top of page

Authentieke marketing

Bij onze activiteiten en ons model past het begrip ‘authentieke marketing’. Met deze benadering trachten we op een correcte wijze en waarheidsgetrouw de markt te informeren over onze dienstverlening, onze activiteiten en verschillende acties die we ondernemen.


Communicatie met onze stakeholders


We trachten op verschillende manieren contact te houden met onze stakeholders. Zo hebben we natuurlijk onze website waar we onder andere via onze nieuwsblog om de veertien dagen informatie delen over het reilen en zeilen binnen ons bedrijf. Daarnaast verschijnt om de vier maanden onze Passmap. Daarin verschijnen onder andere getuigenissen van klanten over onze samenwerking. Deze worden gepubliceerd, m.u.v. enkele kleine aanpassingen, zoals aangeleverd door de klant. Dit geeft de lezer een realistisch beeld over hoe een samenwerking met ons wordt ervaren. We posten ook regelmatig op LinkedIn en we delen hier zowel tekstuele als visuele bijdragen om een zo groot mogelijk publiek te benaderen. Daarnaast hebben we ons eigen YouTubekanaal waar alle video’s terug te vinden zijn. Onze bedrijfsfilm, waarvan onlangs een nieuwe versie is uitgekomen, schetst een mooi en duidelijk beeld van onze dienstverlening, model en aanpak. Onze grafisch designer en communicatie- & marketingspecialiste zorgen ervoor dat onze boodschap zowel grafisch als tekstueel aantrekkelijk wordt voorgesteld.


Via ons adviescomité, dat drie keer per jaar samenkomt, houden we contact met onze klanten en ook onrechtstreeks met onze markt aangezien we een zeer brede vertegenwoordiging hebben in dit comité. Ons jaarlijkse Charity Golf Event biedt ons dan weer de mogelijkheid om ons bestaande netwerk warm te houden of ons netwerk uit te breiden. Ook onze deelname aan talrijke activiteiten georganiseerd door netwerkorganisaties laat ons toe onze naamsbekendheid te vergroten.


Alles kan beter


We stellen onszelf voortdurend in vraag en gaan in gesprek met marketingspecialisten om onze aanpak nog te verbeteren. We geloven echter dat het noodzakelijk is om op alle vlakken ons verder te professionaliseren zonder onze authenticiteit te verliezen en zetten hier dan ook volop op in.

Comments


bottom of page