top of page

Ministerieel bezoek aan Passwerk en TRplus

Op donderdag 27 januari bracht Petra De Sutter, Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, een bezoek aan ons hoofdkantoor in Berchem.


Wegens omstandigheden was dit bezoek enkele malen uitgesteld, maar deze keer was het dus wel gelukt om even langs te komen, ondanks de politiek brandende thema’s rond o.a. energie.


Na een korte rondleiding in ons kantoor, werd de minister en een aantal kabinetmedewerkers ontvangen in onze vergaderzaal ‘Ilse Noens’. Daar gaf Roeland Briers een presentatie over ons model en dienstverlening, gevolgd door een toelichting door Tim Schampheleer over ons rekruterings -en selectieproces alsook over de cruciale rol van de jobcoaching binnen ons model.


Na dit formele gedeelte, sloeg de minister nog een babbeltje met Robin en Kevin, twee van onze Passwerk-consultants. Zij getuigden over hun rol als test engineer en de meerwaarde die het model van Passwerk hen biedt. De oprechte interesse, geëngageerdheid en betrokkenheid die de minister doorheen het hele bezoek uitstraalde, was echt opvallend.


Op het einde van het bezoek werd door VRT NWS nog een interview afgenomen met de minister, onze beide consultants en onze CEO, Nico. Zowel in het middag- als avondjournaal van Eén kwam het bezoek van de minister aan bod.


コメント


bottom of page