top of page

“Quality Assurance” wordt “Support Processes”

Bij de opstart van Passwerk in 2008 lag onze focus volledig op het domein van software testing. Hierin hebben we destijds de eerste succesverhalen bij klanten kunnen realiseren. Die concentratie op het testen van software was enerzijds ingegeven door een sterk tekort aan dat soort IT-profielen in de markt en anderzijds door een sterke match tussen de vereiste kwalificaties en de typische talenten van personen met autisme.


Gaandeweg merkten we almaar vaker op dat onze software test engineers ook voor een ander soort van taken werden ingezet door onze klanten. Het waren opdrachten die onze klanten typisch uitstelden, simpelweg door het feit dat de interne collega’s er vaak niet de tijd of “goesting” voor vonden. Doorgaans kwam dit dan neer op data-gerelateerde kwaliteitsopdrachten, zoals het inbrengen van data, het migreren van data, het opkuisen van allerhande bestanden, het anonimiseren van gegevens, etc. Afhankelijk van de context waarin deze taken voorkwamen en de sector waarin de klant actief was, konden ze erg diverse vormen aannemen. Een constante die we echter wel zagen, was het feit dat onze consultants dit soort verantwoordelijkheden erg gemotiveerd, kwalitatief en doorgaans ook aan een hoog tempo uitvoerden.


Enkele jaren na opstart heeft het er ons toe gebracht om deze brede groep van ondersteunend kwaliteitswerk te bundelen en tot “Quality Assurance” te dopen. Naast software testing was zo het tweede expertisedomein van Passwerk tot stand gekomen, op initiatief van onze klanten zelf.


Recent hebben we echter beslist om de naam van deze dienstverlening te veranderen naar “Support Processes”. De voornaamste reden hiervoor was de weerkerende feedback vanuit de markt dat de oude benaming de lading toch niet helemaal dekte en vaak verwarring met zich meebracht. Op basis van advies vanuit ons Adviescomité, werd de nieuwe benaming uiteindelijk gekozen door zijn directe verwijzing naar de Supporting Business Processes waarin deze taken zich binnen de structuur van een organisatie doorgaans afspelen.


We hopen uiteraard dat het gebruik van “Support Processes” beter tot de verbeelding zal kunnen spreken van de markt en ons daardoor makkelijker naar potentiële samenwerkingspistes kan leiden.


Voorbeelden van Support Process opdrachten


 • Opmaken gebruikershandleidingen

 • Data cleaning

 • Data- of tekstmigratie

 • Datacontrole- en correctie volgens bepaalde criteria

 • Data input

 • Inbrengen en testen van gegevens in het CMS van uw (nieuwe) website

 • Interactieve scanning van data

 • Herkennen van bepaalde items op beelden

 • Verrijken van facturatiegegevens i.g.v digitalisering

 • Upgrade naar een nieuwe versie van Windows (configureren)

 • Inbrengen van metadata voor intranet

 • Monitoringsactiviteiten

 • Anonimiseren van documenten

 • Praktisch beheer van verschillende systemen (vb. toegang, autorisaties)

 • Standaardrapportages uitvoeren

 • Updaten van gegevens, bestanden

 • Administratieve afhandeling van allerhande gegevens (in kader van specifieke campagnes van klant)

 • Activiteiten in het kader van ‘Know your customer’ (KYC), ‘Know your transaction’ (KYT), Anti Money Laundering (AML) etc.


Comentarios


bottom of page