top of page
logo3D.jpg

Over ons

Icons-website-22.png

Diensten

Sinds de start van Passwerk in 2008, ligt de focus op het testen van software en het uitvoeren van erg diverse kwaliteitsopdrachten in de context van Support Processes. Vanaf 2017 hebben we deze expertises uitgebreid door ook softwareontwikkelaars met autisme aan te trekken. Nadien werd onze dienstverlening verder uitgebreid met BI en SOC. 

Icons-website-36.png

On Site & On Remote

Een samenwerking kan zowel op On Site als On Remote basis georganiseerd worden. Al onze consultants hebben namelijk de capaciteiten en ambitie om fysiek deel uit te maken van de teams bij onze klanten. Afhankelijk van bepaalde omstandigheden, kan een samenwerking vanop afstand of een hybride manier van samenwerken echter meer aangewezen zijn.

Icons-website-30.png

Autisme

Passwerk legt de focus op de unieke en waardevolle kwaliteiten van mensen met autisme. Door een weldoordachte combinatie van maatwerk en competentiemanagement, slagen we er als bedrijf reeds sinds 2008 in om alsmaar meer personen met autisme hun verdiende plaats in de reguliere arbeidsmarkt te laten innemen.

Icons-website-40.png

Medewerkers

De ambities van Passwerk zijn zeker niet louter financieel-economisch getint. De drijfveer van ons model is het tewerkstellen van zoveel mogelijk personen met autisme binnen het reguliere arbeidscircuit. We stellen dan ook alles in het werk om dit aantal consultants blijvend te laten toenemen.

Icons-website-37.png

+250 klanten

Inmiddels heeft Passwerk samenwerkingsrelaties opgebouwd met meer dan 250 klanten. Onze portefeuille bestaat uit bedrijven en organisaties met een erg divers profiel. Ongeveer 50% van onze consultants is binnen het federale, Vlaamse, Brusselse of Waalse overheidslandschap aan de slag.

Icons-website-18.png

Kantoren

Berchem, Brussel, Hasselt, Roeselare

Vandaag telt Passwerk 4 kantoren die geografisch netjes verspreid liggen over gans Vlaanderen. Op die manier creëren we voor zoveel mogelijk medewerkers de opportuniteit om ook vanuit één van onze lokale kantoren aan de slag te kunnen gaan voor onze klanten.

Icons-website-80.png

TRplus

X-ray screening, BI, SOC,...

 

​Via zusterbedrijf TRplus (‘Top Resources’ plus) heeft Passwerk sinds 2017 vorm gegeven aan haar ambitie om ook tewerkstellingskansen voor mensen met autisme te creëren buiten de sector van ICT. De activering van X-ray screeners met autisme op de luchthaven van Zaventem, in samenwerking met beveiligingsfirma G4S, is hiervan een succesvol voorbeeld.

Icons-website-43.png

ICT Community for ASD

Passwerk richtte in 2012 haar eigen fonds op in de schoot van de Koning Boudewijnstichting: ICT Community for ASD. Met een financiële inbreng vanuit de eigen jaarresultaten, bieden we via dit fonds de nodige steun aan diverse initiatieven en projecten die bijdragen aan het verbeteren van leef -, woon -en werkomstandigheden van mensen met autisme. 

Icons-website-39.png

Passwerk Prijs

Het opbouwen van relevante, wetenschappelijke kennis rond het thema autisme speelt een cruciale rol in de uitdaging om de maatschappelijke en professionele relevantie van deze groep mensen te verbeteren. Via de Passwerk Prijs belonen we jaarlijks die studenten die met hun masterproef aan de KU Leuven hiertoe het best hebben weten bij te dragen.

Icons-website-35.png

Passwerk Lifetime Achievement Award

Met de uitreiking van de PLAA, zet Passwerk jaarlijks die persoon in de spotlight die op zijn of haar manier een ontegensprekelijk verschil heeft gemaakt voor de autismegemeenschap. Naast een duidelijke erkenning van zijn of haar inspanningen tijdens een feestelijke avond, ontvangt de laureaat ook een persoonlijke biografie.

Icons-website-105.png

Adviescomité

Passwerk wenst permanent in contact te staan met de markt, met de klanten en topmanagers om zo optimaal op hun behoeften te kunnen blijven inspelen. Sinds 2009 werd dan ook een adviescomité opgericht, een lichaam van 19 prominente leden dat ons driemaal per jaar adviseert tijdens een samenkomst.

Icons-website-79.png

Evolutie van Passwerk

De onderneming Passwerk cvba met sociaal oogmerk zag het levenslicht op 13 februari 2008. Deze tijdlijn vat de belangrijkste momenten samen in het groeiproces tot op vandaag.

Icons-website-106.png

Academy

Vanaf begin 2022 hebben we onze interne Academy opgestart. Bedoeling is de kennis van onze consultants nog te verdiepen en/of te verbreden, maar ook opleidingen te voorzien voor de nieuwe dienstverleningen die we lanceren.

bottom of page