top of page

Terugblik en vooruitblik 2023

Beste wensen voor 2023!


Namens Passwerk wensen we al onze vrienden, klanten en partners een gelukkig nieuwjaar! We hopen dat iedereen een hartverwarmende tijd mocht beleven met zijn/haar dierbaren in deze vreugdevolle periode.


We zijn alvast enthousiast over alle mogelijkheden die het nieuwe jaar zal brengen. We hopen dat 2023 voor iedereen een jaar van vreugde, geluk en succes mag worden.


Hieronder blikken we even terug op onze resultaten bereikt in 2022 en kijken we vooruit naar onze toekomstplannen voor 2023.


Resultaten van 2022


Groei in personeel en omzet


Dit jaar zijn we alweer gegroeid met in totaal 29 nieuwe consultants. Hieronder bevinden zich eveneens de 7 SOC analisten die actief zijn in cyber security.

Onze omzet steeg van een 9 miljoen in 2021 naar ongeveer 11,5 miljoen in 2022.


Uitbreiding dienstverlening


SOC analisten


In september 2022 beëindigde de eerste groep van vier SOC analisten zijn opleiding. Deze opleiding werd samengesteld en georganiseerd in samenwerking met Toreon/DPI, een gespecialiseerd bedrijf in cybersecurity. Inmiddels werd de opleiding van de tweede groep consultants afgerond.


Low-code


Na de zomervakantie werden er meer dan 50 consultants opgeleid in OutSystems, een low-code-platform. Ongeveer een vijftiental consultants die deze opleiding hebben gevolgd, zullen worden ingezet voor het programmeren in low-code. Dit kan in OutSystems zijn, maar eveneens met andere low-code-platformen kunnen onze consultants aan de slag gaan.


Interne Academy


In overleg met onze Raad van bestuur werd beslist om een interne Academy op te richten voor onze consultants. In beginfase wordt de focus gelegd op onze opleidingen in cybersecurity en low-code, maar in de toekomst zal hier eveneens worden ingespeeld op andere trends, technologieën en praktijken binnen de markt.


ICT Community for ASD


Dit jaar was het thema ‘beweging’ en werden er door de jury tien projecten uit een recordaantal van 77 ingediende projecten geselecteerd. Deze tien projecten werden financieel ondersteund voor een totaalbedrag van 66.435 euro.


Passwerk Lifetime Archievement Award


De zesde Passwerk Lifetime Achievement Award werd in 2022 toegekend aan Toon DeVriendt die zich jaren heeft ingezet voor zowel kinderen als volwassenen met autisme. Tijdens een viering werd de officiële oorkonde uitgereikt aan Toon en werd zijn biografie aan de genodigden op deze viering uitgedeeld.


Passwerkprijs


De negende Passwerkprijs werd uitgereikt aan Hadewych Weyns en Robbe Decloedt voor hun masterproef ‘Perception of a Diagnosis of Autism Spectrum Disorder in Adolescents with Below Average Intellectual Abilities: a Qualitative Interview Study’. Beide studeerden ze af als master in de geneeskunde.


Bezoeken


In 2022 kregen we bezoek van twee ministers, met name Petra De Sutter (januari) en Karine Lalieux (juni).

In september waren wij de gastheer voor de internationale meeting, georganiseerd door Neurowrx (https://www.neurowrx.org), een wereldwijde organisatie waar wij mede aan de wieg van stonden en waar wij gedurende vier jaar een vertegenwoordiging hadden in de board of directors.


Externe participatie


Einde 2021 werd Passwerk aandeelhouder van Lichtwerk (https://lichtwerk.io/en).


Sponsor


Dit jaar werden wij sponsor van de netwerkorganisatie ADM. Vanaf nu zetelen we dan ook in de Raad van bestuur van deze organisatie.


Open dagen


In april, ter gelegenheid van de Wereld Autisme Dag, werden er opendeurdagen georganiseerd in onze kantoren te Berchem en te Roeselare. Tijdens verschillende infosessies kon men kennis maken met de verschillende dienstverleningen binnen Passwerk. De open dagen waren vooral bedoeld voor mogelijke kandidaat-medewerkers.


Charity Golf Event


Begin mei vond het derde Charity Golf Event ten voordele van het Fonds ‘ICT community for ASD' plaats. De weergoden waren een veertigtal deelnemers uitermate gunstig gezind. Het werd een prachtige golfdag dat werd afgesloten met een gezamenlijk diner. De opbrengst voor het fonds bedroeg 5.730 Euro.

Vooruitblik naar 2023


Verdere groei


We hopen in 2023 onze groei verder te kunnen zetten en zullen vermoedelijk de kaap van tweehonderd consultants met autisme te overschrijden. Zowel een groei in aantal softwaretesters, softwareontwikkelaars, business intelligence consultants als consultants in cyber security wordt vooropgesteld. Het is trouwens de bedoeling om in dit laatste domein, met name cyber security, een tien tot 15 SOC analisten per jaar aan te trekken en op te leiden. We blijven erover waken dat onze groei kwalitatief en duurzaam is.


Academy


Onze Academy wordt verder vorm gegeven. We hopen dan ook binnenkort een coördinator/coördinatrice voor onze Academy te vinden voor de verdere uitbouw ervan.


Marketing


Einde 2022 hebben we een communicatie- en marketingspecialiste aangeworven. Het is de bedoeling dat we in 2023 onze marketingplan verder uitwerken en concretiseren.


ICT Community for ASD


Het jaarthema voor 2023 is ‘empowerment’. Projecten kunnen van einde april 2023 af worden ingediend bij de Koning Boudewijnstichting. In november zal de jury uit de ingezonden projecten een keuze maken. De geselecteerde projecten ontvangen een financiële ondersteuning.


Passwerk Lifetime Achievement Award en Passwerkprijs


Ook dit jaar zal een nieuwe laureaat, intussen al de zevende, worden verkozen door onze Raad van bestuur. Ook zal dit jaar, en dat voor de tiende keer, een Passwerkprijs worden uitgereikt.


Charity Golf Event


Begin mei 2023 zal onze vierde Charity Golf Event plaatsvinden. In het voorjaar zal over deze datum definitief uitsluitsel worden gegeven.


Viering 15-jarig bestaan


Vanaf 13 februari 2023 bestaan we 15 jaar. Dat willen we gepast vieren! Enerzijds zal een familiedag voor alle medewerkers worden georganiseerd naar De Efteling en anderzijds zal een viering, in combinatie met de Passwerk Lifetime Achievement Award, worden georganiseerd in het najaar.

Comentários


bottom of page