Diensten
Software testing - Quality assurance opdrachten - Software ontwikkeling

Sinds de start van Passwerk in 2008, ligt de focus op het testen van software en het uitvoeren van erg diverse kwaliteitsopdrachten (“quality assurance”). Vanaf 2017 hebben we deze specifieke expertises uitgebreid door ook software ontwikkelaars met autisme aan te trekken en aan de slag te zetten.
 

On Site en

On Remote

 

Al onze consultants hebben de ambitie en capaciteiten om On Site bij de klant aan de slag te gaan. Zowel vanuit praktische als maatschappelijke overwegingen heeft dit steeds de voorkeur. Indien echter door bepaalde omstandigheden aangewezen, kan er ook On Remote samengewerkt worden vanuit één van onze vier kantoren.

Over ons

Autisme

 

Passwerk legt de focus op de unieke en waardevolle kwaliteiten van mensen met autisme. Door een weldoordachte combinatie van maatwerk en competentiemanagement, slagen we er als bedrijf reeds sinds 2008 in om alsmaar meer personen met autisme hun verdiende plaats in de reguliere arbeidsmarkt te laten innemen. 

Medewerkers
120 consultants met autisme
20 jobcoaches/sales/directie


De ambities van Passwerk zijn zeker niet louter financieel-economisch getint. De drijfveer van ons model is het tewerkstellen van zoveel mogelijk personen met autisme binnen het reguliere arbeidscircuit. We stellen dan ook alles in het werk om dit aantal consultants blijvend te laten toenemen.
 

+190 klanten


Inmiddels heeft Passwerk samenwerkingsrelaties opgebouwd met meer dan 190 klanten. Onze portefeuille bestaat uit bedrijven en organisaties met een erg divers profiel. Ongeveer 50% van onze consultants is binnen het federale of Vlaamse overheidslandschap aan de slag. 

Kantoren
Berchem / Brussel / Hasselt / Roeselare


Vandaag telt Passwerk 4 kantoren die geografisch netjes verspreid liggen over gans Vlaanderen. Op die manier creëren we voor zoveel mogelijk medewerkers de opportuniteit om ook vanuit één van onze lokale kantoren aan de slag te kunnen gaan voor onze klanten.

TRplus
X-ray screening, Business Intelligence (BI), 

Via zusterbedrijf TRplus (‘Top Resources’ plus) heeft Passwerk sinds 2017 vorm gegeven aan haar ambitie om ook tewerkstellingskansen voor mensen met autisme te creëren buiten de sector van ICT. De activering van X-ray screeners met autisme op de luchthaven van Zaventem, in samenwerking met beveiligingsfirma G4S, is hiervan een succesvol voorbeeld. 

ICT Community for ASD

 

Passwerk richtte in 2012 haar eigen fonds op in de schoot van de Koning Boudewijnstichting: ICT Community for ASD. Met een financiële inbreng vanuit de eigen jaarresultaten, bieden we via dit fonds de nodige steun aan diverse initiatieven en projecten die bijdragen aan het verbeteren van leef -, woon -en werkomstandigheden van mensen met autisme. 

Passwerk Prijs

 

Het opbouwen van relevante, wetenschappelijke kennis rond het thema autisme speelt een cruciale rol in de uitdaging om de maatschappelijke en professionele relevantie van deze groep mensen te verbeteren. Via de Passwerk Prijs belonen we jaarlijks die studenten die met hun masterproef aan de KU Leuven hiertoe het best hebben weten bij te dragen. 

Passwerk Lifetime Achievement Award

 

Met de uitreiking van de PLAA, zet Passwerk jaarlijks die persoon in de spotlight die op zijn of haar manier een ontegensprekelijk verschil heeft gemaakt voor de autismegemeenschap. Naast een duidelijke erkenning van zijn of haar inspanningen tijdens een feestelijke avond, ontvangt de laureaat ook een persoonlijke biografie.

Adviescomité

 

Passwerk wenst permanent in contact te staan met de markt, met de klanten en topmanagers om zo optimaal op hun behoeften te kunnen blijven inspelen. Sinds 2009 werd dan ook een adviescomité opgericht, een lichaam van 19 prominente leden dat ons driemaal per jaar adviseert tijdens een samenkomst in Brussel. 

Berchem (HQ)
Posthofbrug 12 bus 7
2600 Berchem

Brussel
Dieudonné Lefèvrestraat 4
(Be-Here)
1020 Brussel

Hasselt
Kempische Steenweg 311/2.04
(Corda Campus)
3500 Hasselt

Roeselare
Kwadestraat 151a bus 41
(Westwing Park)
8800 Roeselare

Logos-13_edited.png

© 2020 Passwerk

Partner:

M2Q.png
Logo Passwerk-small-12.png
  • social-26
  • social-27
  • twitter-04