top of page

Tevredenheidsbevraging: neurodiversiteit op de werkvloer

Neurodiversiteit op de werkvloer omarmen komt met uitdagingen. Uitdagingen die we bij Passwerk en TRplus vol overtuiging aannemen. Uitdagingen die we graag met je delen, ook om ervan te leren. De mate waarin we daarin slagen kan op verschillende manieren meetbaar worden gemaakt. Uiteraard zijn onze blijvende groei en een financieel solide sokkel hierbij erg belangrijk, en daar zijn we terecht trots op.


Niets in ons verhaal echter maakt zo treffend duidelijk dat we voor – inmiddels – velen het verschil maken, dan de oprechte mening van onze consultants, ons ‘human capital’. Het is ons dan ook menens met die mening, ze is van kapitaal belang!


Om de twee jaar organiseren we daarom een tevredenheidsbevraging bij onze consultants van Passwerk en TRplus, weliswaar vrijblijvend en anoniem. Recent liepen de resultaten van de editie van 2023 binnen. En hoewel ik me had voorgenomen om een, mogelijks licht geanimeerde, opsomming van vraag en antwoord met bijhorende percentages mee te geven, drong zich vooral een vurig pleidooi voor neurodiversiteit (op de werkvloer) op.


Over de resultaten van onze bevraging mag ik dus kort zijn: we zijn oprecht getroffen door de recente tevredenheidscijfers die echter – voor alle duidelijkheid in de positieve zin – niet helemaal in overeenstemming waren met onze verwachtingen. Niet dat het ons zo logisch lijkt ontevreden te zijn als medewerker van Passwerk en TRplus, integendeel. Hier speelt veeleer een soort van ‘collectief imposter syndroom’ op bedrijfsniveau.


Dat zit zo: als bedrijf waarbinnen het overgrote deel van de medewerkers neurodivers is, ga je bewust en onbewust – vaak onmeetbare – compenserende maatregelen (bijvoorbeeld job coaching) voor je medewerkers hanteren of inbouwen. Vooral ook omdat je gelooft dat een bedrijf met neurodiverse medewerkers écht kan werken, doe je als het ware net dat – bewuste en onbewuste – ietsje meer om uiteindelijk te zien dat het ook effectief werkt. Vergelijk het met een G-atleet die extra gemotiveerd is om, ondanks of dankzij een beperking, de top te halen. Ook hier zal het ‘onmeetbare ietsje meer’ soms tot verbluffende prestaties leiden. Prestaties waarvan je soms letterlijk opkijkt, maar die eigenlijk niet per se verrassend hoeven te zijn als je de context kent en begrijpt.


Het gaat, samengevat, om jezelf permanent proberen te verzekeren dat je het meer dan voldoende goed doet, waardoor je het uiteindelijk nog beter blijkt te doen dan je zelf aanvankelijk kon vermoeden. En laat dat nu net de grote kracht zijn die inherent is aan neurodiversiteit op de werkvloer (of in de maatschappij). Samenwerken met neurodiverse collega’s zet je voelsprieten op scherp, raakt je als mens, maakt je aandachtiger als werkgever (voor alle medewerkers), dwingt je om perspectief te zien. Tegelijk verhoog je de productiviteit door unieke talenten in huis te halen die vaak nog beter aansluiten bij specifieke verwachtingen op de werkvloer.


Met blijvend engagement gaan we bij Passwerk en TRplus verder de toekomst tegemoet, een toekomst met uitdagingen maar vooral ook met kansen voor nog meer neurodiversiteit. We hopen van u hetzelfde!Comentarios


bottom of page