het zakelijke. We werken dan ook in andere afdelingen.


Mogen we de volgende tien jaar of nog langer op je samenwerking met Passwerk blijven rekenen?


Jazeker. Ik kan me als job niets beters voorstellen.


Roeland, test engineer

Comments


bottom of page