top of page

Tien ondersteunde projecten door het fonds ICT Community for ASD

Bijgewerkt op: 20 jan. 2023

Jaarlijks geeft het door ons opgericht Fonds ICT Community for ASD in de schoot van de Koning Boudewijnstichting financiële ondersteuning aan organisaties, projecten die bijdragen aan het verbeteren van het welzijn van mensen met autisme of die bijdragen aan de destigmatisering van mensen met autisme.


De uiteindelijke keuze van de projecten die worden ondersteund gebeurt door een jury die is samengesteld uit Franstalige en Nederlandstalige juryleden. De samenstelling van deze jury kan je terugvinden op de website van het Fonds ICT Community for ASD (https://www.ictforasd.be).


Ieder jaar wordt een thema bepaald. In 2022 was dat ‘beweging’. Voor 2023 werd inmiddels een nieuw thema bepaald, met name “empowerment”. Meer informatie daarover zal je binnenkort op de website van het Fonds kunnen terugvinden alsook de periode waarin een aanvraag kan worden ingediend.


In 2022 werden er een recordaantal van 77 aanvragen ingediend en daaruit werden er 10 projecten gekozen om ondersteund te worden.


Hieronder een korte beschrijving, zoals die door de betreffende indieners is opgegeven, van de verschillende projecten.


 

G-sport Vlaanderen vzw (Gent) https://www.gsportvlaanderen.be/ €7500

In beweging met autisme - Naar een autismevriendelijke sport door bewustwording bij trainers en begeleiders te verhogen


Mensen met autisme vallen dikwijls uit de boot bij sportinitiatieven, omdat een sportcontext te weinig rekening houdt met hun noden en weinig trainers de kennis of ervaring hebben om gepaste aanpassingen te voorzien. In een eerste fase zet G-sport Vlaanderen in op vormingen voor trainers, waarin theoretische inzichten over autisme vertaald worden naar praktijkgerichte vormingssessies. In een tweede fase is er aandacht voor actieve begeleiding van trainers op het terrein.De Stroom vzw (Kortrijk) https://www.destroom.be/ €1500

Team A on the move


Team A stimuleert om te bewegen, te ontdekken, te beleven. Samen zoeken naar een hobby waar je ongedwongen en zonder verplichtingen toch alleen aan kan sporten. Individueel, maar niet alleen. Want sporters beleven meer.Asjeevoe vzw (Brugge – Assebroek) https://www.asjeevoe.be/ €7500

De sportproeverij: 1 jaar gratis sporten voor mensen met autisme in Brugge en Roeselare


Zowel in Brugge als in Roeselare willen we een jaar lang GRATIS sport aanbieden aan personen met autisme. We organiseren op beide locaties 3 reeksen van 15 sessies. Er worden telkens 3 lessen per sport aangeboden, zo maakt men per reeks met 5 verschillende sporten kennis. Tijdens dat jaar wordt er begeleiding voorzien, maar het is de bedoeling dat de groep gemotiveerd wordt om verder samen te sporten zonder begeleiding na dit jaar (maar door ons administratief ondersteund bv. verzekering).De Vijver vzw (Deurne) https://www.devijvervzw.be/ €7330

A-MOVE: Duurzame beweegacties in Zorgzame Buurt Deurne-Zuid


A-MOVE wordt het logo van duurzame "beweeg- acties" in de Zorgzame Buurt Deurne Zuid. Mensen met ASS en hun ondersteuners bouwen deze acties samen uit met buurtbewoners. Via 3 projectassen ( Ronde van Deurne, Bewegen in het park, Bewegen op voorschrift van de buurtbabbels) experimenteren we enerzijds met ASS vriendelijke buurtverbindende beweegprojecten. Anderzijds zullen we het logo "A-MOVE" lanceren en een platform creëren die na het project duurzaam deze beweegacties verder uitbouwt.Limburgse Stichting Autisme – vzw Stijn (Overpelt) https://www.lsa.be/vzw-stijn €5105

Stap voor stap naar sporten in een reguliere omgeving


Mensen met autisme in hun vertrouwde omgeving laten kennismaken met verschillende groepssporten. Om zo op een zo veilig mogelijke manier de start in een reguliere sportclub te kunnen voorbereiden. Dit met behulp van studenten kinesitherapie en lichamelijke opvoeding, om ook hun op deze manier te laten leren over werken met mensen met autisme zodat ze dit in hun toekomst verder kunnen inzetten in hun latere werkveld.Vzw Villa Max (Brasschaat) https://www.vzwvillamax.be/ €7500

VillaMax, veel meer dan vakantie


VillaMax organiseert kosteloze en deugddoende vakanties voor gezinnen met een ziek kind. Ook in deze gezinnen zitten kinderen met autisme die we extra ondersteunen zodat het ook voor hen een aangename week wordt. Er even samen tussenuit is zeker niet evident en VillaMax maakt dit mogelijk door een aangepast huisje aan te bieden (prikkelarm, in een mooie bosrijke omgeving en voorzien van de nodige zorg) en activiteiten op maat van ieder gezins(lid).Ecole de Cirque de Bruxelles (Brussel) https://www.ecbru.be/ €7500

Autisme en Circus: Inclusieproject voor kinderen met ASS


Het project "Autisme en Circus" beoogt de inclusie van kinderen met autisme in de ateliers en stages die de school organiseert. De steun zal ingezet worden om de begeleiders op te leiden in de TEACCH-methode, de omgeving en met name een Snoezelruimte in te richten en aangepast materiaal aan te schaffen. Kinderen met autisme zullen volwaardig kunnen deelnemen aan de activiteiten dankzij een omkadering die aan hun specifieke behoeften beantwoordt.Asbl R.O.M.E.O (Les Bons Villers – Rêves) https://www.romeoasbl.be/ €7500

Sociale inclusie en leerondersteuning voor kinderen (2,5-12j) met ASS in regulier onderwijs


R.O.M.E.O. begeleidt kinderen met een autismespectrumstoornis op de kleuterschool en basisschool in het reguliere onderwijs. Het doel is hen te ondersteunen bij het leren en bij hun sociale integratie, ondanks hun specifieke cognitieve kenmerken en de moeilijkheden die dit voor het kind en de leerkracht kan betekenen. Een team van vrijwilligers begeleiden deze kinderen minstens één halve dag per week op school. Het toegekende budget zal worden gebruikt voor de uren van twee professionals die het team van vrijwilligers selecteren, werven opleiden en begeleiden.Pouvoir Organisateur des écoles d'enseignement spécialisé Sainte-Gertrude (Brugelette) https://enseignement.catholique.be/etablissements/institut-denseign-secondaire-specialise-sainte-gertrude/ €7500

Een interactieve gymzaal voor meer lichaamsbeweging van leerlingen met autisme


Dit project beoogt een "slimme" omgeving in de sportzaal te creëren. Dankzij een digitaal platform dat hun gedrag en interacties begrijpt en erop inspeelt, zullen leerlingen met ASS hun passie voor interactieve spelletjes kunnen combineren met fysieke activiteit. Een echte immersieve leerruimte om de zintuigen van de leerlingen te prikkelen en hen aan te moedigen hun sociaal-emotionele, fysieke en intellectuele vaardigheden ten volle te ontwikkelen.Le chat botté asbl (Incourt) http://www.lechatbotte.be/ €7500

Aanleg van aangepaste wandel- en fietspaden ter ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen met ASS


Het project omvat de aanleg van een wandel- en fietspad om kinderen met autisme een veilige, speelse en werkruimte te bieden. Deze buitenomgeving zal het mogelijk maken om multidisciplinair te werken aan de fundamenten van de leerpiramideen om de goede ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. De steun zal voorzien in de aanleg van de parkeerplaats en de aanleg van de paden.

Comentários


bottom of page