top of page

Passwerk prijs voor Elise Tackx

Bijgewerkt op: 13 okt. 2021

Op 17 maart laatstleden werd de achtste Passwerk prijs toegekend voor 2020 aan Elise Tackx voor haar masterproef “Student life on the autism spectrum: How the built and social environment affect the experience of living in a student accommodation” (“op kot met autisme: hoe de gebouwde en sociale omgeving het leven op kot beïnvloeden”). Elise studeerde af als master in de ingenieurswetenschappen: architectuur.


De masterproef


Haar masterproef onderzoekt wat het betekent om als student met autisme op kot te leven (samen met anderen). Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie en een participatief onderzoek. Mensen met autisme ondervinden vaak moeilijkheden die te maken hebben met interacties met de gebouwde en sociale omgeving. Haar onderzoek toont aan dat deze sterk met elkaar verweven zijn, zeker in studenten-huisvestiging. Dit is van invloed op de beleving van de studenten (met autisme). Haar masterproef geeft hierbij een inzicht in hoe drie studenten met autisme (een jongen en twee meisjes) het leven op kot ervaren. Hun uiteenlopende ervaringen worden samengevat in vier aspecten van het leven op kot: onafhankelijkheid, zich (niet) thuis voelen gedeelde versus individuele ruimten, en rust vinden en stress vermijden. De resultaten van dit onderzoek zijn toepasbaar bij het ontwerp, de bouw en het gebruik van autisme-vriendelijke studentenhuisvestiging. Door haar bevindingen in rekening te brengen kan bovendien bestaande huisvestiging verbeterd worden. Inclusief ontwerpen, bouwen en wonen, waarbij een comfortabele fysieke en sociale omgeving gegarandeerd wordt, biedt een meerwaarde aan elke student.


De jury bestond dit jaar uit:

  • Prof. Jan Cools (voorzitter Onderzoeksraad KU Leuven)

  • Prof. Ilse Noens (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven)

  • Nico De Cleen (Passwerk)

  • Yolande Pacco (Passwerk)

De jury prees het participatieve karakter van het onderzoek en de eigen uitgesproken inbreng en creativiteit. De juryleden waardeerden verder ook de potentiële impact die de bevindingen in deze masterproef op middellange termijn zouden kunnen teweegbrengen in de praktijk.De volledige thesis kan je hieronder downloaden

Thesis Elise Tackx
.pdf
Download PDF • 3.69MB

Elise Tackx

Winnares Passwerk Prijs

Comments


bottom of page