top of page

Langstlopende samenwerking

Getuigenis RSVZ


Passwerk en de publieke sector, dat is als twee handen op één buik. Vanaf het prille begin in 2008 hebben heel wat overheidsinstellingen zich opengesteld voor het maatschappelijk geïnspireerde businessmodel van Passwerk. Dat resulteerde doorheen de eerste paar jaren in heel wat langdurige samenwerkingen, hetgeen ons de nodige zuurstof gaf om als onderneming verdere stappen te zetten.


Het belang van onze warme relatie met “de overheid” is dus niet te overzien en binnen dit deel van onze klantenportefeuille draagt RSVZ de titel van “langstlopende samenwerkingsrelatie”. Inmiddels bijna 12 jaar, meer bepaald sinds februari 2012, zijn er onophoudelijk Passwerk-consultants aan boord bij RSVZ. Het is een klantrelatie die zich laat kenmerken door transparantie, vertrouwen en waardering en een constructieve mentaliteit. Het zijn ingrediënten die doorheen al die tijd hebben geresulteerd in tevreden consultants die het beste van zichzelf blijven geven.


In dit interview blikken we samen met RSVZ even terug, zoomen we in op onze huidige samenwerking en kijken we graag even vooruit naar de toekomst.


Een onafgebroken samenwerking met ons van bijna 12 jaar, daaruit blijkt dat RSVZ echt wel gelooft in de meerwaarde van medewerkers met autisme! Wat is daarvoor de reden?


De Passwerk medewerkers gaan heel grondig te werk en zijn zeer sterk gefocust. De Passwerk testers tonen een sterke motivatie om fouten te ontdekken en bij te dragen aan de kwaliteit van het te ontwikkelen product. Ook de SOC-analist werkt zeer grondig en systematisch.


Ze integreren zich goed en maken volwaardig deel uit van hun team. Hun inzet wordt sterk gewaardeerd door de collega's. De samenwerking verloopt dan ook heel vlot.


Wat is voor jullie de belangrijkste reden om met ons samen te werken?


De Passwerk medewerkers leveren kwalitatief zeer goed werk en worden bovendien vanuit Passwerk begeleid en gecoacht. De begeleiding vanuit Passwerk maakt het voor het RSVZ makkelijker om deze medewerkers te integreren en aan de slag te zetten.


Er zijn momenteel vier van onze consultants voor RSVZ actief. Kunt u beschrijven waarvoor ze worden ingezet?


Drie testers in de development teams en één SOC-analist bij de dienst Informatieveiligheid die de veiligheidswaarschuwingen opvolgt en meldingen van verdachte e-mails onderzoekt.


Op welke manieren laten zij hun meerwaarde vooral voelen?


De Passwerk medewerkers werken heel minutieus en volledig bij het testen en het onderzoeken van veiligheidsproblemen. Ze kunnen goed zelfstandig werken en willen hoogkwalitatief werk afleveren. Ze zijn trots op hun werk en zijn altijd enthousiast.


Past onze samenwerking in een bredere strategie rond diversiteit & inclusie binnen RSVZ?


Binnen de federale overheid vormen diversiteit en inclusie twee sleutels tot succes. Het RSVZ wil de maatschappij weerspiegelen in haar personeelsbestand en wil als werkgever een voorbeeldrol vervullen op het vlak van inclusie.


Hoe ervaren jullie de coaching die onze consultants krijgen van onze jobcoaches? Zijn er lessen die jullie uit hun expertise trekken?


De coaching is heel professioneel en wordt door de medewerkers als heel waardevol ervaren. Het betekent een absolute meerwaarde op de werkvloer.


Draagt de aanwezigheid van onze consultants met autisme op menselijk vlak iets bij?


Hun gedrevenheid en trots op hun output brengen een positieve sfeer binnen de teams. Ook hun niet aflatend enthousiasme draagt hiertoe bij. Hun zachte karakters zorgen ervoor dat ze de werkzaamheden en gedetecteerde problemen rustig aanpakken. We kunnen besluiten dat ze ook op menselijk vlak een meerwaarde bieden voor onze organisatie.


Heeft u zicht op de reacties van eigen medewerkers op de inzet van onze consultants?


De consultants van Passwerk worden binnen de teams ervaren als bekwame, harde en grondige werkers maar ook zachte en vriendelijke collega's.Zou u uw collega’s binnen de federale overheid aanraden om een samenwerking met ons te overwegen? Indien ja, waarom?


Ja, de Passwerk medewerkers bieden een duidelijke meerwaarde binnen de organisatie, niet alleen op vlak van taken maar ook op menselijk vlak.Comments


bottom of page