top of page

Fonds ICTcommunityfor ASD

Toen we het Fonds ‘ICT community for ASD’ in 2012 oprichtten, was het een uniek initiatief en Fonds. Een Fonds van een bepaalde gemeenschap voor een bepaalde gemeenschap was ongezien.


De idee achter de oprichting van het Fonds was om, naar analogie van investeringsfondsen, middelen te matchen met de inbreng van Passwerk in het Fonds… met andere woorden de koek groter te maken die uitgedeeld kon worden. In de praktijk komen de meeste middelen van het Fonds vanuit Passwerk, maar dankzij verschillende acties en schenkingen wordt het totaal te besteden bedrag toch groter. Zo werden er bijvoorbeeld reeds vier Charity Golf Events ingericht ten voordele van het Fonds.


De oprichting van het fonds kadert eveneens in de realisatie van het sociaal oogmerk dat werd voorzien in onze oprichtingsakte.


Toen het Fonds in februari 2012 werd opgericht, heeft Ilse Noens, hoogleraar Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KULeuven, het voorzitterschap van het bestuurscomité aanvaard. Na een mandaat van meer dan acht jaar werd zij in deze rol opgevolgd door Gerdy De Clercq, partner bij Business Markers. Naast de voorzitter, zetelen er twee afgevaardigden van de oprichters, acht externe vertegenwoordigers en twee vertegenwoordigers vanuit de Koning Boudewijnstichting in het fonds.


De jury, die bestaat uit het bestuurscomité aangevuld met de laureaat van de Passwerk Lifetime Achievement Award (in het jaar van toekenning), maakt jaarlijks een keuze uit de ingezonden projecten (vanuit heel België) van welke projecten financiële steun ontvangen van het Fonds. Jaarlijks wordt er een thema bepaald met als doel om een bepaalde thematiek rond autisme onder de aandacht te brengen.


Intussen werden 77 projecten financieel ondersteund voor een totaalbedrag van 556.476 euro. Hierin zijn eveneens de projecten inbegrepen die we vóór de oprichting van het Fonds rechtstreeks hebben ondersteund vanuit Passwerk.


Dankzij de oprichting van het Fonds ICT community for ASD in de schoot van de Koning Boudewijnstichting wordt alle administratie door hen afgehandeld. Zij behandelen zowel de administratieve verwerking van de inkomende aanvragen, het opvragen van de quotaties van de jury, het communiceren van de al dan niet toekenning van financiële ondersteuning, alsook het opvolgen van de concrete realisatie van het ingediende project. Een ander voordeel is dat fiscale attesten kunnen worden afgeleverd voor schenkingen aan het fonds door derden. De Koning Boudewijnstichting is een zeer betrouwbare en gewaardeerde organisatie. We beschouwen dit partnerschap als zeer geslaagd en hopen dit de volgende jaren nog verder uit te bouwen!


Wil je meer informatie over het Fonds ICT Community for ASD surf dan naar www.ictforasd.be

コメント


bottom of page