top of page

TRplus genomineerd voor de Trends Gazellen 2023

Onlangs vernamen we het fijne nieuws dat TRplus genomineerd is voor de Trends Gazellen 2023 Antwerpen in de categorie KMO. In die lijst staan de bedrijven die de grootste groei realiseren op basis van hun toegevoegde waarde, personeelsbestand en cash-flow.


Als dochteronderneming van Passwerk heeft TRplus doorheen de eerste paar jaren van haar bestaan een gezapig groeitraject doorgemaakt. Die voorzichtige progressie viel voornamelijk te verklaren door een uitdagende zoektocht naar nieuwe medewerkers. Het werd immers snel duidelijk dat het gezochte profiel van softwareontwikkelaars met autisme een ander type uitdaging met zich meebracht in vergelijking met het profiel van software test engineers, waarop de focus ligt bij Passwerk.


Sinds een tweetal jaren vinden sollicitanten hun weg echter voelbaar makkelijker naar TRplus. Onze grote inspanningen op ’t vlak van externe communicatie, met daaronder ook talrijke rekruteringscampagnes, hebben hun effect duidelijk niet gemist. De toename van het aantal kandidaten dat zich bij TRplus aanmeldt, in combinatie met de grote succesfactor van de samenwerkingen die we opstarten, heeft TRplus de nodige brandstof geboden om het groeiproces voelbaar te versnellen.


Met de recente lancering van onze nieuwe TRplus-dienstverlening in de context van Security Operations Center (SOC), waarover je alles kan lezen op deze website, scherpen we onze ambities voor 2023 zelfs nog wat aan! Via TRplus blijven we immers alles op alles zetten om zoveel als mogelijk IT-professionals met autisme duurzaam te integreren in het reguliere arbeidscircuit.
Comentarios


bottom of page