top of page

50ste editie Passmap

Inmiddels lees je de 50ste editie van onze Passmap. Deze nieuwsbrief werd in de beginfase geschreven om de verschillende partijen waarmee werd gesproken en van gedachten werd gewisseld tijdens de oprichtingsfase te informeren over de stand van zaken. Na de oprichting van Passwerk werd deze verzonden naar alle stakeholders. Inmiddels zijn er een achtduizendtal bestemmelingen.


Redigeren van teksten


In 2009 kregen we van Filip van Brabander het voorstel om gratis onze Passmap te redigeren. Onze achtste Passmap werd voor de eerste keer geredigeerd door Filip. Na enkele nummers en solide financiële resultaten bij Passwerk werd beslist om verder op betalende basis samen te werken.


Inhoudelijk formaat


Het aantal artikels en pagina’s van de Passmap groeide samen met ons enthousiasme aan tot op het moment dat we aan meer dan veertig pagina’s in de veertiende editie toekwamen. Aangezien we vanaf die editie konden zien hoeveel mensen bepaalde artikels lazen, werden we ontnuchterd en zagen we dat sommige artikels slechts door enkelingen werden gelezen. Een herbezinning drong zich op met als gevolg dat ervoor gekozen werd om slechts nog enkele artikels per uitgave te publiceren die beantwoorden aan welbepaalde criteria. Het huidige inhoudelijke formaat kwam toen tot stand.


Grafische vormgeving


De eerste edities van onze Passmap werden naar eigen inzicht en vermogen vormgegeven. Vanaf het 29ste nummer, dat verscheen in september 2016, werd het grafische formaat dat werd ontworpen door

Emiel Raeymaekers toegepast. Vanaf mei 2019 werd de Passmap grafisch opgemaakt door onze interne graphic designer Wannes.


Tweetalig


Sinds de 40ste editie (mei 2020) verschijnt de Passmap zowel in het Nederlands als het Frans. Voordien bestond er enkel een Nederlandstalige versie. De Nederlandstalige teksten worden door een extern bureau vertaald naar het Frans en intern nagelezen en eventueel aangepast door Roxane Résimont, accountmanager voor de Franstalige consultants, maar die eveneens master heeft behaald in communicatiewetenschappen.


Toekomst


Het is de bedoeling om de Passmap verder te blijven verspreiden aan onze stakeholders. Dankzij onze Passmap kunnen wij hen op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen ons bedrijf.


Comments


bottom of page