top of page

Onze dienstverlening

Testing en support processes


In 2008 zijn we gestart met het aanbieden van dienstverlening rond testing. In de beginfase ging het over manueel functioneel testen. Onze consultants waren in staat om testscenario’s te schrijven op basis van input van de klant (bv. functionele analyse documentatie). Vervolgens konden zij natuurlijk deze testscenario’s uitvoeren en de vaststellingen rapporteren.


Na verloop van tijd stelden klanten ons de vraag of we ook andere types van opdrachten zouden kunnen uitvoeren. Het ging voornamelijk om opdrachten waarvoor een procedure moest worden gevolgd en waar nauwkeurigheid erg belangrijk was. Datacleansing, datamigratie, datavalidatie en het opmaken van gebruikershandleidingen waren zowat de eerste opdrachten op dit vlak. Oorspronkelijk werden deze opdrachten samengebracht onder de noemer “kwaliteitsopdrachten” (“quality assurance opdrachten”), maar intussen is de verzamelnaam gewijzigd naar “support processes”. Inmiddels staan er al een twintigtal soorten opdrachten op de lijst en blijft deze lijst groeien.


Op een gegeven moment nam de marktvraag naar testautomatiseringsprofielen toe en hebben we alle consultants met het juiste profiel een opleiding aangeboden. Inmiddels zijn meer dan de helft van ons testers in staat om testen te automatiseren.


Software ontwikkeling


In 2016 werd ons zusterbedrijf TRplus opgericht. Hierin worden de andere diensten (buiten software testing en support processes) ondergebracht.


In de beginfase was het zoeken naar de juiste focus, maar in 2017 werd deze voornamelijk gelegd op softwareontwikkeling. Zo werd enkel gezocht naar softwareontwikkelaars met kennis van één of meerdere programmeertalen en vervolgens kozen we, rekening houdend met hun kennis, ervaring en interesse, een aangepaste opdracht.


In eerste instantie boden we enkel softwareontwikkelaars aan met kennis van Java, .Net/C#, PHP, Python, C++, etc., zowel frontend, backend als full stack. Vanaf 2022 bieden we eveneens softwareontwikkelaars aan in low code, voorlopig voornamelijk in Outsystems of Mendix.


Business intelligence


Naast softwareontwikkeling werd voortdurend uitgekeken naar de uitbreidingsmogelijkheden van de activiteiten binnen TRplus. Vanuit verschillende contacten binnen de markt werd aangegeven dat business intelligence een aantrekkelijke piste zou kunnen zijn. In de beginfase werd ingezet op SAS, maar al snel werd het accent verschoven naar Power BI van Microsoft. Ook met andere rapporteringstools kunnen onze BI-consultants aan de slag.


Cyber security


We moesten niet echt overtuigd worden van het belang van cyber security binnen bedrijven en organisaties. We speelden reeds langer met de idee om hieromtrent een dienstverlening uit te bouwen, maar worstelden met de concrete invulling ervan. Dit veranderde na onze ontmoeting met Toreon, een vooraanstaande speler op het vlak van cyber security. Al snel werd een interessant opleidingstraject samengesteld voor Security Operations Center-Analist Level 1. De eerste consultants met een gedegen voorkennis in netwerking etc. werden midden 2022 opgeleid en vervolgens ingezet bij klanten. De markt begrijpt ons aanbod en ziet ook de voordelen in van de inzet van SOC-analisten met autisme. Door de grote personeelstekorten binnen cyber security en de steeds grotere dreigingen op vlak van cyberveiligheid, zijn wij overtuigd dat we hier, vanuit onverwachte hoek, een meerwaarde kunnen leveren.


X-ray screening


Traditioneel trekken we voornamelijk analytische denkers aan als onze consultants. Daar kwam enigszins verandering in tijdens het najaar van 2017. Na een aantal gesprekken met beveiligingsfirma G4S werd in het tweede kwartaal van 2018 een samenwerking gesloten met G4S voor de inzet van x-ray screeners op de luchthaven van Zaventem. G4S pionierde met deze gedachte en dankzij de samenwerking met ons werd hun innoverend idee werkelijkheid. Wij werden ingeschakeld voor de rekrutering & selectie van kandidaten, voor het optimaliseren van het opleidingsprogramma en voor de jobcoaching tijdens het opleidingstraject en hun effectieve tewerkstelling.


Niet alles wat blinkt is goud


Wij houden voortdurend onze ogen open voor mogelijke nieuwe opportuniteiten qua dienstverlening. Wanneer we potentiële nieuwe pistes in het vizier krijgen, toetsen we deze af in ons adviescomité en gaan we in gesprek met specialisten ter zake. In het verleden passeerden zo onder andere al de piste van calculator in de bouw, RPA, blockchain, managed business process services …


Na verder onderzoek of ervaringen die we opdeden in de praktijk, werden deze activiteiten ofwel niet opgestart ofwel na evaluatie stopgezet.


We blijven opportuniteiten evalueren in de toekomst en zullen ongetwijfeld nog op bijkomende, interessante mogelijkheden stoten. Momenteel wordt gewerkt aan het uitwerken van een concreet aanbod rond (neuro)diversiteit & inclusie. We mikken op 2024 om daarmee concreet aan de slag te gaan binnen de markt.


Comments


bottom of page