top of page

Maatschappelijke betrokkenheid van Passwerk en TRplus

Passwerk en TRplus hebben als doelstelling zoveel als mogelijk mensen met autisme aan het werk te zetten in het normaal economisch circuit. Onze eerste bekommernis is niet om maximale winst te realiseren, maar wel om maatschappelijk een positief verschil te maken. Dit neemt natuurlijk niet weg dat er financiële opbrengsten moeten zijn om onze sociale doelstellingen te kunnen realiseren. We zijn met andere woorden actief op de convergence markt waar zowel aandacht is voor de economische als de sociale dimensie in de bedrijfsvoering.


Onze economische focus is ongetwijfeld voldoende bekend en daar wordt ook uitgebreid op ingegaan op onze website. Misschien is onze sociale component iets minder bekend, daarom geven we daarbij graag wat duiding.


Zoals jullie wellicht weten krijgen jaarlijks heel wat organisaties financiële steun van ons via het door ons opgerichte fonds in de schoot van de Koning Boudewijnstichting ‘ICT Community for ASD’ (www.ictforasd.be). Tevens kent Passwerk jaarlijks een Passwerk prijs toe aan een thesis met aandacht voor de werk-, leef- en woonsituatie van mensen met autisme of die bijdraagt aan de destigmatisering van autisme. Eveneens wordt er jaarlijks een Passwerk Lifetime Achievement Award toegekend aan een persoon die een langdurige en belangrijke bijdrage levert/heeft geleverd voor de autisme gemeenschap.


Wat minder bekend is dat we intern allerlei activiteiten organiseren op maat van onze medewerkers en dat we onze kennis en ervaring, vanuit een “open source” gedachte delen met andere bedrijven die eveneens op een positieve wijze willen bijdrage aan de tewerkstelling van mensen met autisme. Deze kennisdeling hebben we systematisch gedaan met een Duits, een Canadees, een Keniaans en Russisch bedrijf, maar ook met heel wat andere bedrijven werd en wordt nog steeds kennis en ervaring uitgewisseld. In het kader van ons internationaal engagement bekleden wij tevens een mandaat in de raad van bestuur van Neurowrx (www.neurowrx.org).


Tevens worden heel wat presentaties door ons gegeven, zowel in binnen- als buitenland, onder andere over ons model, maar eveneens over de kwaliteiten van mensen met autisme. Maar ook nemen we deel aan allerlei dagen die worden ingericht rond (neuro)diversiteit, verlenen we ondersteuning aan onder andere studenten die een masterproef schrijven over autisme, gaan we in op aanvragen rond kijkstages voor studenten, adviseren we klanten die problemen ondervinden in de samenwerking met één van hun medewerkers (met een vermoeden van) autisme enz.


Daarnaast worden door verschillende medewerkers van Passwerk en TRplus meerdere mandaten of functies opgenomen buiten onze onderneming, maar met een gemeenschappelijke doelstelling, met name ‘een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij’.


Zo zijn we actief binnen:


Tot slot werden wij recent vennoot van de coöperatie Lichtwerk (www.licht-werk.be).
コメント


bottom of page