top of page

Terugblik op de resultaten van 2020 en vooruitblik naar 2021

Resultaten van 2020


COVID-19


Het is een open deur intrappen als we zeggen dat 2020 gedomineerd werd door COVID-19, en toch kunnen we het virus niet onvermeld laten. Tijdens de eerste golf werd een aantal opdrachten die op locatie bij de klanten werden uitgevoerd on hold gezet. Gelukkig konden we die na de eerste golf terug opstarten en konden we tijdens de tweede golf bijna alle opdrachten blijven uitvoeren.


Bijna alles digitaal en veel thuiswerk


Bijna alle evenementen, vergaderingen en commerciële contacten verliepen vanaf half maart digitaal. Vermoedelijk zullen contacten ook in het post-COVID-19 meer dan voorheen digitaal zijn. Daarom hebben we een ruimte op de vierde verdieping als digital room ingericht.

Ook het thuiswerk is natuurlijk enorm toegenomen. De medewerkers die niet over de benodigde infrastructuur beschikten of waarvoor om andere redenen thuiswerk niet aangewezen was, konden komen werken in een van onze kantoren.


Groei


Test engineers


Begin 2020 hadden we al een assessment-selectieronde voor Franstalige consultants afgerond en zouden we de technische opleidingen opstarten. Ook was een nieuw assessment voor Nederlandstalige testers gepland. Door COVID-19 werden beide even uitgesteld. Intussen werden beide selectierondes en opleidingen afgerond, wat maakt dat wij tien bijkomende consultants, waaronder vier Franstaligen, hebben aangeworven.


Software ontwikkelaars


Heel wat geschikte extra kandidaten hebben zich aangemeld bij TRplus. Intussen is een tiental consultants bij klanten aan de slag.


Business Intelligence


Een tiental consultants werd opgeleid in SAS en een zestal in Microsoft Power BI. Voor verschillende van hen vonden we al een gepaste opdracht.


Extra kantoorruimte


We huren sinds medio 2020 op de vierde verdieping van hetzelfde gebouw een ongeveer even grote oppervlakte als die van ons gelijkvloerse kantoor.


X-ray screening


Aangezien veel vluchten werden geannuleerd, werd een aantal x-ray screeners tijdelijk werkloos. Wat meteen ook tot gevolg had dat Passwerk minder begeleiding op de werkvloer aanbood.


Franstalige consultants


2020 was qua inzet van onze Franstalige consultants het jaar van de doorbraak. Hun team bestaat nu uit tien consultants.


Zero Project Award


Einde 2020 won Passwerk het Zero Project Award. Het thema was ‘Tewerkstelling en ICT’ voor personen met een handicap. Uit de 475 inzendingen werden wij als een van de vijftien laureaten in ‘innovative practices in employment for the business sector’ geselecteerd.


Genomineerd voor Trends Gazellen 2021


Einde 2020 kregen we bericht dat Passwerk genomineerd werd als ‘Trends Gazellen onderneming 2021’ in de provincie Antwerpen.


ICT Community for ASD


Jaarlijks wordt door het fonds een thema bepaald waarmee extra rekening wordt gehouden bij de selectie van de projecten die financiële ondersteuning krijgen. Dit jaar was het thema ‘ondernemen door en voor personen met autisme’.

Dit jaar werden negen van de 28 ingediende projecten geselecteerd. In totaal werd een totaalbedrag van 55.982 euro verdeeld.


Passwerk Lifetime Achievement Award en Passwerk prijs


In 2020 werd de vierde Passwerk Lifetime Achievement Award toegekend aan Ilse Noens. De winnaar van onze zevende Passwerk prijs is Andries Haesevoets.


Nieuwe websites en beursstand


In het begin van het jaar werd voor Passwerk een nieuwe website gelanceerd. Medio 2020 werd een nieuwe website aangemaakt voor TRplus en voor het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Er werd ook een nieuwe beursstand aangekocht die we post-COVID-19 volop zullen gebruiken.


De toekomst


Post-COVID-19


Hopelijk wordt in 2021 massaal gevaccineerd en biedt dit een oplossing in de strijd tegen het virus, zodat de van kracht zijnde maatregelen min of meer kunnen worden versoepeld of opgeheven.


Groei en verdere diversificatie


In 2021 willen we nog meer consultants aannemen. Zowel voor software testing, voor diverse kwaliteitsopdrachten, voor software ontwikkeling als voor business intelligence zien we nog heel wat mogelijkheden.

Hopelijk herneemt de luchtvaart in 2021, kunnen we nog extra x-ray screeners selecteren en tijdens hun tewerkstelling bij G4S begeleiden.

Ook ons dienstverleningspakket willen we nog verder uitbreiden. Zoals eerder gemeld hadden we Marleen Logghe van TwInsight gevraagd voor ons op zoek te gaan naar nieuwe pistes, nieuwe activiteiten buiten de ICT voor mensen met autisme. Marleen doet dit op basis van een vijftiental door ons vooraf gedefinieerde criteria.

In 2021 willen we voor bedrijven een specifiek aanbod uitwerken dat het voor hen mogelijk maakt bepaalde processen een autismevriendelijker invulling te geven. Dit aanbod is vooral bedoeld om bedrijven te sensibiliseren.


Franstalige consultants


In Wallonië hopen we nog verder te kunnen groeien en onze klantenportefeuille verder te kunnen uitbouwen. Het zou natuurlijk mooi zijn als we door deze groei in Wallonië een eerste kantoor zouden kunnen openen.


Opleidingen


Ook voor 2021 zijn diverse opleidingen gepland. Vermoedelijk zullen nog bijkomende consultants worden opgeleid in SAS en Power BI. Bovendien starten we een proefproject om samen met BeCode een aantal consultants in SAP op te leiden.


Congressen


Passwerk zal worden vertegenwoordigd op verschillende congressen. In de eerste plaats op het congres dat wordt georganiseerd door Zero Project, waarvan wij één van de laureaten waren. Initieel was gepland dit plaats te laten vinden in de gebouwen van de VN in Wenen, maar door COVID-19 zal dit congres in februari digitaal worden georganiseerd.

In mei worden we als keynote speaker uitgenodigd op de ‘European Academy of Childhood Disability’. Dit congres gaat in principe door in Brugge, maar eventueel zal ook hiervoor worden overgeschakeld naar digitaal.

Tot slot is door Neurowrx een nieuwe internationale bijeenkomst gepland. Vermoedelijk zal dit event in het najaar plaatsvinden in Chicago.


Passwerk Lifetime Achievement Award en Passwerk prijs


Dit jaar zal de vijfde laureaat voor de Passwerk Lifetime Achievement Award worden verkozen. Op onze website en in de sociale media, maar ook in onze Passmap van mei zullen we de laureaat bekendmaken.


Ook in 2021 zal een winnaar worden aangeduid voor onze inmiddels achtste Passwerk prijs.


ICT Community for ASD


Het thema voor 2021 is ‘Verbinding’. De aandacht gaat hierbij zowel naar de persoonlijke en familiale contacten alsook de verbindingen binnen een breder - sociaal of professioneel - netwerk. Vermoedelijk zal een achttal projecten financieel worden ondersteund. De oproep zal in april worden gelanceerd en de jury zal in november beslissen welke van de ingediende dossiers steun zullen krijgen.Comments


bottom of page