top of page

We vragen het wel even aan ChatGPT …

Sinds het begin van het jaar worden we overspoeld door berichten over ChatGPT en andere op kunstmatige intelligentie gebaseerde chatbots. Het leek of de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de inflatie even uit beeld waren verdwenen. De chatbots lijken veelbelovend en zullen vermoedelijk al in de nabije toekomst heel wat impact hebben. In de sector zal nog heel wat worden geïnvesteerd.


Ook diversiteit en inclusie in bedrijven krijgen steeds meer aandacht. Binnenkort wordt de nieuwe Europese richtlijn ‘Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)’ of de verplichte duurzaamheidsrapportage van kracht. In deze Passmap wordt hieraan aandacht besteed, net als aan de bijdrage die Passwerk kan leveren aan de realisatie van de doelstellingen over diversiteit en inclusie.


Op 2 april was het voor de zestiende keer Wereld Autisme Dag. De dag werd door de algemene vergadering van de Verenigde Naties in het leven geroepen door een resolutie die werd goedgekeurd op 18 december 2007. Doel van de Wereld Autisme Dag is de levenskwaliteit van mensen met autisme te verbeteren, zodat zij een zinvol leven kunnen leiden en integraal deel kunnen uitmaken van onze samenleving. Er is de voorbij vijftien jaar op het vlak van autisme maatschappelijk veel ten goede geëvolueerd, maar het kan nog een stuk beter. Vanuit Passwerk trachten we op alle mogelijke manieren hiervoor een katalysator te zijn, onder meer door:


  • Dagelijks consultants met autisme in te zetten die bij onze klanten een duidelijke meerwaarde creëren;

  • Projecten te ondersteunen die bijdragen tot het verbeteren van het welzijn van mensen met autisme en/of bijdragen aan de destigmatisering van autisme (www.ictforasd.be);

  • Zowel nationaal als internationaal onze kennis, ervaring, tools etc. met anderen te delen;

  • Te sensibiliseren en jaarlijks een Passwerk Lifetime Achievement Award en een Passwerkprijs uit te reiken;

  • Presentaties te geven over de kwaliteiten van mensen met autisme.


Kortom, wij trachten van iedere dag een Wereld Autisme Dag te maken.


Begin dit jaar werd de zevende laureaat van onze Passwerk Lifetime Achievement Award gekozen door onze raad van bestuur. Voor 2023 is dat Dominique Dumortier. Verder in deze Passmap maak je kennis met haar.


In deze Passmap ook nog de getuigenis van UZ Brussel. Ook maak je kennis met de winnares van onze tiende Passwerkprijs en krijg je toelichting bij de tevredenheidsbevraging bij onze consultants! In de rubriek ‘kort nieuws’ lees je meer over de ‘cyber security challenge’ waaraan we deelnamen, het mediamoment dat werd ingericht door Infrabel over onze samenwerking, lichten we de nominatie van TRplus als Trends Gazelle toe en lees je hoe je kans maakt op een Tangle!


Veel leesplezier!Nico De Cleen


Comments


bottom of page