top of page

Vijftien jaar Passwerk

Passwerk werd opgericht op 13 februari 2008 en zo kon je in onze vorige Passmap al lezen dat we dit jaar ons vijftienjarig bestaan vieren. Een mooi moment om terug te blikken.

In het eerste nummer van onze Passmap verscheen onze ‘mission statement’. Het lijkt alsof het gisteren werd geschreven. Alleen zouden we vandaag ‘autismespectrumstoornis’ vervangen door ‘autismespectrumprofiel’ en onze diensten software development, business intelligence en cyber security toevoegen.


Mission Statement

“Passwerk heeft als doel personen met een autismespectrumstoornis en met een normale begaafdheid, uitgaande van hun specifieke kwaliteiten en binnen hun mogelijkheden, te begeleiden naar een passende, reguliere tewerkstelling en effectief tewerk te stellen binnen de vakgebieden waarin zij uitmuntend presteren. Het uitgangspunt van Passwerk is dat ieder individu recht heeft op een volwaardige deelname, rekening houdend met de competenties van het individu, aan het normaal economisch circuit.

Passwerk vindt dan ook dat integratie, volwaardige betrokkenheid in een “samen”-leving vanzelfsprekend moet zijn. Passwerk wil daarom ook alles in het werk stellen zodat haar medewerkers een volwaardige plaats kunnen innemen in het economisch maatschappelijk gebeuren.

Passwerk levert een uitstekende dienstverlening in het kader van het testen van software. Passwerk wordt door zijn klanten vooral gewaardeerd voor de kwaliteit (nauwkeurigheid, grondigheid, correctheid) van de uitgevoerde testen.”


In het tweede nummer van onze Passmap stond te lezen:

“Passwerk kan voor veel mensen een positief venster op de toekomst worden. Passwerk is de steen in de maatschappelijke rivier. De trend is gezet!” En of de trend gezet is, maar er is zeker nog werk aan de winkel om een optimale inclusie te realiseren.Enkele mijlpalen

 • Februari 2008: Op 13 februari wordt de oprichtingsakte van Passwerk (www.passwerk.be) ondertekend.

 • Voorjaar 2008: Het eerste assessment vindt plaats waaruit de eerste vier consultants worden geselecteerd.

 • Mei 2008: We houden een eerste persconferentie.

 • September 2008: We organiseren de eerste personeelsactiviteit: we gaan samen bowlen. In de loop der jaren volgen andere activiteiten: samen naar de bioscoop, deelnemen in een ‘moordspel’, stadswandelingen, nieuwjaarsrecepties, BBQ, Cirque du Soleil, Passwerkcafés en afterworkparty’s.

 • Januari 2009: We verhuizen van de kantoren van De Ploeg (nu Emino) in Brasschaat naar de Potvlietlaan in Berchem. In april 2017 verhuizen we naar onze huidige kantoren in de Posthofbrug.

 • Februari 2009: We winnen onze eerste prijs. Het is een diversiteitsprijs, buiten categorie. Daarna volgen nog andere prijzen, zoals ’runner-up prijs sociaal ondernemerschap’, ’Employment for all audience award’, ’Social Innovation Award’, ’Innovative Practice 2021 on Inclusive Employment and ICT’, ’Trends Gazelle 2021’ en de DataNews award ‘the most sustainable ICT company of the year’ in 2023.

 • Mei 2009: Het eerste adviescomité komt samen. Dat adviescomité telde zestien leden. Momenteel zijn dat er negentien. In de loop der jaren zijn 63 leden in het comité actief geweest.

 • Maart 2010: Koning Albert II en koningin Paola komen op bezoek. Later mogen we ook Vlaams minister Freya Van den Bossche, federaal minister Alexander De Croo, federaal vice-eersteminister Petra De Sutter en federaal minister Karine Lalieux ontvangen.

 • Juni 2010: Er wordt een eerste keer geld geschonken in het kader van onze winstbestemming. Initieel was dit een beslissing van onze Algemene Vergadering, maar in februari 2012 wordt op ons initiatief het fonds ‘ICT Community for ASD’ (www.ictforasd.be) opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. In totaal heeft Passwerk 77 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van 556.471 euro. Daarbuiten worden nog extra initiatieven financieel ondersteund, zoals bijvoorbeeld Villa Max (www.vzwvillamax.be).

 • December 2011: Auticon (www.auticon.com) wordt opgericht in Berlijn. Momenteel is de organisatie actief in veertien landen. Zowel met Auticon in Duitsland, als met andere initiatieven elders in de wereld worden onze kennis, ervaring, tools enz. gedeeld. Vanuit België inspireren wij onder andere bedrijven in Canada, Duitsland, de Filipijnen, Frankrijk, Israël, Kenia, Nederland, Noorwegen, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Zwitserland. Ook zijn we medeoprichter van Neurowrx (www.neurowrx.org), een vereniging die de tewerkstelling van mensen met autisme in de STEAM-beroepen promoot.

 • November 2013: De eerste Passwerkprijs wordt uitgereikt aan Marijke Kinnaer voor haar masterproef als masterstudent architectuur aan de KU Leuven. Intussen hebben we al tien Passwerkprijzen uitgereikt.

 • April 2014: Passwerk organiseert een internationale uitwisseling over de tewerkstelling van mensen met autisme in de Verenigde Staten en Europa. In 2022 is Passwerk in Berchem gastheer voor de internationale uitwisseling georganiseerd door Neurowrx.

 • Najaar 2014: Ons kantoor in Hasselt wordt opgestart. In april 2018 openen we een kantoor in Roeselare en in februari 2019 een in Brussel.

 • Februari 2016: TRplus wordt opgericht. De dienstverlening naast software testing en support processes wordt daar verder in uitgebouwd. Ondertussen werken hier meer dan 35 consultants.

 • November 2017: De uitreiking van de eerste Passwerk Lifetime Achievement Award aan Kristiene Reyniers van Ergasia vindt plaats. Tot nog toe hebben we al zeven verdienstelijke personen gelauwerd.

 • April 2018: Het partnership met beveiligingsbedrijf G4S wordt opgestart. Met onze ondersteuning werven zij meer dan tien mensen met autisme aan, geven ze hen een opleiding tot beveiligingsagent en worden ze ingezet als x-ray screeners op de luchthaven van Zaventem.

 • Mei 2019: Het eerste Charity Golf Event ten voordele van het fonds ‘ICT Community for ASD’ vindt plaats.

 • Mei 2020: Onze Passmap verschijnt vanaf nu ook in het Frans.

 • Oktober 2021: Passwerk wordt aandeelhouder van Lichtwerk (https://lichtwerk.io/en).

 • September 2022: De eerste vier SOC-analisten level 1 ronden hun opleiding af en kunnen worden ingezet voor cyber security activiteiten.


Maatschappelijke betrokkenheid

Onze doelstelling is om zoveel mogelijk mensen met autisme aan het werk te helpen in het reguliere arbeidscircuit. Dat doen we door zelf arbeidsplaatsen te creëren, maar ook door andere bedrijven wereldwijd te inspireren en onze kennis te delen.

Zoals hierboven vermeld, hebben we het fonds ‘ICT Community for ASD’ opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Een deel van onze winst dient om dit fonds te voorzien van financiële middelen om projecten te ondersteunen.

Vandaag zijn we een baken van hoop voor tal van mensen met autisme én voor hun familie door het vinden van een mogelijke arbeidsplaats, maar ook als aanspreekpunt voor advies rond allerlei thema’s.

Tegelijkertijd worden verschillende mandaten en rollen opgenomen in organisaties met een maatschappelijke meerwaarde, zoals:

Naast de vele presentaties die wij in België hebben gegeven over ons model, autisme, talenten van mensen met autisme enz., waren wij als spreker ook aanwezig op buitenlandse congressen in bijvoorbeeld Bulgarije, Denemarken, Frankrijk, Italië en Turkije.Ons logo

Passwerk evolueerde door de jaren heen en ons logo evolueerde mee.

Wat stelt het ook alweer voor?

Een brein, een doolhof en een vingerafdruk. Het beeld van een brein verwijst in de eerste plaats naar de specifieke manier waarop mensen met autisme denken en naar de wereld kijken. Daarnaast vormt het ook een link met de wijze waarop Passwerk deze unieke kenmerken en talenten perfect bij zijn dienstverlening laat aansluiten.

Als je een tweede blik op het logo werpt, dan kun je in het lijnenspel ook een doolhof herkennen. De weg die men in een doolhof moet trachten te vinden, staat symbool voor de typische uitdagingen waarmee mensen met een autismespectrumprofiel dagelijks worden geconfronteerd.

De vingerafdruk symboliseert ten slotte het unieke karakter van elke persoon met een autismespectrumprofiel. In combinatie met de (kleur)verschillen tussen de twee helften, worden de bijzondere capaciteiten van de consultants van Passwerk extra benadrukt.In cijfers

556K

euro financiële steun werd toegekend aan verschillende projecten die bijdragen aan het welzijn van mensen met autisme.

280+

verschillende klanten die wij tot op heden hebben bediend.

185+

consultants met autisme die worden ingezet voor software testing, support processes of software development, business intelligence of cyber security.

82

verschillende CIO’s en CEO’s hebben in totaal al deel uitgemaakt van ons adviescomité.

50+

getuigenissen over onze samenwerking werden door klanten opgemaakt.

25

vrouwelijke consultants die bij Passwerk en TRplus werken.

11.5

miljoen euro was het gezamenlijke omzetcijfer voor Passwerk en TRplus in 2022.

10

lidmaatschappen die Passwerk heeft bij netwerkorganisaties.

2

keer per jaar komen wij samen met de ‘vrienden van Passwerk’. Dit zijn de leden van de stuurgroep die destijds heeft meegewerkt aan de oprichting van Passwerk.


Comentários


bottom of page