top of page

Getuigenis vanuit UZ Brussel

Bart Wijns, Coördinator Project- en Resourceplanning ICT & BIOT en Kevin Stevens, software tester en tevens SPOC (Single Point of Contact) van onze consultant, bij UZ Brussel geven in onderstaande getuigenis hun ervaringen weer met de samenwerking met onze test engineer Cédric.


Wat was de drijfveer om met Passwerk samen te werken ?


Uiteraard was de eerste insteek om op een snelle manier testresources te kunnen inzetten. Passwerk had zich enige tijd geleden al voorgesteld aan het UZ Brussel, waarbij de sociale en maatschappelijke insteek van de organisatie wel was blijven hangen en ook misschien ergens aansluit bij het maatschappelijk karakter van een ziekenhuis. Door onder andere ook de doorgedreven training die de consultants van Passwerk krijgen op vlak van testing, hadden we onmiddellijk vertrouwen in hun aanpak en manier van werken.


Wat doet onze consultant Cédric bij het UZ Brussel?


Cédric wordt ingeschakeld als software tester binnen onze development afdeling. Vanuit UZ Brussel wordt ontwikkeld aan het EPD (Elektronisch patiëntendossier) Primuz. Cédric maakt integraal deel uit van het ontwikkelteam en ondersteunt hierbij zowel in testing van nieuw ontwikkelde features als in het uitvoeren van regressietesten van één van onze modules binnen het EPD. Hij maakt zelf de testscenario’s, werkt deze uit in onze testing tool en voert vervolgens ook de testen uit. Op basis van deze resultaten bespreekt hij de bevindingen met het ontwikkelteam. Dit alles doet Cédric heel gedetailleerd wat door de collega’s zeer zeker geapprecieerd wordt.


Hoe is het begin van deze samenwerking verlopen?


De opstart van de samenwerking is wat ons betreft zeer vlot verlopen. Vanaf het eerste contact met de jobcoach ervaarden we de professionaliteit van Passwerk waarmee zij deze samenwerking tot een succes wouden brengen. Cédric was zelf ook zeer enthousiast om aan de slag te gaan en dit enthousiasme is altijd gebleven.


In de gesprekken voor de eigenlijke start van Cédric werd onder andere de werksituatie binnen het UZ uitvoerig besproken, dit om de onboarding van Cédric zo vlot mogelijk te laten verlopen. Er werd samen naar praktische oplossingen gezocht om het Cédric zo aangenaam mogelijk te maken binnen de werksfeer op onze afdeling. Zo hebben we bijvoorbeeld concrete afspraken gemaakt rond de werkplek, het nemen van pauzes, thuiswerk, ... Dit traject van gezamenlijke onboarding zorgde onmiddellijk voor een vertrouwde omgeving bij zowel Cédric als bij ons. Geen verrassingen meer bij de start...


Eens gestart heeft Cédric zich verder heel snel aangepast in ons team. Hij kan goed met iedereen samenwerken en toont een grote interesse in zijn vakgebied.


Waren er twijfels binnen het UZ Brussel met betrekking tot autisme en meer bepaald de aanstelling van Cédric als tester?


Echte twijfels met betrekking tot autisme waren er niet. Het was een bewuste keuze om met Passwerk in zee te gaan. Anderzijds was er wel een zekere spanning voor de start van Cédric vooral naar onszelf toe of we Cédric wel voldoende zouden kunnen opvangen en ondersteunen. Door de professionele aanpak van Passwerk in het voortraject naar de onboarding toe, werden we hierin ook wel goed begeleid en werden we ook wel zelf gerustgesteld. Eens gestart is er ook de frequente opvolging met de jobcoach, wat er ook voor zorgt dat we snel kunnen bijsturen waar nodig.


Lost de samenwerking de vooropgestelde verwachtingen in ?


Zeer zeker. Wij waren vooral op zoek naar een extra test resource die zeer gedetailleerd te werk gaat, kennis heeft van software testing en die daarnaast toch ook zelfstandig aan de slag kan om nieuwe testscenario’s te maken en uit te voeren. Cédric voldoet aan dit alles.


Welke toegevoegde waarde brengt Cédric aan het team en op welk vlak heeft hij jullie positief verrast?


Hij kan zich heel goed focussen en schrijft de testscenario’s zeer gedetailleerd uit. Dat weerspiegelt zich ook tijdens het uitvoeren van zijn testen. Dan kan hij zich echt concentreren en zich inzetten om de deadlines te halen. Tijdens de release testen heeft hij toch een aantal bevindingen gevonden die opgelost dienden te worden alvorens te kunnen overgaan naar productie. Dit komt de kwaliteit van ons product dus alleen maar ten goede.

Cédric heeft ons vooral verrast met de grote zelfstandigheid en niveau van detaillering waarmee hij dagelijks aan de slag gaat.


Zijn er tips vanuit de jobcoach die bijdroegen tot een beter functioneren van het team in het algemeen ?


Het valt ons op dat Cédric heel goed wordt opgevolgd vanuit Passwerk. Op die manier heeft hij de mogelijkheid om snel aan te geven wanneer het eens wat minder loopt of wanneer hij bepaalde vragen heeft. Door de gezamenlijke dialoog en de frequente opvolging kunnen we altijd kort op de bal spelen wanneer iets moet worden bijgestuurd. Uiteraard zijn de tips en de opvolging van de jobcoach zeker een belangrijke factor in het succes van deze samenwerking.


Hebben jullie iets bijgeleerd uit de samenwerking met Cédric?


De samenwerking met Cédric en met Passwerk in het algemeen heeft ons vooral geleerd dat iedereen zijn kwaliteiten ten volle benut kunnen worden mits een correcte omkadering en benadering van de personen. Duidelijkheid, structuur en regelmaat zijn 3 belangrijke pijlers waarop iedereen kan verder bouwen. Dit staat eigenlijk los van het aspect autisme.


Na zelf deze ervaring te hebben, wat zou je tegen beslissingsnemers van andere bedrijven willen zeggen die overwegen om een samenwerking met Passwerk aan te gaan?


Onze ervaring is alvast zeer positief. De samenwerking verloopt tot op vandaag ook nog heel vlot, zowel met Cédric zelf als met Passwerk. Wij kunnen vanuit onze ervaring een toekomstige samenwerking alleen maar aanbevelen. Twijfels zijn zeker niet nodig.

En wie toch twijfels heeft mag altijd contact opnemen voor een babbel 😊Comments


bottom of page